Přestávky v práci: Co byste o nich měli vědět? | VímVíc.cz

Přestávky v práci: Co byste o nich měli vědět?

16. 08. 2018

Mám toho nad hlavu, nevím, co dřív, už pět minut mám být na schůzce... Kdybychom pokaždé, když slyšíme tato slova, dostali stokorunu, bylo by v Čechách hodně milionářů. Nebo by si hodně z nás vydělalo alespoň pár tisíc. Neukrajujeme si ale z „přestávkového koláče“ příliš málo? Na co vlastně máme právo? To, se dočtete níže.

Přestávky v práci: Co byste o nich měli vědět?

Přestávky v práci jsou dané zákonem

Pokud zaměstnavatel protestuje a stěžuje si na jakoukoliv přestávku svých zaměstnanců, nemá na to právo. Ze zákona je dokonce povinen jim poskytnout přestávku v práci na krátký oddech. V takovém případě není povinností zaměstnance oznamovat místo, na jakém se bude po tento čas zdržovat a současně může odmítnout vykonávat jakékoliv pokyny, které byly vyneseny z úst zaměstnavatele. Ať už tedy využijete volno jako pauzu na oběd nebo cokoliv jiného, je to pouze vaše soukromá věc.

Tato přestávka by měla být v délce minimálně půl hodiny a dle zákoníku práce má několik dalších specifik. Pokud zaměstnává mladistvé, je jeho povinností zajistit po 4,5 hodinách pracovní přestávku, u ostatních zaměstnanců po 6 hodinách jejich nepřerušeného pracovního výkonu. Po uplynutí této doby musí být zaměstnanec opět na pracovišti nebo jiném místě, kde má v oné době vykonávat svou práci. I když ji většina zaměstnanců čerpá nejméně 30 minutovou pauzu naráz, může být rozdělena také na třetiny, přičemž povinností vašeho nadřízeného je, aby zajistil trvání alespoň jedné části v minimální délce čtvrt hodiny.

Tip: Ideálním řešením pro rychlý a přesto hodnotný oběd může být například salát nebo tortilla, které mohou být lehké, syté i velmi chutné.

Přečtěte si také článek o práci přesčas.

Na 30 minutovou pauzu má nárok každý zaměstnanec pracující nepřetržitě 6 hodin. U mladistvých musí nastat dle zákoníku práce pauza o 1,5 hodiny dříve.

Co dělat, pokud vám je pracovní pauza odepřena?

Tuto pauzu ovšem nesmíte čerpat za účelem přispaní si zachumlaní v teplé peřině či se jít o několik minut dříve z práce věnovat svým koníčkům. Přestávku v práci si musíte vybrat v průběhu dne, nikoliv na začátku či na konci vaší pracovní doby.

Pokud ale dodržujete všechny povinnosti, v práci jste nepřetržitě 6 hodin, chcete si vybrat přestávku v práci během pracovního dne a zaměstnavatel stále protestuje, obraťte se na státní orgán. Ze zákona máte právo na polední pauzu a pokud vám je něco takového odpíráno, kontaktujte krajský inspektorát práce. Jestliže se bojíte, že se zaměstnavatel o vaší stížnosti dozví a tato skutečnost je jedinou překážkou při zaslání stížnosti, podnět můžete zaslat i zcela anonymně.

Pauzu si vybíráte během práce, nikoliv na počátku či konci pracovní doby. U krajského inspektorátu práce se v případě nesplnění povinností ze strany zaměstnavatele můžete dožadovat nápravy.

Pracovní přestávka má svá pravidla

Pracovní pauza bohužel není součástí pracovní doby a proto musíte přičíst čas věnovaný odpočinku k smluvně stanovenému úvazku. Plný úvazek trvající 8 hodin tak nakonec znamená 8,5 hodin čistého času stráveného v blízkosti zaměstnání. Zkrácený úvazek nevyžaduje 30 minutovou pauzu, ale zaměstnavatel může nařídit pauzu již po 4 hodinách soustavné práce. Poté v práci strávíte 6,5 hodiny.

Podívejte se také na to, co je fond pracovní doby.

Pokud máte dojem, že byste po dvanáctihodinové směně měli mít nárok na dvě 30 minutové pauzy, opak je bohužel pravdou. Pravidlo zní jasně: pauzu lze vybrat po 6 hodinách nepřerušované práce a je časově limitována průběhem dne, nikoliv jejím začátkem či koncem. Pokud vaše první pauza nastane po 6 hodinách, druhá by nastala na konci pracovní doby. To bohužel není možné.

Součástí dvanáctihodinové směny je pouze jedna pauza a pracovní přestávka tohoto druhu se v žádném případě nestává součástí pracovní doby.

Pauza není povinná jen pro zaměstnavatele, ale také pro vás

Pokud jste přemýšleli nad tím, že byste dnes z práce rádi odešli o půl hodiny dřív výměnou za zřeknutí se polední pauzy, nechte si zajít chuť. Pauza není povinná jen pro zaměstnavatele, ale také pro vás. Co je její náplní je ale pouze vaše věc, ať už se jedná o procházku, sportovní lekci, oběd v restauraci či na pracoviště, a nebo návštěvu doktora.

Nemůžete se zřeknout polední pauzy, co je její náplní, je ale pouze vaše věc.

Ztížené pracovní podmínky skýtají další výhody

Jestliže musíte pracovat v horku, které poslední dobou Čechy sužují, nebo naopak v nebývalé zimě, musíte celý den pracovat u výrobní linky, v hlučném prostředí nebo jste řidičem, máte nárok i na jinou pauzu, tzv. bezpečnostní. Ta se na rozdíl od obědové pauzy započítává do běžné pracovní doby a v zákoníku práce je také uvedeno, že "připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby."

Bezpečností přestávky náleží především těm, kteří vykonávají rutinní druh práce bez možnosti zvolit si rychlost výkonu práce. Ideálním příkladem je právě práce u výrobní linky, nebo povolání hasiče a policisty. V takovém případě máte jako zaměstnanec právo po uplynutí každé druhé hodiny využít pauzy v délce 5 nebo 10 minut. Pokud však dojde ke střídání u výrobní linky nebo k jakémukoliv jinému obměnění, během kterého nevykonáváte monotónní činnost, nemáte nárok na bezpečnostní přestávku. Řidiči mají nárok na 30 minutovou pauzu po 4,5 hodinách jízdy, tu je však možné rozdělit v průběhu takto dlouhého řízení po 15 minutách.

Bezpečnostní přestávky připadají především monotónním typům zaměstnání. V případě, že si nemůžete zvolit tempo dané práce, bezpečnostních přestávek můžete také využít.

Při práci na počítači můžete také vyžadovat bezpečnostní přestávku

Práce na počítači může být velmi náročná. I pro tento druh práce platí kvůli vysokému zatížení zraku povinnost zaměstnavatele poskytnout přestávku v práci po uplynutí dvou hodin soustavné práce. Ta stejně jako v předešlém případě bude trvat pět až deset minut. Tato pauza je určená k tomu, aby si vaše oči odpočinuly, během přestávky byste se tak neměli věnovat ani jiným podobným činnostem, včetně čtení písemných materiálů.

I při soustavné práci na počítači jsou zákoníkem práce stanoveny bezpečnostní pauzy.

Směnný provoz má také svá pravidla

Přestávky musí být dodržovány i během směnného provozu. V některých zaměstnáních tak kromě povinné pauzy na oběd a bezpečnostních pauz můžete vyžadovat také zákonem stanovenou minimální pauzu mezi dvěma směnami.

Mezi dvěma směnami musí být rozestup minimálně jedenáct hodin. Zaměstnavatel nicméně může přikročit i k tomu, že vám občasně zkrátí přestávku o 3 hodiny. Pak si ale na oplátku následující odpočinek mezi dvěma směnami užijete o 4 hodiny déle. Jak je to tedy ve vašem případě? Využíváte všech pauz, které vám dle zákona náleží?

Hledáte novou práci? Podívejte se na aktuální volná pracovní místa.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo