Proč vznikl mezinárodní den dětí? | VímVíc.cz

Proč vznikl mezinárodní den dětí?

17. 07. 2019

Mezinárodní den dětí má upozornit na práva a potřeby dětí, ve většině zemí se k této příležitosti pořádají různé kulturní a sportovní akce a děti také dostávají od rodičů dárky. Celkem se slaví ve 150 zemích. Česko ho má stanovený spolu s dalšími 48 státy na 1. června. Sice není státním svátkem, ale stejně ho slavíme skoro všichni. Země jako Švýcarsko, Švédsko, či Francie ho mají 20. listopadu a v ostatních zemích připadá na úplně jiné dny. Víte, proč a jak tento svátek vznikl?

den dětí, 1. června, dětské hry

Proč vznikl Mezinárodní den dětí?

Za první zmínkou o Mezinárodním dnu dětí musíme putovat až do Turecka roku 1920. Za vznikem svátku stál zakladatel moderní Turecké republiky, Mustafa Kemal Atatürk. 23. dubna 1920 u příležitosti založení Národního shromáždění vyhlásil Den dětí. Zastával názor, že:

Děti jsou nový začátek zítřka.

A proto bychom se měli soustředit na jejich ochranu a rozvoj. Turecko slaví 23. dubna dodnes jako Den svrchovanosti a den dětí. Ve školách oslavy trvají celý týden a vrcholí dětskými představeními všeho druhu (tanec, zpěv, sport) na velkých stadionech, kterým přihlíží celý národ. Zajímavou tradicí je, že zástupci z řad dětí 23. dubna symbolicky nahradí státní úředníky a vysoce postavené státní zaměstnance v jejich kancelářích. Týká se to i prezidenta, ten je nahrazen zástupcem, kterého zvolí „dětský parlament“. Dítě, které je na den zvoleno prezidentem následně pronese proslov vysílaný televizí.

den dětí, 1. června, dětské hry

Proč slavíme Mezinárodní den dětí 1. června?

K výběru tohoto data přispělo hned několik událostí. Za prvé to byla úplně první ženevská Světová konference o blahu dětí, která se konala 1. června a právě tam padl návrh na založení Mezinárodního dnu dětí. Této konferenci mimochodem předcházela tzv. ženevská Deklarace práv dětí z roku 1924, která poprvé stanovila, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní péči a právní ochranu před i po narození. Po konferenci některé vlády den dětí skutečně zavedly, ale nebylo jim doporučeno žádné konkrétní datum, takže si zkrátka vybrali vhodný den v roce z hlediska kultury země.

Druhou událostí z 1. června 1925 byl festival dračích lodí v San Francisku. Tohoto festivalu využil čínský generální konzul jako politického nástroje. Pozval na něj totiž mnoho čínských sirotků, aby upozornil společnost na to, že by se měla více zabývat blahem dětí.

V zemích východní Evropy musely vzít situaci do rukou ženy, aby se Mezinárodní den dětí začal slavit oficiálně a organizovaně. Členky Mezinárodní demokratické federace žen, jejíž zasedání se konalo v Moskvě v roce 1949, zavedly den dětí v reakci na utrpení, kterým muselo mnoho žen a dětí projít za druhé světové války. A tak se 1. června 1950 poprvé slavilo. Oficiálně uznalo 1. červen Mezinárodním dnem dětí v roce 1950 i Československo, stejně jako další komunistické státy. V popředí oslav, které samozřejmě byly ideologicky podmíněné, stálo právo dětí na život v míru, harmonický vývoj v podmínkách svobody a právo na péči o zdraví.

Jinde se slaví Mezinárodní den dětí 20. listopadu

25 států světa slaví MDD 20. listopadu a to z prostého historického důvodu. Nebylo žádoucí, aby se státy jako Kanda, Francie, či Irsko přidávaly k sovětským oslavám 1. června. Přesto Mezinárodní unie péče o dítě usilovala o vytvoření dne, který bude patřit výhradně dětem, a tak jí ho OSN poskytlo. Světový den dětí vyhlásilo v roce 1954 s cílem upoutání pozornosti na jejich ochranu, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a zajištění přístupu ke vzdělání.

20. listopad

Nejzajímavější tradice oslav MDD ve světě

Zajímavou tradici mělo v minulosti Bulharsko. Všichni řidiči nechali světla na svých dopravních prostředcích zapnutá i přes den, což mělo symbolizovat zvýšenou opatrnost nad zdravím a bezpečím dětí. Tradice zanikla, když bylo svícení přes den nařízeno zákonem během všech denních dob.

den dětí, 1. červen, japonsko

Například takové Japonsko slaví den dětí už od osmého století a hned dvakrát. Třetího března slaví holky a pátého března kluci. Dívčí svátek se slaví výstavami panenek, které do sebe podle tradice pojímají zlé duchy. Města mezi sebou často soutěží, kdo bude mít výstavu větší. Obvyklým nápojem tohoto svátku je amazake, sladký a nealkoholický druh saké z vykvašené rýže. Naopak 5. března se vystavují figurky samurajů a bojovníků. Také se vyvěšují vlajky ve tvaru kaprů. Ty největší a nejsilnější se prý promění v draky. V roce 1948 sice byl den chlapců vyhlášen dnem všech dětí, ale při oslavách se stále soustředí spíše na mužský element.

V Nigérii jsou všechny děti 27. května omluveny ze školy a můžou se účastnit zábavného programu, který je pro ně pořádán. Neobvyklé na tom je, že v dopoledních hodinách můžete spatřit místo moderátorky v televizi malou holčičku, nebo chlapce, jak čte zprávy, nebo hlásí počasí. Spousta státních i soukromých organizací totiž dětem dává příležitost, aby si na den vyzkoušeli, jaké je to být dospělými.

Tip: Skvělé dárky nejen k Mezinárodnímu dni dětí svým ratolestem pořídíte na e-shopu 4kids. Pro získání slevy stačí na e-shopu uplatnit 4kids slevové kupóny. Dárky pro děti každého věku nabízí také Pinkorblue, kde je navíc možné využít Pinkorblue akce na vybrané hračky a produkty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: