Jaké poplatky navíc vám mohou dodavatelé naúčtovat? | VímVíc.cz

Jaké poplatky navíc vám mohou dodavatelé naúčtovat?

20. 03. 2018

Nejčastěji se setkáte u faktury s elektřinou s extra poplatky za zaslání upomínky nebo opis smlouvy. Jaké další služby vám mohou ještě účtovat? Možná budete překvapeni, ale mezi další poplatek se řadí sankce za předčasné ukončení smlouvy.

12
poplatků spojených s dodavateli elektřiny nebo plynu je celá řada. znáte všechny nebo vás stále nějaký občas překvapí?

Opis smlouvy nebo upomínky – zbytečné poplatky navíc

Při výběru dodavatele elektřiny nebo zemního plynu se určitě zajímejte i o jeho ceník doplňkových služeb. Předejdete tím zbytečnému rozčarování u další faktury, kterou obdržíte. V případě lidí, kteří neplatí své závazky včas, se dá poplatek za upomínku pochopit. K čemu je ale poplatek za opis faktury nebo dokonce vaší smlouvy, kterou třeba vlivem stěhování ztratíte? Vždy záleží, do jaké míry je účtovaný poplatek oprávněný a také jaká je jeho výše. Skutečné náklady spojené se zasláním opisu nebo upomínky se dají lehce spočítat. V doplňkových cenících dodavatelů se můžete dočíst o tom, kolik přesně si účtují například za vystavení upomínky. Ta první bývá většinou zaslána bez poplatku. U některých společností se však můžete setkat i s poplatky ve výši 50 Kč nebo 300 Kč. A to už je celkem rozdíl…

máte zaplatit za první upomínku 50 Kč nebo 300 Kč? víte, že nemusíte také platit vůbec nic?

Sankce za předčasné ukončení smlouvy

Určitě si dobře promyslete případné ukončení smlouvy u svého dodavatele elektřiny nebo plynu, jelikož s tím bývají spojené nemalé náklady. Například společnost ST Energy si v případě předčasného ukončení smlouvy účtuje poplatek okolo 3 600 Kč a Bohemia Energy něco málo přes 6 000 Kč. Tyto sankce se týkají smluv uzavřených na dobu určitou. Je tedy dobré zvážit, zda se vyplatí uzavírat si smlouvy na energie například na rok nebo na dva. Občas se také stane, že dodavatelé po vás budou požadovat takové poplatky neoprávněně, a to třeba v případě, že smlouvu vypovíte včas a podle smluvních podmínek. Chtějí vás tím zastrašit, abyste u nich zůstali, ale pokud jednáte v souladu se smlouvou, tak máte vyhráno. V každém případě pro vás ale smlouva na dobu určitou znamená ztrátu jisté dávky svobody.

uzavírat si smlouvu na dobu určitou se nikdy moc nevyplatí – vezmete si tím svobodu při rozhodování o změně dodavatele.

Za porušení závazku můžete zaplatit i částky v řádech tisíců

Pokud nahlédnete do tzv. „speciálních ceníků“, můžete se setkat i s poplatkem za porušení závazku nemít smluvní vztah s dalším dodavatelem. Konkrétně společnost Elimon si v této situaci účtuje 5 000 Kč. Samozřejmě toto lze do jisté míry pochopit, jelikož chování spotřebitelů není vždy korektní a upřímně mít několik smluv s různými dodavateli nedává úplně smysl. Společnost Obecní plynárna po vás bude inkasovat 3 000 Kč v případě, že budete lhát o tom, že jste ukončili nájem a chcete tím ukončit i platnost smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu. Tento krok často podnikají lidé, kteří se chtějí vyvázat ze smlouvy uzavřené na jeden rok s automatickým obnovováním. Využijí tak převod nemovitosti na jinou osobu a ta si pak může v odběrném místě změnit svobodně dodavatele. Mezi další poplatky, které obsahují speciální ceníky, patří sjednání splátkového kalendáře nebo zaslání ročního vyúčtování v papírové podobě.

ceny energií
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo