ČD – Telematika nabízí ženám rovné pracovní příležitosti | VímVíc.cz

ČD – Telematika nabízí ženám rovné pracovní příležitosti v mužském kolektivu

03. 01. 2019

V současné době je na pořadu dne problematika rovnocenného postavení mužů a žen na pracovním trhu. ČD – Telematika je v tomto ohledu progresivní zaměstnavatel a nabízí ženám pracovní pozici terénního technika. Ptaly jsme se několika techniček, jak jsou spokojené, a v odpovědích zaznívaly pouze slova chvály.

ČD – Telematika ČD – Telematika

Stejná práce pro všechny

Profese terénních techniků byla ještě před nedávnem téměř výhradně doménou mužů. Ve společnosti ČD – Telematika v současné době na této pozici pracuje i několik žen a neměnily by za nic. Práva a povinnosti mají zaměstnanci všichni stejné, bez ohledu na gender, a všichni si svorně pochvalují rozmanitou práci, poctivost, férový přístup a sympatické benefity.

Mezi ně patří benefitní cafeteria, kde si zaměstnanci mohou vybrat například lístky na kulturní představení, do sportovních areálů, wellness center nebo příspěvek na dovolenou. Samozřejmostí jsou stravenky, volání téměř zadarmo, příspěvek na pojištění, firemní vozy v perfektním stavu a řada dalších benefitů.

Všechny ženy ve firmě se shodují, že je převážně mužský pracovní kolektiv přivítal s otevřenou náručí. Potvrzuje to i technička radiových technologií Petra Dočkalová. „Když jsem začala pracovat jako technička v terénu, přišla jsem mezi známé lidi a vlastně šlo o logický krok mého postupu ve firmě.“ Se smíchem pak dodává, že bez ní by byla v práci nuda. Kateřina Homolová Dostálková si pochvaluje výhody samostatné práce na čerstvém vzduchu. „Díky zodpovědnosti, kterou mám při práci v terénu, jsem si jistější sama sebou a v podstatě nemarodím,“ zdůrazňuje.

Stejné zkušenosti má i jejich kolegyně, technička všeobecného servisu Monika Vavřinová, která zároveň doplňuje, že se zákazníky to bylo trochu složitější. S diskriminací se nikdy nesetkala, ale překvapené pohledy jsou běžné. „Při práci v terénu musí být člověk samostatný, zodpovědný a určitě se hodí i psychická a fyzická odolnost,“ vysvětluje, jak si rychle získala profesní respekt.

Zaměstnanci v ČD – Telematika mají stejné podmínky bez ohledu na pohlaví a firma nabízí štědré benefity.

Rodinné zázemí a tolerance

Všechny tři techničky vyzdvihují, jak moc je pro ně důležitá podpora rodiny, která dokáže pochopit úskalí náročné práce. „Dvě ze tří žen, které mám na servisu, slouží pravidelně i pohotovost obvykle jeden týden v měsíci a to považuji za skutečně obdivuhodné,“ oceňuje Josef Košecký, vedoucí skupiny Všeobecného servisu ČD – Telematiky, a dodává, že: „Pokud je plánovaná nějaká opravdu fyzicky náročná práce, dělají ji předem vybraní technici. Ne každý je na takovou práci vhodný, bez ohledu na to, jestli se jedná o ženu nebo o muže.“

Technicky orientovanou profesi pak dokážou ženy recipročně zhodnotit i ve svém soukromém životě. Ani pro jednu není problém opravit porouchaný spotřebič a celkově obstarat opravy nejrůznějších přístrojů a zařízení. „Pokud jde o opravy auta či motorky, tak s tím rozhodně problém nemám,“ říká Petra Dočkalová. „Určitě se nebojím do toho podívat a opravit, co je potřeba,“ notuje si s ní Kateřina Homolová Dostálková.

Technická a fyzická zdatnost těchto zajímavých žen se odráží i ve výběru koníčků. Z velké části převažují aktivní činnosti, jako je například jízda na motorce, a kolektivní sporty. Techničky se ale nevyhýbají ani jiným zájmovým činnostem, z části i proto, že jejich děti ne vždy podědily technické sklony. Kateřina Homolová Dostálková hraje s dcerou na flétnu a Monika Vavřínová je vášnivá fotografka. Petra Dočkalová zase nechává svému jedenáctiletému synovi prostor, aby si našel své záliby sám.

Z rozhovoru s techničkami společnosti ČD – Telematika jednoznačně vyplývá fakt, že svoje zaměstnání vykonávají s radostí a zájmem a rozhodně na tom nechtějí nic měnit. Práce v terénu jim umožňuje poznávat nové věci a získávat nové zkušenosti. Díky své houževnatosti si všechny rychle získaly respekt mezi svými kolegy v převážně mužském kolektivu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Uvnitř firem a kanceláří