PPC specialista I Jaká je jejich budoucnost? | VímVíc.cz

Jaká je budoucnost PPC specialistů a reklamy?

Zkratka PPC pochází z angličtiny Pay Per Click (PPC), v překladu do češtiny znamená platba za kliknutí. Jedná se o typ inzerce, který se používá na webových stránkách, kde inzerent platí za počet kliknutí na jeho inzerát. Inzerenti platí pouze v případě, když uživatel klikne na jejich PPC reklamu ve vyhledávačích. Inzerent platí tedy pouze za návštěvníky na jeho webu, a ne za zobrazení svých reklam. Jedná se o jednu z nejefektivnějších druhů online reklamy. Člověk spravující PPC kampaně se nazývá PPC specialita.

Výhody PPC reklamy

  1. přesně cílená reklama na potencionální klienty – pomocí klíčových slov, regionální zacílení apod.
  2. sami určíte výši rozpočtu reklamy
  3. výsledky vidíte hned po spuštění
  4. flexibilní – strategie se plánuje přímo na míru (okamžité reakce na změny) – možné promo akce, slevy
  5. zvyšuje povědomí o značce, firmě, podniku
  6. měřitelné výsledky

PPC reklama má jednu velikou výhodu oproti ostatním druhům reklam, je cílená. Tato výhoda převyšuje všechny ostatní necílené reklamy. Na banner, který je na webových stránkách permanentně klikne málokdo. Jestliže je ale reklama inzerovaná ve správný čas na správném místě, lidé reklamu prokliknou a na vašem webu udělají to, co chcete – něco koupí nebo se přihlásí k odběrů novinek na e-mail. PPC reklama zaručuje, že bude nabízet váš web ve chvíli, kdy lidé právě vyhledávají produkty, které vy nabízíte.

Nevýhody PPC reklamy

  1. za každý proklik se platí – PPC reklama se vám však ale vyplatí
  2. složitost kampaní – PPC systém jako takový je jednoduchý, ale aby jeho výsledek byl efektivní, vyžaduje složitější řešení
PPC

PPC systémy

PPC systémy jsou nejpoužívanější složky v oblasti marketingu. Jedná se o starší způsob práce s reklamou, a proto tedy není úplně přesný. I přes to je ale stále velmi používaný pro reklamní systémy, které vznikaly u vyhledávačů. Dále se rozšířily i mimo ně do celého internetu, tzn. zobrazování reklamy na základě hledaného výrazu. U PPC systémů ale existuje i druhá složka – obsahové sítě. V nich si můžete PPC systémy představit jako prostředníka, který webovým stránkám umožní vydělat na jejich reklamě a zároveň zadavatelům pomůže šířit reklamu mezi běžné uživatele internetu. Webové stránky nabídnou svůj prostor a ten jim na oplátku posílá reklamy zadavatelů.

PPC systémy jsou řazeny mezi systémy aukční. Každý zadavatel může tedy přihazovat takovou částku, kterou je ochoten za klik zaplatit. Výše částky, kterou platí za prokliknutí se odvíjí od množství kliknutí na reklamu. Čím více si zadavatel zaplatí za prokliknutí, tím více bude reklama zobrazovaná nad konkurenčními inzeráty.

Síla PPC systémů

Nejsilnější stránkou PPC systémů, jak už bylo řečeno, jsou cílené reklamy. PPC reklamy mohou být cíleny dvěma způsoby. Ten první je založen na klíčových slovech. Ten druhý způsob cílí na reklamu kontextově, tzn., že generuje články/podniky/webové stránky podle toho, jaká témata na internetu vyhledáváte.

PPC reklama se na webové stránky přidává ve formě textové inzerátu. Obvykle je reklamní formát dlouhý čtyři řádky. Ale reklamu můžeme na webových stránkách najít také jako bannery, videa nebo dokonce i jako miniaplikace.

Nejznámějším a celosvětovým PPC systémem je Google Ads. V České republice vznikl systém Sklik, který spravuje Seznam.cz. Dalšími PPC systémy jsou ale také Facebook, Instragram, Linkedln, Twitter, Microsoft Advertising, Spotify, Pinterest a další.

Po registraci, může PPC systém spravovat každý zadavatel. Spravovat ho můžete buď prostřednictvím webového rozhraní, anebo v případě Google Ads také prostřednictvím speciálního bezplatného programu Google Ads Editor. Provozovatel umožňuje zadavatelům se dále vzdělávat tak, aby jejich reklamy byly co nejefektivnější, proto vytváří kampaně, které jim se vzděláváním pomáhají. V případě Google Ads se jejich vzdělávací kampaň jmenuje Academy for Ads. V případě českého systému Sklik se můžete vzdělávat na jejich blogu, který zveřejňuje příspěvky, videa nebo spravují nápovědu, kde najdete veškeré informace k dalšímu postupu.

PCC kampaně

PPC kampaně můžou spravovat ale také specializované firmy nebo jednotlivci. Cenové nabídky, které nabízejí nejsou ale běžně zveřejněné. Pokud si k realizaci kampaně vyberete raději agenturu nebo jednotlivce, doporučujeme, abyste přihlédli ke složeným zkouškám, které absolvovali. Například Google Ads poskytuje, po dokončení vzdělávání ohledně kampaní, certifikáty. Český Sklik v roce 2014 spustil udělování certifikací pod podmínkou, že splníte kvantitativní a kvalitativní podmínky.

Až budete vybírat PPC správce, podívejte se na certifikaci, ale také na reference reálných klientů. Reference můžete najít například na Linkedln nebo Google My Business profilu.

PPC specialista

PPC specialista nebo také PPC freelancer je člověk, který vytváří nové kampaně pro různé podniky, značky apod. Kampaně jsou založeny základě klíčové oblasti a také současné nebo vyvíjejících se trendů. Proto je nejdůležitějším úkolem PPC specialisty neustále aktualizovat nová klíčová slova. Jejich každodenní prací jsou odpovědi na e-maily, skenování blogů o nových trendech. V neposlední řadě také musí řídit všechny aspekty kampaně, která zahrnuje také testování tržního řízení, vylučujících klíčových slov, konkurenční analýzy, generování zpráv nebo komunikace klientů.

Průměrný plat PPC specialisty se pohybuje kolem 25 000 – 30 000 Kč. Výše platu roste zároveň s počtem let, které pracujete v oblasti reklamy a marketingu. Tato pracovní pozice může být v některých podnicích dělena podle množství zkušeností – junior, senior. Největší pracovní poptávka pro pozici PPC specialisty je v oblasti hlavního města Prahy.

Pro výpočet čisté mzdy poslouží skvělým způsobem mzdová kalkulačka. Výpočet čisté mzdy za pomoci online nástroje se zobrazí během jedné minuty.

Budoucnost PPC specialistů

Se stále narůstající automatizací a stále se rozšiřujícím vlivem umělé inteligence zároveň roste i obava o ztrátu zaměstnání v oblasti reklamy a marketingu. PPC zaměstnanci dříve optimalizovali systémy, dnes se optimalizují sami. Specialisté mají menší šanci reálně zasahovat do kampaní, také mají menší kontrolu nad tím, kde se reklamy zobrazují. Nové řízení aplikací a systémů s sebou ale také nesou nové funkce, které budou vyžadovat nové zaměstnance.

Stará nová práce PPC specialistů

Některé činnosti, které PPC specialisté dělali každodenně se začínají měnit. To ale nemusí být zase takovým velkým problémem jako se zdá. PPC specialisté dříve chtěli testovat, zkoušet nebo vymýšlet nové strategie a posouvat systémy dál, ale neměli tolik času. Postupnou automatizací se jim naskytla možnost některé z nich realizovat.

Specialista nebo marketér

Rozdíl mezi specialistou a marketérem je v tom, že specialista je úzce zaměřený na konkrétní oblast. Zná systémy, ve kterých vede kampaně naprosto detailně a dokonale, ale aby přemýšlel nad celkovou strategií a celým mediálním plánováním je pro něj už trochu problém. Marketér se naopak dívá na PPC kampaně jako na jednu z částí Marketingového plánu, který má jasný cíl. Tím cílem může být maximalizace zisku. Marketér si u PPC specialisty vyžádá kampaň, který bude mít cíl prodej. PPC specialista se bude zabývat hlavně tím, jak nastavit kampaň, bude řešit její rozpočet, který má na ní vyhrazený. Marketér ale bude sledovat kampaň z pohledu s jinými online kanály (i s neplacenými zdroji).

Pro některé PPC specialisty se v tomto bodě stane změna. Budou se muset naučit se dívat na kampaně i z pohledu marketéra. Začít přemýšlet strategicky a naučit se plánovat podle cíle klienta.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře