Insolvence – Kdy vyhlásit a komu pomůže? | VímVíc.cz

Dostali jste se do těžké finanční situace, ze které nenacházíte žádné východisko? Posledními možnostmi, které Vám mohou pomoci jsou: oddlužení, osobní bankrot a v neposlední řadě také insolvence. O insolvenci může zažádat fyzická osoba, OSVČ či právnická osoba. Osoba, která se chce uchýlit k insolvenci musí navštívit advokáta, kde celý proces začíná.

Insolvence

Insolvence je upravována insolvenčním zákonem ze dne 30. března 2006, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Insolvenční řízení probíhá v několika fázích:

  1. rozhodnutí o vlastním úpadku
  2. návštěva advokátní kanceláře
  3. zahájení insolvenčního řízení
  4. rozhodnutí krajského soudu o zahájení insolvence
  5. domluvení podmínek splácení
  6. začátek splácení

Průběh insolvenčního řízení

Jak jsme již řekli, dlužník, který by rád insolvenčním procesem prošel, musí navštívit advokátní kancelář, která mu pomůže insolvenční řízení absolvovat. Sebou musí dlužník přinést informace o svých příjmech a výdajích za poslední 3 roky, seznam svých dalších závazků a doložení stavu majetku. Advokát poté sepíše návrh a odešle ho na příslušný krásný soud.

Dříve mohl o insolvenci zažádat sám dlužník, ale, protože často dlužníci nepřikládali všechny potřebné dokumenty a informace, rozhodlo se, na základě novely zákona z roku 2017, že žádost smí podávat pouze advokátní kanceláře a specializovaní právníci.

Krajský soud poměrně v krátkém termínu zhodnotí žádost a, pokud bude všechno v pořádku, povolí oddlužení a určí insolvečního správce. V tento okamžik jsou osloveni věřitelé, aby přihlásili všechny své závazky vůči dlužníkovi. Pokud se do této třicetidenní lhůty věřitelé nevejdou, nemohou později dluhy vymáhat.

Po těchto 30 dnech se insolvenční správce setkává s dlužníkem, proberou další postupy, možnosti a návrh opět zašlou zpět ke krajskému soudu. Až na základě této finální zprávy může být insolvence zahájena.

Žádost o insolvenci ke krajskému soudu může podat advokátní kancelář, exekutorská kancelář či přímo insolvenční správce.

Jak dlouho obvykle trvá vyřízení žádosti o insolvenci?

Poté se doba vyřízení žádosti o insolvenci pohybuje okolo 4 až 5 měsíců.

Způsoby splácení insolvence

Insolvenci je možné splácet dvěma způsoby:

  • splátkovým kalendářem a
  • zpeněžením majetku.

U splácení insolvence dochází k zajímavému řešení, kdy dlužník splácí pouze 30 % z dlužné částky. V prvním případě, pokud se s insolvenčním správcem domluvíte na splátkovém kalendáři, splácíte až 5 let a za tuto dobu musí být splaceno alespoň 30 % dlužné částky. Zbytek je odpuštěn. Pro splátkový kalendář se soud rozhodne v případě, že dlužník nemá žádný majetek. Pokud dlužník majetek má, je potřeba ho zpeněžit a částka musí opět pokrýt alespoň 30 % z celkové dlužné částky. Zbytek je odpuštěn.

Druhy úpadku

K insolvenci nás obvykle přivede osobní úpadek nebo hrozící úpadek. Jaký je mezi těmito dvěma úpadky rozdíl?

Úpadek nastává v okamžiku, kdy dlužník již není schopný splácet své závazky. Má prodlení u minimálně 2 věřitelů a také má po splatnosti 30 dní minimálně 2 splátky. V tomto okamžiku se můžeme uchýlit k insolvenci.

Hrozící úpadek se dá vyhlásit v momentě, kdy jsou všechny splátky dlužníka tak vysoké, že je není možné splácet. V tomto případě nemá smysl čekat, až se dostanete do ještě větších problémů a dluhů, a k insolvenčnímu řízení můžete přistoupit neprodleně.

Úvěr či půjčka po insolvenci

Počítejte s tím, že ještě několik let po ukončení insolvence si nebudete moct vzít hypotéku, bankovní nebi nebankovní půjčku po insolvenci, protože Vaše jméno a informace o Vašich dluzích zůstanou v Centrálním registru dlužníků. Uvědomte si ale, kam Vás půjčky a dluhy dostaly. Díky insolvenci jste mohli začít od nuly, nedoporučujeme tedy zatížit svůj rozpočet opět půjčkami, úvěry a splátkami.

Po úspěšné insolvenci a řádném splacení celého splátkového kalendáře nebo po majetkovém vyrovnání Vám doporučujeme zaměřit se na Vaši finanční gramotnost, udělejte si finanční rezervu v minimální výši 3 měsíčních příjmů (Vyděláváte 30.000 Kč čistého příjmu měsíčně? Na vašem účtu by měla být minimální finanční rezerva ve výši 90.000 Kč). Dalším doporučením je, abyste si každý měsíc odkládali 10 % z Vašich příjmů stranou (Vyděláváte-li 30.000 Kč, měli byste si každý měsíc ušetřit minimálně 3.000 Kč).