7 vlastností, které musí mít projektový manažer! | VímVíc.cz

7 vlastností, které musí mít projektový manažer!

20. 01. 2020

Dobrý projektový manažer je jednou z klíčových indicií, které stojí za úspěchem jakéhokoli obchodu či většího interního projektu. Kdo to vlastně je, co je jeho pracovní náplní? Jaké vlastnosti či předpoklady musíte mít, aby z vás byl skutečně úspěšný projekťák a na jaký průměrný plat si přijdete? Tohle vše rozebereme v dnešním článku.

7 vlastností, které musí mít projektový manažer!

Kdo je a co dělá projektový manager

Co si pod pojmem projektový manažer vlastně představit? Pokud půjdeme po stopách výkladového rozboru, dojdeme k tomu, že jde o osobu, která má na starost řízení určitého projektu. To je ovšem na plně vysvětlující definici trochu málo, že? Náplň práce projektového manažera není pouze projektové řízení. Na jeho bedra spadá také plánování celého projektu, výběr schopného týmu a rozdělení projektu na dílčí úkoly. Dále kontroluje průběh zpracovávání zadané práce a plnění celkového plánu. Na jeho bedra padá nejen zodpovědnost za dodržení termínů a finančních limitů projektu, ale i predikce případných rizik, překážek a úskalí, které mohou v průběhu nastat. Součástí toho všeho je samozřejmě ještě navíc zpracování dokumentace o průběhu a stavu projektu.

Nepostradatelný odborník

Projektoví manažeři najdou uplatnění téměř v celé škále oborů. Výroba, obchod, bankovnictví a finance, IT, stavebnictví, marketing, věda, vzdělání i veřejný sektor – každá organizace či firma by neměla postrádat člověka, který bude intenzivně pracovat a dohlížet na úspěšné dotažení obchodních projektů a nejen těch. Pomoc projektového manažera oceníte i v rámci interních záležitostí ryze firemních projektů.

Zaměstnanec nebo freelancer?

Láká vás práce projektového manažera, ale chybí vám zatím pořádná praxe? Pak je pro vás ideální začít jako zaměstnanec. Nasajete rozmanité zkušenosti, otestujete sami sebe a navíc budete do začátku tak trochu pod jistými a ochrannými křídly společnosti i zákoníku práce. Co ale pak dál?

Jako projektový manažer se nemusíte zavazovat pouze jedné firmě či jednomu segmentu až dokonce věků. Pokud se na to cítíte, máte ideálně víc než 5 let zkušeností, chcete využít naplno svůj potenciál i zápal pro věc a ještě navíc máte rádi výzvy, můžete pracovat i takříkajíc na volné noze vyzbrojeni živnostenským listem jako freelancer. Těm v současnosti hraje do karet zejména fakt, že je v ČR stále nedostatek schopných projektových manažerů, proto jsou patrné i poměrně citelné rozdíly na jejich měsíčních fakturách oproti výplatním páskám zaměstnanců.

Projektový manažer v českých vodách

Kdo je typickým zástupcem projektového managmentu v České republice? Dle průzkumů se nejčastěji na postu manažera setkáte s mladým mužem ve věku okolo 30 let se zhruba pětiletými zkušenostmi. Znamená to, že je tento sektor ryze mužskou doménou, nebo jak je to vůbec se zastoupením jednotlivých pohlaví?

Ač se říká, že ženy toho zvládnou oproti mužům více najednou a nabízí se myšlenka, že právě na pozici projektového manažera by mohly být oproti mužům v převaze, opak je skutečností. Dle průzkumů serveru projektman.cz jsou muži v poměrně tvrdé převaze – pouze 2 z 10 projektových manažerů jsou ženy. Což je velká škoda, protože zároveň, jak už bylo zmíněno výše, je dobrých projekťáků stále nedostatek. Ženy mají výborné předpoklady pro tuto pozici nejen s ohledem na multitasking, ale také jim nechybí empatie a komunikační dovednosti potřebné pro efektivní a diplomatické vyjednávání.

Průměrný plat projektového manažera v ČR

Tak jako v drtivé většině profesí je výše výdělku závislá hned na několika faktorech. Jedním z nich je dosažená praxe v oboru, vzdělání a také obor, ve kterém daný projektový manažer působí. Svou roli hraje také kraj, v němž pracujete. S ohledem na zmíněné proměnné se dostaneme v oblasti průměrné mzdy na rozmezí 32 000 – 70 000 Kč hrubého měsíčně.

Vzdělání versus osobnostní předpoklady

Vzdělání je naprostý základ a přes to nejede vlak. Opravdu to stále platí v takto tvrdém znění? Jistě, v mnoha profesích (lékaři, pedagogové, ekonomové atd.) si bez odpovídajícího vzdělání, jak se říká, ani neškrtnete. Je tomu tak ale i v oblasti projektového řízení? Ano i ne. Opět závisí na odvětví, v němž se pohybujete.

S vysokoškolským vzděláním se, s jako základním předpokladem pro přijetí, na místo projektového manažera setkáte pravděpodobně v odvětví bankovnictví a finančnictví, stavebnictví a sektoru IT a software. Zde je zkrátka naprosto stěžejní hlubší vzdělání a odborné znalosti, které běžnou praxí jen těžko načerpáte.

O něco otevřenější je z pohledu dosaženého vzdělání veřejný sektor a marketing. Zde záleží více na vašich osobních předpokladech a charakteru. Zároveň máte mnohdy možnost učit se tak trochu za pochodu a své znalosti rozvíjet v rámci školení a certifikací.

7 klíčových vlastností a předpokladů

A jaké že jsou ty vlastnosti, na kterých tak závisí váš úspěch coby projektového manažera? Připravili jsme výběr sedmi z našeho pohledu nejstěžejnějších dovedností s ohledem na náplň práce projektového šéfa. Posuďte sami, jak si na tom stojíte a kde je ještě potřeba zapracovat, abyste skutečně zazářili.

Přirozený vůdce

Možná se to zdá jako otřepané klišé, nicméně je to tak. Projektový manažer by měl být vůdce, který si nevynutí respekt kolegů a podřízených křikem, ale spíše disponuje sílou charismatu. Přece jen pokud má být jakýkoli projekt úspěšný, vyžaduje dobré vedení, které dodá týmu jistotu, neuvede ho v nejistotu.

Empatie

Vedení týmu znamená téměř každodenní kontakt s lidmi. Výběr kvalitního týmu a také odpovídající rozdělení úkolů podle schopností jeho členů je závislé na empatii a celkově i výši emoční inteligence vedoucího manažera projektu. Vycítit či odhadnout možnosti každého člena týmu jsou pro finální úspěch i hladký průběh projektu opravdu zásadní.

Komunikační dovednosti a diplomacie

S bodem empatie úzce souvisí i komunikační dovednosti. Ani ty by totiž neměly v případě projektového řízení nikterak zaostávat. Nejde jen o vysvětlení požadavků na plnění úkolu podřízeným, ale také o prezentaci plánu projektu a jeho obhájení hlavnímu vedení či investorům. Jazyk je mocný nástroj, který na poli vyjednávání se zapojením diplomacie dokáže zázraky i ve světě obchodu.

Analytické uvažování

Přemýšlet v souvislostech, vzít v potaz všechny proměnné, pravidla i finanční mantinely. Analýza situace i schopnost predikce jejího dalšího vývoje okolností z vás dělají člověka schopného vytvořit skutečně dobrý plán projektu.

Flexibilita

Flexibilita je dnes velmi oblíbené slovo, které na nás téměř křičí ze všech pracovních nabídek a také životopisů. Nicméně v tomto kontextu se nejedná o flexibilitu časovou, tak oblíbenou u všech zaměstnavatelů, nýbrž flexibilitu tzv.situační. Snažit se předpovědět nebo naplánovat můžete množství situací a scénářů, ale teprve až schopnost přizpůsobit se nečekanému, improvizace a rychlá odezva z vás udělá špičku v oblasti projektového řízení.

Odolnost

Žijeme v době stresové a ano, pojďme si to přiznat – ani projektoví manažeři stresu nejsou ušetření. Ba naopak. Pokud řídíte větší tým a na vašich bedrech leží úspěch projektu za mnohdy nemalé peníze, u oroseného čela to většinou nekončí, ale začíná. Nejde o to být zcela imunní, ale spíše o to umět si ve stresových situacích zachovat chladnou hlavu a pokud možno racionální uvažování.

Odvaha a zodpovědnost

Tyto dvě vlastnosti jsme v tomto případě dali k sobě, protože spolu velmi úzce souvisí. Chce to zkrátka odvahu přihlásit se k odpovědnosti nejen za úspěchy, ale také za neúspěchy, které zákonitě někdy přijít také musejí. O to víc na tomto uvědomění záleží v případě, pokud je s vaší zodpovědností svázána budoucnost nebo další úspěch společnosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Start kariéry Úspěch v kariéře