Exekuce | Jak bojovat s dluhy? | VímVíc.cz

Obdrželi jste dopis, který Vás informuje, že na Vaše jméno bylo zahájeno exekuční řízení a Vy absolutně netušíte, co byste měli udělat. Nutno říci, že exekuce nepřijde zčistajasna, ale muselo jí předcházet nějaké Vaše platební pochybení, kdy jste například nezaplatili pokutu, nesplatili kontokorent nebo jste vynechali splátku půjčky.

Bohužel Vám v tomto případě už nepomůže kontaktovat původního poskytovatele služby, kvůli které bylo exekuční řízení spuštěno, ale další postup musíte řešit s exekutorskou kanceláří, od které jste obdrželi oznámení o zahájení exekutorského řízení.

Exekuce

Hlavním cílem exekuce je donutit dlužníka, aby splatil svůj dluh. Věřitel, poskytovatel služby, Vás nejdříve zkouší kontaktovat a domluvit se na vyrovnání dluhu, když se mu to ale nepovede, nezbývá mu nic jiného, než se uchýlit k zahájení exekuce. Jakým způsobem bývá exekuční řízení zahájeno? Jedná se o nucený výkon exekučního titulu, které je vydáváno okresním soudem, neboli vykonatelné rozhodnutí soudu.

V České republice jsou exekutorská řízení upravována zákonem a to podle exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 99/1963 Sb. soudního řádu.

Probíhající exekuční řízení slouží k vymožení peněžité částky od povinného (tedy dlužníka) pro oprávněného (tedy věřitele). Na začátku bývá obvykle nabídnuta dohoda, kdy je dlužníkovi vystaven splátkový kalendář. Dlužná částka je navýšena o pokuty za prodlení a o poplatky za vedení exekučního řízení. Doporučujeme chopit se této příležitosti a přistoupit na splátkový kalendář. Jedná se o nejjednodušší řešení a často si můžete domluvit nižší splátky.

V extrémních situacích využívají věřitelé tzv. okamžité půjčky pro dlužníky, aby splatili své předchozí dluhy. Okamžité půjčky pro dlužníky není snadné získat, nejčastěji jsou poskytovány nebankovními společnostmi, a věřitelé si tímto způsobem půjčují i na nákup zbytných věcí. Jedná se však o nerozumné chování, kterým se člověk dostává do začarovaného kruhu dluhů.

Jakými dalšími způsoby probíhá vymáhání dlužné částky na základě exekučního řízení?

V případě, že dlužnou částku nezaplatíte nebo si nedomluvíte splátkový kalendář, exekutor se vydá jedním z níže zmíněných směrů.

 • exekuce na plat
 • zablokování bankovních účtů
 • nacenění a zabavení majetku
 • odnětí svobody

Tyto možnosti výrazně ovlivní stav Vašich financí, majetku a Vaši životní úroveň. V momentě, kdy Vám přijde vyrozumění, že exekuční řízení bylo zahájeno, máte 30 dní na zaplacení dlužné částky. Poté už o svých financích nebudete rozhodovat Vy, vše bude pod kontrolou státu, Finančního úřadu a exekutorské kanceláře.

Exekuce na plat

Jakým způsobem probíhá exekuce na plat? Exekuce na plat bude nařízena na základě exekučního příkazu na přikázání pohledávky ze mzdy, které obdržíte Vy i Váš zaměstnavatel. Vašemu zaměstnavateli nezbude nic jiného, než Vám exekuci ze mzdy každý měsíc srážet. Obvykle je dlužníkovi srážena 1/3 platu, z čisté mzdy. V případě prioritních exekucí mohou být sráženy až 2/3 z celkové výše čisté mzdy platu

Zablokování bankovních účtů

Další nesnáz, která Vás může během exekutorského řízení potkat je zablokování Vašich účtů, kdy nebudete moct nakládat s Vašimi financemi. Ona to není úplně tak pravda, ale exekutor má právo předem zablokovat částku, kterou budete každý měsíc splácet. Dojde tedy k zablokování měsíční splátky exekuce, s penězi, které jsou nad tuto částku můžete volně nakládat.

Zabavení majetku

Pokud nemáte stálý příjem, bankovní účty na Vaše jméno zejí prázdnotou, musí se exekutor uchýlit nejhoršímu možnému scénáři. Exekutor nacení Váš majetek a poté ho zabaví v takovém objemu, aby se zaplatila dlužná částka.

Existuje ale seznam věcí, které Vám exekutor zabavit nesmí. Níže si přečtěte jejich výčet:

 • postel, ložní prádlo
 • stůl a židle
 • kuchyňská linka
 • lednička
 • sporák
 • pračka
 • vytápění
 • náboženské a studijní materiály
 • zdravotnické potřeby
 • dětské hračky
 • snubní prsten a další majetek osobní/soukromé povahy
 • hotovost do dvojnásobku životního minima
 • domácí mazlíčci

Další majetek, mimo tento seznam, je exekutorovi plně k dispozici k nacenění a odprodání.

Jak se vyvarovat exekučnímu řízení?

Chceme Vás upozornit, že je důležité, abyste se naučili správně finančně hospodařit, s tím Vám může pomoct povědomí o finanční gramotnosti.

Od nástupu do Vašeho prvního zaměstnání, od Vaší první výplaty byste měli začít pracovat na Vaší finanční rezervě, díky které zvládnete překlepnout případné finanční problémy. Nepůjčujte si peníze, pokud to nebude nezbytně nutné. Plaťte včas všechny poplatky a mějte detailní přehled o svých financích.

Pokud jste již v situaci, ze které se lze jen těžko dostat a Vaše zbylé příjmy, po uhrazení splátek exekuce, už nestačí ani minimální mzdě a na živobytí, zvažte možnost vyhlášení osobního bankrotu a začněte tzv. od nuly.

Centrální evidence exekucí

Pokud máte i ty nejmenší pochybnosti o tom, zda by na Vás mohla být vedena exekuce, exekuční řízení nebo chcete mít naprostou jistotu, můžete nahlédnout do Centrální evidence exekucí. Jedná se o veřejný seznam, který je veden Exekutorskou komorou České republiky. Centrální evidence exekucí je sice volně dostupná, ale za každý údaj z ní, který si vyžádáte, zaplatíte 30 CZK.