Zemědělství, lesnictví a ekologie | VímVíc.cz
Zemědělství je termín popisující produkci potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat). Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků. Ekologie je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Práce v zemědělství a lesnictví je velice zajímavou a poskytuje výborné pracovní prostředí svým zaměstnancům.