Ze života obchodníka Czech News Center | VímVíc.cz

Ze života obchodníka Czech News Center

06. 01. 2021

Po třech letech v mediální agentuře jsem se rozhodl zkusit novou výzvu v pomyslném trojúhelníku – agentura – dodavatel – klient. Využil jsem pracovní příležitosti v Czech News Center na pozici Key Account manager. Protože jsem měl pravidelný kontakt, nyní již s kolegy, měl snadnější rozhodování o svém budoucím směřování. Naplnily se moje představy očekávání?

Každý má ve svém životě jiný žebříček pracovních hodnot, u mě je to skloubení hodnot, které nejsou nikterak objevnými, respektive na tom pomyslném vrcholu je obsah práce, která mě musí naplňovat. Vstávat s ranní nechutí do pracovního dne bych prostě a jednoduše nesnesl. Dalším faktorem hraje celkový osobní rozvoj, možnosti sebevzdělání, ať formou interních nebo externích školení.

Velmi důležitou součástí je taktéž kolektiv a celková atmosféra ve firmě. Chci se jít do práce bavit, jak prací, tak nebát se jít za svým kolegou a požádat ho radu nebo se občas hlasitě zasmát. S tím souvisí i férovost nadřízeného, který má mou plnou důvěru a respekt. V neposlední řadě je to také finanční ohodnocení, které dostatečnou sebereflexí dokáži vnímat jako přijatelné.

Podařilo se mi to v Czech News Center najít?

Mé podmínky o ideální práci nejsou triviální a skloubit vše na 100 % je obtížné. Nic není stálé a v čase určitě nastanou i změny v hodnotách, podmínkách, ale i v pracovním prostředí od samotného zaměstnavatele. V tomto ohledu vnímám své současné zaměstnání pozitivně a jsem rád za toto rozhodnutí být součástí Czech News Center.

Důležité je zmínit, že můžeme rozdělit obchodníky na tři základní typy dle toho, jestli se jedná o akvizici / retenci a taktéž, jestli klient má agenturu. Protože přicházím z agenturního prostředí, mám ve svém portfoliu velké agenturní klienty. Dokáži tak využít své předchozí zkušenosti s agentury a vnímat potřeby agentury i klientů. Při vytváření nabídek (mediaplány, projekty atd.) konzultuji výstupy s agenturním plannerem / account managerem, poté se samotným klientem.

Důležitá je v tomto ohledu retence, klienti při vyšším objemu financí investují pravidelně do reklamy, mým cílem je zvyšovat dané investice v našich produktech a službách. Kolega, který neměl zkušenosti s online reklamou a obchodem, má aktuálně na starost akvizici. Důvodů je více: sjednávání schůzek, hledat si nové klienty, přičemž začíná u těch menších, u kterých je spíše cílem si vyzkoušet věci, co se naučil při vstupním a dalším obchodním školení než zobchodovat.

Postupem času, až si začne být jistý, tak bude oslovovat větší firmy a také bude i některé dostávat od stávajících kolegů. Dostávat bude ty firmy, na které stávající obchodníci nemají tolik času se věnovat, protože svůj čas tráví na klientech, u kterých je větší potenciál. Kontakty bere z našeho CRM systému a prioritu dává klientům dle jejich investic v minulých letech do Czech New Center nebo do jiných mediálních domů.

Pokud bych měl popsat můj běžný pracovní den, bude se popisovat velmi těžko, každý den je jiný. S ranním úsměvem přicházím do kanceláře, projdu si doručenou nepřečtenou poštu a začínám plánovat pracovní den. Určuji priority jednotlivým úkolům s ohledem na naplánované schůzky. Zpravidla si úkoly s delší časovou náročností plánuji na dopoledne, jsou to například klientské / agenturní prezentace a mediaplány, přičemž často využívám interní systémy, co se týče statistik historických kampaní a formátů.

U některých nabídek konzultuji své nápady s kolegy, protože se produkty v našem portfoliu neustále vyvíjí, případně mohou být flexibilně přizpůsobeny přímo poptávce klientům. Důležité je cítit podporu, že se na své kolegy nebo přímého nadřízeného mohu kdykoli a s čímkoli obrátit. Pokud řešíme například nabídku pro klienta, který má jasně definované cíle, respektive jsou měřitelné, využíváme dostupné statistiky z interních systémů, pracujeme taktéž s externími nástroji např. MML-TGI na analýzu cílových skupin a jejich chování a další nástroje. Platí to i se samotným přístupem nadřízených, kteří se vždy snaží vyjít vstříc spíše formou mentoringu / koučování a konstruktivním řešením problémům.

V průběhu dopoledne splňuji domluvenou spolupráci mezi námi a klientem / agenturou, může se jednat o pravidelné zasílání náhledu kampaně, statistik, případně reportů / plnění celé kampaně. Přemýšlím nad obchodními příležitostmi, které by byly přínosné jak pro nás, tak pro klienta (crossmediální projekty, online kampaně, PR eventy…). Plánuji obchodní schůzky, které mohou být v příjemném prostředí – oběd / večeře / kávu. Případně přímo u klienta nebo agentury, kde se společně bavíme o potřebách a jejich naplnění.

Co se týče sebevzdělávání, pravidelně jsou naplánované workshopy na různá témata (odbornější – hard skills (programmatický nákup, systémy, DMP atd.) anebo spíše soft skills (obchodní tipy atd.) Pokud máte zájem o digitální reklamu, obchod a pohodové kolegy, určitě je Czech New Center tou správnou volbou.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Návody