Češi versus cizinci v práci: Bereme si navzájem pracovní místa? | VímVíc.cz

Češi versus cizinci v práci: Bereme si navzájem pracovní místa?

28. 06. 2018

V roce 2009 začala STEM provádět průzkum zajímající se o názory Čechů ohledně situace na trhu práce. Konkrétně se zabývá tím, zda Češi vnímají negativně cizince na trhu práce a jestli je vidí jako ohrožení sebe samých. Jak se tedy cítíme? A jaká je situace na úřadu práce?

Češi versus cizinci v práci: Bereme si navzájem pracovní místa?

Práce pro cizince je v době krize na pracovním trhu dostatek

Od roku 2009, tedy od doby, kdy se začaly značně projevovat příznaky hospodářské krize a rostla rapidně nezaměstnanost, (protože poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích se snížila,) provádí STEM, Ústav empirických výzkumů, průzkum názorů veřejnosti na postoje pracujících cizinců v České republice. V řadě profesí je totiž typické obsazovat pracovní místa právě cizinci. Sama nezisková organizace říká, že je velmi zajímavé sledovat vývoj přístupu Čechů k cizincům, kteří u nás pracují. Vyšší tolerance je způsobena především ekonomickou situací v naší zemi, která jde ruku v ruce s tristní situací na trhu práce, kdy o volbě zaměstnání nerozhoduje zaměstnavatel, ale spíše si samotní potenciální zaměstnanci vybírají zaměstnavatele.

V řadě profesí zaměstnavatelům nezbývá nic jiného, než místa obsadit zaměstnanci z jiných zemí.

Úřad práce vypisuje více pracovních pozic, než kolik je lidí na něm evidovaných

Nastala doba, která v Česku nemá obdoby. Na úřadě práce je nabízeno více pracovních míst, než kolik je samotných přihlášených nezaměstnaných. To souvisí se situací, která u nás v předešlých měsících panuje. Jen pro představu, v květnu letošního roku bylo oficiálně 229 632 lidí bez práce, počet volných míst na úřadu práce čítal 283 243. Míra nezaměstnanosti činila ještě na počátku roku rekordních 3,9 %, v květnu už dle Úřadu práce ČR bylo nezaměstnaných pouze 3 %. To je nejméně za posledních 21 let, konkrétně nejméně od července 1997.

Situace na trhu práce nemá obdoby: poptávka po zaměstnancích převyšuje počet nezaměstnaných vedených na úřadu práce, navíc má Česko nejmenší míru nezaměstnanosti za posledních 21 let.

Výsledky STEM ukazují, že se názory Čechů na cizince mění

Ve dnech 19. – 29. dubna 2018 proběhl výzkum na kvótně reprezentativním souboru obyvatel ČR, kteří jsou starší osmnácti let. Respondentů bylo 1046, metodou PAPI (dotazování pomocí papírových dotazníků) a CAPI (dotazování pomocí počítačů) se jich ptalo 246 tazatelů.

Výsledkem šetření je, že 63 % respondentů se domnívá, že množství cizinců v ČR je příliš velké. Téměř půlka respondentů si myslí, že cizinci neberou Čechům práci, polovina je opačného názoru. Do roku 2015 se názory na tyto dvě otázky meziročně významně neměnily. Od roku 2015 se snižuje počet respondentů, kteří si myslí, že cizinců je u nás příliš a že připravují Čechy o práci. Konkrétně o 17, resp. 21 procentních bodů.

55 %, tj. více než polovina respondentů, si je vědoma toho, že pokud by nebyli přítomni cizinci, situace na trhu práce by byla těžká, mnohdy i neřešitelná. Tedy že cizinci jsou jediným řešením při absenci pracovních sil v některých oborech. Rozdíl oproti roku 2016 je 15 procentních bodů, kdy lidé stále více souhlasí s tímto názorem. A není se čemu divit. Vždyť čeští zaměstnavatelé se hojně snaží nedostatek českých pracovníků obsazovat těmi zahraničními. Současná česká ekonomika a nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii tak nejspíše donutila Čechy měnit postupně názor na lokální práci pro cizince.

STEM se od roku 2009 zajímá o názory Čechů na cizince pracující v jejich zemi. Češi začínají být shovívavější.

Změny v chování postojů mezi lety 2015 a 2018 jsou z průzkumu STEM zřejmé

Postupně se také liší názory na kombinaci postojů k pracujícím cizincům, tedy jestli připravují Čechy o práci a zároveň jsou či nejsou řešením nedostatku pracovních sil a naopak. Od roku 2015 se snížil především počet respondentů zastávající názor, že cizinci připravují Čechy o práci v kombinaci s tím, že nejsou řešením nedostatku pracovních sil. Konkrétně ze 46 % na 28 %. Přesně opačný názor zastávalo 14 %, nyní si ale 34 % respondentů myslí, že cizinci nepřipravují Čechy o práci v kombinaci s tím, že jsou řešením nedostatku pracovních sil.

Ve zprávě STEM, nesoucí titulek „Mění se postoje občanů k zaměstnávání cizinců u nás, veřejnost je méně často vidí jako konkurenci pro české zaměstnance“ je shrnuto následující: „Názory na početnost cizinců u nás a jejich roli na trhu práce nejsou příliš podmíněny sociodemografickými charakteristikami. Jistou roli hraje pouze vzdělání dotázaných: míra souhlasu s tím, že je u nás příliš mnoho cizinců, a s tím, že cizinci připravují naše lidi o práci, se snižuje s rostoucí úrovní vzdělání. Je ovšem důležité, že ve všech vzdělanostních skupinách od roku 2015 pozorujeme oslabení uvedených postojů, což ukazuje na to, že jde o všeobecnou proměnu, nikoliv pouze jev charakteristický pro část společnosti.“

Data také naznačují, že lidé bez práce a zaměstnanci na dělnických (spíše než u nižších odborných a provozních pracovníků) zastávají častěji názor, že je (občany ČR) cizinci připravují o práci. 63 % nezaměstnaných odpovědělo v souladu s tvrzením, že cizinci berou Čechům práci, ale podíl je také klesající.

Na kombinaci otázek, které říkají, že cizinci nepřipravují Čechy o práci a zároveň jsou řešením nedostatku pracovních sil, má stále více Čechů pozitivní názor.

Volná pracovní místa? Je z čeho vybírat

Volných pracovních míst je více než dost. Už v únoru, kdy byla míra nezaměstnanosti 3,7 % připadalo na jedno volné pracovní místo 1,2 uchazeče. Pokud byl navíc budoucí zaměstnanec schopen nastoupit do práce během dvou týdnů nebo se jednalo o uchazeče, kteří opravdu aktivně práci hledali a o práci také stáli, připadaly na jednoho uchazeče celé dvě volné pozice. Taková situace v ČR nemá obdoby, společnosti se perou s nedostatkem pracovníků, které se snaží nahradit i zaměstnáváním cizinců a celá problematika nezaměstnanosti jim brání v další expanzi.

Pokud i vy náhodou přemýšlíte nad změnou zaměstnání, protože v tuto chvilku je z čeho vybírat, neváhejte se inspirovat na našich stránkách, kde zveřejňujeme aktuální volná pracovní místa a nabídku práce. Volná pracovní místa překypují v Praze, na VímVíc můžete ale inzeráty kromě lokality filtrovat dle oboru, podle nabízených benefitů, nebo si vybrat svou oblíbenou firmu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří Personalistika a HR