Jak vypadá pracovník budoucnosti? | VímVíc.cz

Jak vypadá pracovník budoucnosti?

28. 08. 2018

Pokud chcete v dnešní moderní a rychlé době uspět, je třeba ovládat několik klíčových vlastností. Jak se tedy přizpůsobit světu velkých dat, inteligentních přístrojů, téměř nulového soukromí, globální konkurence a nezbláznit se z toho?

Jak vypadá pracovník budoucnosti?

Svět se rychle mění

Výzkumníci z amerického institutu se dlouhodobě zabývají predikcí budoucích trendů v celosvětovém měřítku. Nedávno vydali studii, ve které se zaměřili na klíčové vlastnosti, které bude dobré ovládat v následujícím desetiletí. Ovšem pokud budete chtít být efektivní a úspěšní. Ve studii vychází z 6 hlavních trendů, kterých se bude změna týkat. Můžeme je též nazvat jako hybatele doby.

Jedná se primárně o:

  • zvyšující se délku dožití,
  • rozmach inteligentních zařízení,
  • prostředí, které lze do určité míry naprogramovat,
  • „super organizace“, které budou fungovat ve zcela jiném uspořádání,
  • rozmach sociálních sítí jako přirozený prostředek komunikace,
  • svět, který bude i na dálku víc propojený, než dosud.

Klíčové dovednosti

Jaké dovednosti bude tedy třeba ovládat, abyste se v dalších 10 až 15 letech mohli zařadit mezi úspěšné?

Určitě bude důležité umět pracovat s daty. Zadávat čísla jen do reportů a někam je posílat rozhodně nebude stačit. Skutečné pochopení čísel a práce s nimi, bude jedna z vlastností, která bude klíčová. Můžete se tak odlišit od výkonných počítačů. To samé bude platit i v oblasti sociálních sítí. Bude dobré zapojit jistou dávku empatie a umět pracovat i s kolegy z virtuálních týmů. Naslouchání a chápání toho, co po nás protistrana chce, je jedním ze základů úspěšné komunikace. Tím se opět odlišíme od strojů a počítačů.

Pokud chcete patřit mezi úspěšné, bude třeba se naučit ovládat několik klíčových dovedností, mezi které patří například efektivní práce s daty, aktivní využívání sociálních sítí a schopnost pracovat s různými kulturami v rámci mezinárodních virtuálních týmů.

V budoucnu určitě vzroste počet pozic zaměřených na vědecké práce, zdravotní péči, management nebo třeba i vaření. Zkrátka všechny role, kde je třeba využívat abstraktní myšlení. Jen takovým povoláním totiž nehrozí, že je nahradí stroje nebo levnější pracovníci ve vzdálenějších zemích. Toto však platí pouze za předpokladu, že lidé dokážou přicházet s novátorskými řešeními a uplatňovat je v neustále se měnícím prostředí.

Stejně tak bude důležité umět správně používat nová média. Prezentace s hromadou textu už nikoho moc nezajímají. Pokud se budete chtít odlišit, vsaďte na fotografie, grafické editory, animace, prostě cokoliv, co je vizuální a přitáhne oko pozornosti. Samozřejmě po obsahové stránce bude nutné stále zachovat smyl původní prezentace, tedy dokázat vytáhnout z množství dat to nejvíce podstatné.

Potkávat se v práci s kolegy z jiných kultur je v mnoha zemích již normou, v ČR na tento trend teprve čekáme. V každém případě se tomu nevyhneme jak v kancelářích, tak ve virtuálních týmech a vzdělávání. Diverzita různých idejí, věku, dovedností, ale i kulturního zázemí poskytuje prostor nejen pro zajímavé nápady, ale i neshody. Základem pro úspěch takových týmů se stane umění stavět úspěch týmu na tom, co jeho členy spojuje, identifikace společné vize, cílů a hodnot. Bude důležité se umět přizpůsobit a naučit se jednat s různými kulturami. S tím je spojena i virtuální komunikace s týmy napříč celým světem.

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. přidejme k tomu ještě kolik zvládneš oborů, tolikrát budeš člověkem v budoucnosti.

Znalost více oborů znamená větší rozhled

Být špičkou jen v jednom oboru už přestane stačit. Jak se tedy stát T zaměstnancem? Prohlubujte své znalosti kontinuálně v oboru, který vás baví a zároveň se aktivně zajímejte o to, co se děje v jiných branžích. Získáte tak přesah a budete kreativnější. Naučíte se nespoléhat jen na formální vzdělávání, ale zachováte si tak po celý život zvídavost a ochotu přičichnout k novým věcem. Navíc poznatky z jiného oboru vám mohou přinést mnoho nových nápadů pro užší specializaci. Nikdo nechce, abyste byli supermani, ale zvládat hned 2 obory bude jistě žádané a stoupnete tak v očích nejen vašich kolegů, ale i zákazníků.

Z jisté pohodlnosti vás může vyvést i fakt, že v budoucnu bude již naprosto běžné pracovat z různých míst. Prosedět celý den v kanceláři na jednom místě bude za pár let pasé. Otevřené dveře v řadě firem tak získají lidé, kteří budou ochotni cestovat a pracovat na homeoffice nebo třeba z nějaké kavárny. Navíc měnící se prostředí přirozeně stimuluje lidský mozek k vyššímu výkonu. Architekti budou navrhovat takové kanceláře, které absorbují trend prolínání pracovního a soukromého života a budou představitelné tak, aby se zaměstnanec cítil v jakoukoliv denní dobu v práci dobře a podával tak stabilně vyšší výkon.

Berte vzdělávání jako celoživotní proces a nemůžete šlápnout vedle. v budoucnu toto bude téměř nutností, abyste byli úspěšní.

Co z toho plyne pro dnešní mladou generaci?

Rozhodně si nemyslete, že vysoká škola je sama o sobě jistotou k lepšímu pracovnímu místu. Řada mladých lidí s vysokou školou dělá práci středoškoláků a naopak zvídaví, talentovaní a houževnatí středoškoláci předběhnou v ledasčem právě vysokoškoláky. Je důležité vzdělávat se průběžně a rozšiřovat si tak svou kvalifikaci. Dobré jsou na to různé kurzy, kde získáte i certifikát, který potvrdí vaše nově získané znalosti. A pokud nemáte čas na osobní školení, můžete využít online vzdělávání na VímVíc.cz.

Také se nemusíte omezovat jen na české prostředí. Skvělou zkušeností jsou zahraniční univerzity, které toho nabízí mnohem více z hlediska oborů i budoucího uplatnění a zároveň máte možnost si procvičit cizí jazyk. Vnímejte vysokou školu jako prostor, kde získáte nové znalosti, a ne jako místo, kam musíte jen fyzicky docházet. Měli byste studovat hlavně něco, co vás skutečně baví. Některé zahraniční univerzity navíc umožňují studovat vybrané programy i na dálku.

Také pamatujte, že nalinkované kariéře již dávno odzvonilo! Je třeba být zvídavý, komunikativní, mít důvtip a nadhled a někdy i trochu drzosti. Sebelepší vzdělání z prestižních škol vám nezaručí zářivou kariéru, když se složíte při prvním problému. Pracujte tedy i na svém vystupování a celkovém projevu. Věřte si!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Personalistika a HR