Sabbatical: Neplacené volno aneb Co byste o něm měli vědět | VímVíc.cz

Sabbatical: Neplacené volno aneb Co byste o něm měli vědět

05. 09. 2018

Sabbatical je jedním z mnoha firemních benefitů. Počet firem, které ho nabízejí, není vysoký. V čem ale spočívají krásy sabbaticalu? Nejen o tom, že tohle neplacené volno může zachránit vaší pracovní kariéru a předejít syndromu vyhoření se dočtete na následujících řádcích.

Sabbatical: Neplacené volno aneb Co byste o něm měli vědět

Sabbatical jako zachránce otroků

Některé velké nadnárodní korporace ale už i menší společnosti nabízejí sabbatical (sabatikl), což je označení pro firemní benefit v podobě neplaceného volna. V roce 2014 ho nabízelo pouze 6 % firem. Slovo sabbatical původem z hebrejského jazyka označuje tzv. sabatický rok, který v židovství existuje i nyní. Koncept sabatického roku se objevuje i v bibli a původně byl doprovázen propouštěním otroků po sedmi letech jejich práce. Také se nechávala ležet ladem nejen pole, ale i vinice.

Sabatikl se v Čechách také mnohdy překládá jako tvůrčí volno a původně ho využívali vysokoškolští učitelé pro volný čas, kteří potřebovali strávit nad vědeckými pracemi, sebevzděláváním apod. V minulosti tedy nezáleželo na tom, zda se jedná o placenou, částečně placenou nebo neplacenou dovolenou.

Všechno má svou historii, včetně sabbaticalu. Ta sahá do dávné minulosti.

Sabatikl může zabránit syndromu vyhoření

Dnes tento firemní benefit společnosti nabízejí za jiným účelem. Neplacené volno na několik týdnů či měsíců si nejčastěji vybírají zaměstnanci, kteří mají pocit, že jejich produktivita a nadšení z práce vyprchává neúprosným tempem. Někdy jsou to dokonce lidé, kteří mají buď velmi blízko k tomu, aby u nich propukl syndrom vyhoření, nebo si ho již bohužel prožívají.

Jak neplacené volno přitom osoby s právem na sabbatical využijí, je pouze jejich věcí. Mohou procestovat celý svět nebo alespoň část jednoho kontinentu, starat se o ty nejbližší, věnovat se dobrovolnictví nebo si třeba jen odpočinout od práce nicneděláním.

Sabbatical může předejít tomu, aby u vás propukl syndrom vyhoření. Pokud ho již zažíváte, může se jednat o jakousi léčbu.

Způsob, jak poznat svět

Poměrně mnoho zaměstnanců využívá tento benefit k cestě do zahraničí. Oblíbenou destinací je například jihovýchodní Asie. Kambodža, Laos, Barma, Filipíny, Indonésie, Thajsko, Vietnam …. To je jen část zemí, ve kterých zaměstnanci firem bojují proti syndromu vyhoření, hledají načerpání nových sil a další energie.

Důvodem pro výběr těchto zemí je možná také to, že si v nich každý může najít „to své“. Vysokohorská turistika, jedny z nejkrásnějších pláží, levné živobytí a tradiční místa pro odpočinek. Většina zemí je buddhistických, lidé se zde mohou rozvíjet duchovně. Vyzkoušet si meditaci nebo tradiční jógu.

Jedním ze způsobů, jak sabbatical využít, je cesta do zahraničí. Během ní lze načerpat množství nových sil a energii pro budoucí vykonávání práce.

Sabatikl dokáže zázraky

Účel sabatiklu opravdu světí prostředky a lidé se z cest vrací často jako noví. Těší se, až propocené oblečení a levné hostely vymění za teplo domova, stabilní zaměstnání a kulturu, na kterou jsou zvyklí. Zaměstnavatelé jsou si toho vědomi, a tak nejčastěji nabízí tento benefit přepracovaným zaměstnancům mezinárodních korporací a vrcholovému managementu.

Firmy nabízí neplacené volno ve formě sabatiklu nejčastěji zaměstnancům mezinárodních korporací. Často ho také využívají vrcholový manažeři.

Jak si udržet kvalitní zaměstnance

Psychické vyčerpání, nebo také syndrom vyhoření, může dostihnout opravdu každého. Včetně profesionálních zaměstnanců, kterých si firma váží a považuje je za nejkvalitnější. V některých případech může právě sabbatical přispět k tomu, že se takoví pracovníci nerozhodnou pro podání výpovědi. Během sabbaticalu načerpají síly, psychické vyčerpání zmizí a oni se mohou opět plní elánu vrátit do pracovního procesu. Stereotyp, který následně zažívají, mohou dokonce vítat.

Každý správný nadřízený by tak měl zvážit, jestli právě tento benefit nemůže předejít odchodu zaměstnance z firmy, která by následně musela bojovat s nedocenitelnou ztrátou.

Neplacené volno může někdy zabránit odchodu ze zaměstnání. Nadřízený by si měl být vědom okamžiku, který je v této situaci klíčový.

Žádost o neplacené volno

Neplacené volno se přitom využívá i v jiných situacích. Existují dva typy neplaceného volna. Jedním z nich je volno, na které máte nárok ze zákona, a zaměstnavatel vás nemůže nutit, abyste přišli do práce. Žádost o neplacené volno, na které ze zákona nemáte nárok, ale stejně ho chcete využít, vám musí schválit zaměstnavatel.

Takovou situací je právě také volno za účelem čerpání dovolené. Pokud daná osoba čerpá neplacené volno celý kalendářní měsíc a její příjmy jsou v tomto období nulové, musí se následně postarat o pojistné. Jeho minimální vyměřovací základ se stanovuje z minimální mzdy stanovené pro daný rok. V žádném případě ovšem neexistuje neplacené volno, které vám je přímo nařízeno zaměstnavatelem.

Existují dva typy neplaceného volna. Na jedno máte nárok ze zákona, druhé vám musí schválit a podepsat zaměstnavatel.

Na volno na svatbu máte nárok ze zákona

Jak již bylo řečeno, existují dva typy volna. A jedním z nich je neplacené volno, na které máte nárok ze zákona. Většinou jsou to závažné životní situace různého druhu. Může se jednat o vaší vlastní svatbu nebo svatbu vašich rodičů či dětí.

Méně šťastným okamžikem je úmrtí a pohřeb v rodině, naopak na neplacené volno máte nárok v okamžiku, kdy se vám narodí dítě. To samé platí pro stěhování nebo při kolapsu dopravy, která vede do zaměstnání. To zažili občané povodňových oblastí. V neposlední řadě máte nárok tohoto volna využít jako zastupitel městského úřadu v době jeho zasedání.

Byli jste si vědomi toho, že na takové volno máte nárok? Líbil by se vám benefit ve formě sabbaticalu? Nás už by pak jen zajímalo, co by byla vaše cílová destinace…

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života zaměstnanců