Tisková agentura nebo také informační agentura se zabývá získáváním informací zpravodajského typu a jejich distribucí tisku.