Tabákový průmysl se zabývá výrobou a zpracováním tabákových výrobků, jako jsou cigarety, doutníky, dutinky aj. Nejvyužívanější složkou tabákového průmyslu jsou tabákové listy.