Co způsobuje nejčastěji letní požáry? | VímVíc.cz

Co způsobuje nejčastěji letní požáry?

26. 07. 2019

V letních měsících se hasiči musí potýkat s největším počtem požárů. Brzký nástup léta a vysoké teploty si už i letos vybraly svou daň. Jen v prvním červencovém týdnu vzniklo v Česku 682 požárů s celkovou předběžnou škodou přibližně 30,3 mil. Kč. Při těchto požárech byly dvě osoby usmrceny a 16 osob zraněno. Meterorologové hlásí suché léto, a proto bychom měli být obezřetnější než obvykle. Letní požáry jsou tragédií jak pro přírodu, tak pro lidi. Přitom jim lze snadno předcházet.

Letní požáry

Co způsobuje nejčastěji letní požáry?

Příčiny letních požárů se dělí na tři druhy. Můžou to být požáry způsobené člověkem, buď úmyslně, či z nedbalosti, požáry, za kterými stojí přírodní jevy jako blesky, pády hořících kosmických těles a výbuchy plynů, a třetím druhem jsou požáry technického charakteru.

Požáry z nedbalosti

Nejčastějším druhem požárů jsou jednoznačně požáry zapříčiněné lidskou nedbalostí. Rizikové situace jsou zejména tyto:

  • odhození nedopalku cigarety 1
  • zakládání ohňů ve volné přírodě 2
  • použití otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání apod. 3
  • manipulace se žhavým popelem 4
  • hra dětí s ohněm 4

Odhození nedopalku cigarety

Věděli jste, že kuřáci svou neopatrností způsobí až čtyři procenta všech požárů? Požáry iniciované nedopalkem cigaret způsobují nemalé škody. Ideální by bylo vůbec v přírodě a zejména v lese nekouřit, kouření v lese mimo vyznačená místa je zakázáno. Pokud si to ani přes zákaz nemůžete odpustit, je nutné cigaretu úplně uhasit a nosit si s sebou přenosný popelník, nebo např. zavařovací sklenici, do které ji následně uložíte a odnesete si ji s sebou někam, kde ji můžete vyhodit do koše.

Bezpečné rozdělávání ohňů v přírodě

Léto je období, kdy většina z nás chce utéct z ruchu města na chaty a chalupy a strávit čas odpočinkem v přírodě. Ke kempování a chataření neodmyslitelně patří táboráky, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom se měli řídit několika základními bezpečnostními zásadami, abychom se vyhnuli požáru. Ten může totiž napáchat nevyčíslitelné škody na zdraví, majetku a přírodě.

Vhodné místo pro ohniště je nejdůležitějším pravidlem. Mělo by být alespoň 50 metrů od okraje lesa a z dosahu budov a hořlavých materiálů. V lese samotném lze oheň rozdělat jen ve vyhrazených místech. Porušení této zásady by vás mohlo přijít až na 10 000 korun. V případě vzniku požáru by se pokuta mohla vyšplhat až na 25 000 korun.

Oheň se pochopitelně nehodí rozdělávat pod větvemi stromů, či na jejich kořenech, na suchém listí, v blízkosti suché trávy, obilí, stohů sena atd. Na místech se vzrostlým porostem jako jsou louky je zakládání ohňů zcela zakázáno.

Uspořádání místa ohniště a chyby

Dále je velmi žádoucí místo táboráku vhodně uspořádat, především oddělit ohniště od okolního prostředí, například kameny, pískem, či vyhloubením zeminy. Pokud rozděláváte vatru, tento předěl by měl být široký až jeden metr a zbaven všech hořlavin.

Častou chybou, která může vést k tragickým událostem, je nedbání nazákaz používání vysoce zápalných látek k rozpálení, či udržení ohně. To se vztahuje jak na benzín, líh, či naftu, tak i na všechny ostatní syntetické látky. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné látky (světlice, patrony, rachejtle atp.).

Základem je ale také samozřejmě nikdy nenechávat oheň bez dozoru a už vůbec ne pouze v přítomnosti dětí. Pro případ, že se oheň vymkne kontrole, měli bychom mít vždy nachystán dostatek vody, či písku k hašení. A než opustíme oblast, musíme si být jistí, že je oheň řádně uhašen a půda pod ním je chladná.

Co způsobuje požáry technického charakteru?

V případě požárů technického charakteru je problémem prevence, která je velmi složitá, někdy až nemožná. Požáry vzniklé z důvodu technické závady, jako například vada materiálu, výboj statické elektřiny, či úlety jisker z výfuků a brzdných systémů jsou v horkém a suchém počasí obzvláště nebezpečné.

Velmi typickým příkladem technického požáru, se kterým se hasiči potýkají mnohokrát každé léto, je požár od kombajnu vzniklý při sklizni. Jedním z příkladů je nedávný požár pole v okresu Praha-Východ. Ten byl naštěstí uhašen zhruba během dvaceti minut za účasti osmi policejních aut.

co způsobuje nejčastěji letní požáry, letní požár Praha-východ

Letní požáry nejčastěji způsobuje nedbalost

A letní dovolené probíhají nejen ve jménu odpočinku, ale také za doprovodu lehkého stresu. Jestli jsme na nic nezapomněli, jestli stihneme dojít do kempu za světla, případně jestli máme dost benzínu, jídla, a „kde se zatraceně zase toulají ty děti?“. Proto doporučujeme zamyslet se nad takzvanou pojistkou na blbost, v případě nechtěného způsobení požáru by vám mohla ušetřit i desetitisíce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: