Tuzemské stravné a cestovní náhrady 2018 | VímVíc.cz

Tuzemské stravné a cestovní náhrady 2018

21. 03. 2018

Pracovní cesta je mimořádný výkon práce a zaměstnavatel vám musí kompenzovat výdaje. Jaké výše dosahují cestovní náhrady a tuzemské stravné 2018? Připravili jsme stručný přehled.

Pracovní cesta znamená často stravné a další cestovní náhrady pro zaměstnance. Ty se mění někdy každý rok v závislosti na změně cen (snížení a zvýšení) atd. Aktualizovaný článek, který se zaměřuje na téma stravné a cestovní náhrady 2022, je k nalezení na odkazu.

Stravné a cestovní náhrady jsou povinnost

Pokud jedete na pracovní cestu, máte nárok na kompenzaci stravného a v případě, že použijete vlastní auto, i cestovní náhrady za jeho použití a nákup benzínu či nafty. Na oboje se vztahují sazebníky uvedené v zákoníku práce. Výši náhrad také ovlivňuje doba, kterou jste na pracovní cestě strávili. Dobrá zpráva je, že na tuzemské stravné i cestovní náhrady 2018 dostanete více peněz.

Každý zaměstnavatel je povinen zaměstnanci na pracovní cestě uhradit cestovní náhrady a stravné podle platného sazebníku.

Tuzemské stravné

Stravné je ve své podstatě náhrada stravovacích výdajů za dobu, která uplyne od vašeho odjezdu na sjednané místo výkonu práce až do vašeho příjezdu zpět. Tzv. diety nenahrazují stravné v plné výši, protože byste se stravovali, i kdybyste byli standardně v práci. Částku nikde nevykazujete, a tak nezáleží, jestli se budete na pracovní cestě stravovat v restauraci, objednáte si jídlo online třeba ze serveru Dáme jídlo nebo si s sebou vezmete svačinu z domova. Naopak pokud jste na služební cestě dostali jídlo zdarma, částka se procentuálně snižuje.

Stravné nepokrývá celou částku za stravování a nemusíte náklady s ním spojené nijak prokazovat.

Vyšší tuzemské stravné 2018

O výši stravného nerozhodují platové třídy, ale fakt, jestli je zaměstnavatel ze soukromé sféry nebo z rozpočtového sektoru (státní a veřejná správa a služby). Rozdíl mezi zaměstnavatelem ze soukromé sféry a zaměstnavatelem z rozpočtového sektoru je v možné výši cestovní náhrady, kterou vám může uhradit. Minimální předepsaná částka, tedy spodní hranice stravného, je pro oba stejná a zákonem daná. Zatímco soukromník může svému zaměstnanci zaplatit na dietách maximální částku dle své úvahy, v rozpočtovém sektoru je maximální předepsaná částka určena sazebníkem. Ten je odstupňovaný podle délky cesty:

  • 5–12 hodin: 78 Kč (maximum 93 Kč u rozpočtového sektoru)
  • 12–18 hodiny: 119 Kč (maximum 143 Kč u rozpočtového sektoru)
  • 18 a déle: 186 Kč (maximum 225 Kč u rozpočtového sektoru)

V průměru se tak stravné 2018 zvýšilo o zhruba deset korun.

Minimální částka je u stravného daná zákonem a je pro všechny stejná.

Na služební cestě osobním autem

V případě, že pojedete na služební cestu vlastním autem, cestovní náhrady jsou příspěvkem na amortizaci vozu a jejich výše je stanovená stejnou vyhláškou jako tuzemské stravné. Cestovní náhrady 2018 činní 4 Kč, což představuje jen velmi mírné zvýšení oproti loňskému roku.

Stejný sazebník určuje i cenu za litr pohonných hmot. Cena je podpůrná (orientačně daná) a je určena na 30,50 Kč za benzín a 29,80 za naftu. Zákon vám umožňuje zažádat o proplacení pohonných hmot v aktuální ceně, pokud se prokážete dokladem, který časově a místně odpovídá vaší služební cestě.

Pokud jezdíte na LPG, vztahují se na vás stejná pravidla, ale budete mít o trochu těžší prokazování výdajů. Na cestovní náhrady máte nárok v případě, že k dokladu o nákupu doložíte technický průkaz vozidla, ve kterém je uvedena spotřeba.

Pro vyplacení výdajů za pohonné hmoty musíte předložit technický průkaz.

Pokud vás čeká cesta přes placené úseky, nezapomeňte na povinnou dálniční známku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo