Zpětná vazba jako klíč k otevřené firemní kultuře | VímVíc.cz

Zpětná vazba jako klíč k otevřené firemní kultuře

06. 10. 2021

Ve Sberbank jsme si společně s našimi zaměstnanci vytyčili dlouhodobý cíl: udělat z naší banky lepší místo pro práci. Všichni vnímáme, že to není o jedné konkrétní změně, ale o řadě menších i větších kroků, které nás k tomuto cíli posouvají. Jak se nám to daří, na to se pravidelně ptáme v interních průzkumech spokojenosti.

V letošním roce jsme si na pomoc vzali nový komplexní manažerský nástroj LutherOne, který je právě pro průběžné získávání zpětné vazby a měření nálady ve firmě stvořený.

Multifunkční platforma od Sberbank: LutherOne

LutherOne je multifunkční platforma, která spojuje lidi a data pomocí nejmodernějších technologií. Práce s ním je jednoduchá a intuitivní. Pro manažery nabízí dynamické řídicí panely, poskytuje zpětnou vazbu typu každý s každým, vedení týmu a schůzek, a nástroj pro vytváření vlastních průzkumů.

V prostředí LutherOne nám průzkum spokojenosti a měření NPS běží kontinuálně. Respondentům (zaměstnancům) průzkum realizovaný v této nové podobě poskytuje příjemné uživatelské prostředí. Manažerům a vedení přináší nové možnosti, jak získávat průběžně relevantní data, na kterých budou moct dále stavět a společně intenzivně pracovat na tom, aby Sberbank byla lepším místem pro práci.

Manažerské zkušenosti s LutherOne

Co se osvědčilo našim manažerům a co tato platforma přinesla do jejich týmů? „LutherOne je jednoduchá, uživatelsky příjemná platforma, která neslouží jen jako manažerský nástroj, ale také jako nástroj tvorby otevřené firemní kultury s mezilidským přesahem. Jako manažer oceňuji rychlost a flexibilitu, s jakou LutherOne sbírá zajímavé informace o pocitech našich kolegů, co vnímají jako důležité a problematické. Výstupy v podobě dashboardů jsou čitelné, pochopitelné, a je možné na nich rychle stavět akční kroky či diskutovat změny. Z pohledu člena týmu a kolegy také vidím velkou přidanou hodnotu aplikace v možnosti sdílet zpětnou vazbu, poděkovat kolegovi, povzbudit ho, ocenit. Tato mezilidská dimenze je v čase rozšířené práce na dálku klíčová pro pocit naplnění v práci, vzájemnosti a sounáležitosti,“ odpovídá na tuto otázku Olga Pavlíková, Head of Operations.

Manažerský nástroj LutherOne

Vážíme si otevřenosti našich zaměstnanců při vyplňování zpětné vazby a slovních komentářů, které vedoucí pracovníci pravidelně pročítají a reagují na ně. LutherOne vnímáme především jako praktický nástroj, který nám tvoří zrcadlo. Nakonec je ale vždy na každém z nás, co s obrazem v něm budeme dělat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: