Evidenční kontrola vozidel Praha, Brno a další | VímVíc.cz

Evidenční kontrola: K čemu slouží evidence vozidel a jaká je platnost evidenční kontroly?

22. 07. 2021

Plánujete přepis nebo koupi auta? Ujistěte se, že máte vyřízeny všechny potřebné náležitosti. Pouze jednoduchá kupní smlouva obvykle nestačí. Před koupí je nutné především najít si na vybrané auto recenze a promyslet formu financování. Je velký rozdíl, zda si sjednáte operativní leasing BMW, Moneta leasing nebo zafinancujete automobil z úspor. Ve velkém může pomoci vybrat produkty typu půjčka na auto kalkulačka.

Nezapomeňte ani na evidenční kontrolu vozidla. Evidenční kontrola vozidel je nutná hned v několika případech. Nevyhne se jí ten, kdo řeší převod vozidla na jiného majitele, registraci vozidla, vývoz vozidla nebo zápis některých změn. Podobné starosti se vám úplně vyhnou, pokud máte pracovní automobil a čeká vás pouze služební cesta.

K čemu slouží evidenční kontrola vozidel?

Evidence motorových vozidel je nutná hned v několika případech. Tím nejobvyklejším je přepis automobilu na jiného vlastníka. Evidenční kontrola se provádí na stanicích technické kontroly a slouží k porovnání skutečného stavu vozidla s údaji zapsanými v technickém průkazu.

Evidenční kontrolu je nutné absolvovat ještě před přihlášením vozidla do evidence motorových vozidel. Protokol o evidenční kontrole nesmí být v den přepisu vozu starší než 30 dní. To, zda ji absolvuje kupující nebo prodávající automobilu, je na domluvě obou stran. Evidenční kontrola není nutná, pokud si kupujete zcela nový vůz přímo ze salonu. Tam můžete veškeré starosti týkající se evidence vozidel vypustit z hlavy.

Přepis auta – nejčastější důvod pro evidenční kontrolu

Přepis auta patří mezi nejčastější důvody, proč je lidmi vyhledávána evidence vozidel. Obecně je koupě auta spojena ještě s několika dalšími náležitostmi, které je potřeba vyřídit. Odpovědnost za provoz vozidla totiž nese jeho majitel. Pokud nejsou splněna všechna pravidla pro přepis (mezi které patří například jednoduchá kupní smlouva i evidenční kontrola), nelze automobil na nového majitele převést.

Další vyřizování a zodpovědnost navíc přichází v případě, že je koupě auta spojena s úvěrěm. Je-li součástí celého procesu koupě půjčka na auto, kalkulačka sice odvede prvotní práci s počítáním výdajů, ale kromě finanční zátěže jde o další papírování.

Pro přepis auta je potřeba vyplnit přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel. Je k dispozici i online (například na webových stránkách Ministerstva dopravy), aby si ji žadatelé mohli vyplnit v pohodlí domova a následně pouze podat na úřadu.

K úspěšnému přepisu automobilu je kromě protokolu o evidenční kontrole pořeba několik dokumentů:

 • Osvědčení o platném pojištění auta (zelená karta),
 • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel,
 • kupní smlouva,
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz,
 • doklady totožnosti,
 • popřípadě i plná moc k přepisu auta.

Evidence vozidel Praha nebo Brno? Na místě nezáleží

Evidenční kontrola při koupi auta není spojena s povinností návštěvy konkrétní stanice technické kontroly. Narozdíl od situace, kdy má řidič operativní leasing BMW, Moneta leasing nebo jiný leasing či je předmětem užívání jeho vozu pouze služební cesta, nemusí majitel auta navštěvovat konkrétní servis ani jiná zařízení.

Na místě a stanici, kde bude evidenční kontrola provedena, nezáleží. Ideální je najít si stanici technické kontroly poblíž bydliště. Nejjednodušším způsobem je zadat do internetového vyhledávače pojem “evidenční kontrola” a přidat místo, ve kterém ji chcete absolvovat. Jestliže máte bydliště poblíž Brna, hledejte spojení “evidenční kontrola Brno”, pokud bydlíte v Praze, pak zkuste hledat spojení jako “evidenční kontrola Praha” nebo “evidence vozidel Praha”.

Čeká váš evidenční kontrola – jak to probíhá?

Pro vyřízení evidenční kontroly není potřeba velké množství administrativních záležitostí. Na kontrole stačí předložit velký technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Na kontrolu se není nutné objednávat, stačí jednoduše přijet a nahlásit se. Nicméně stanice technické kontroly jsou často obsazené a přijet bez objednání může znamenat hodiny čekání ve frontě. Z toho důvodu je lepší se na prohlídce domluvit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického formuláře přímo na konkrétní stanici.

Co se kontroluje?

Cílem evidenční kontroly je posouzení faktického technického stavu a následné porovnání tohoto stavu s údaji uvedenými ve velkém technickém průkazu. Evidenční kontrola vozidel zahrnuje hned několik částí. Kontrolovány jsou tyto náležitosti:

 • VIN (= identifikační číslo vozidla),
 • výrobní štítky s údaji,
 • typ motoru,
 • barva vozidla,
 • počet míst k sezení,
 • rozměry pneumatik a ráfků.

VIN číslo vozidla může být u každého auta na odlišném místě.

Protokol o evidenční kontrole

Stanice technické kontroly vystaví majiteli vozu protokol o evidenční kontrole. Protokol o evidenční kontrole není nutné dodatečně vyzvedávat. Stanice technické kontroly ho vydá několik minut po dokončení kontroly přímo na místě. Protokol o evidenční kontrole je nutné předkládat při přepisu automobilu.

Platnost evidenční kontroly

Platnost evidenční kontroly je třicet dnů ode dne, kdy byla evidenční kontrola provedena. Pokud je evidenční kontrola vykonávána kvůli přepisu vozidla, je tedy nutné přepis stihnout v této lhůtě. Po jejím uplynutí totiž protokol o evidenční kontrole pozbývá platnosti a bylo by nutné kontrolu vykonat znovu. V každém případě si před koupí najděte na vybrané auto recenze a při výběru ojetého automobilu si nechte vůz zkontrolovat. Předejdete tak zbytečným potížím.

Kolik stojí evidenční kontrola – Praha i Brno mohou mít jiné ceny

Evidenční kontrola není poskytována za jednotnou cenu. Jednotlivé stanice technické kontroly si účtují za provedení evidenční kontroly odlišné částky. Cena se pohybuje od 200 do 800 korun, průměrně za kontrolu zaplatíte kolem 400 až 500 Kč. Ve velké míře závisí i na městě, kde se stanice technické kontroly nachází. Evidenční kontrola Brno bude pravděpodobně za jinou cenu než evidenční kontrola Praha. Nižší ceny se dají očekávat v menších městech jako jsou například České Budějovice.

Mezi všemi výdaji spojenými s koupí automobilu tvoří evidenční kontrola velmi nízkou položku. Ať už se jedná o poplatky spojené s evidenční kontrolou, samotnou platbou nebo úroky, se kterými je spojená půjčka na auto, kalkulačka je dobrým pomocníkem pro vytvoření přehledu celkových výdajů na nový vůz.

Co když je evidenční kontrola neúspěšná?

Proběhne-li evidenční kontrola v pořádku a údaje v technickém průkazu souhlasí s opravdovým stavem vozidla, je řidiči vystaven protokol o evidenční kontrole. V opačném případě k vystavení protokolu nedojde a vozidlo nelze uvést do provozu. Majitel automobilu pak má 30 dní na nápravu stavu, a poté musí absolvovat evidenční kontrolu znovu.

Kdy se vás evidenční kontrola netýká?

Pokud je s koupí ojetého automobilu spojená jednoduchá kupní smlouva, je evidenční kontrola nutná. Potom, co si přečtete na auto recenze a rozhodnete se o koupi, vrhněte se na zařizování. Výjimku tvoří situace, kdy zakoupíte nový automobil přímo ze salonu. Nemusíte jí řešit ani v případě, že máte operativní leasing BMW nebo jiné značky (např. Moneta leasing) či vás čeká služební cesta a automobil není váš.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Cestování a dovolená