Android AutoValue rozděluje projekt ve dvou knihovnách. Jedna je součást APK a druhá je použitá v kompilaci.