Facility management - zaměření firmy, obor | VímVíc.cz
Obor Facility management

Facility management

Máte zkušenosti v oboru facility managementu, který jje v současnosti nezbytným pomocníkem v řízení chodu společnosti. Pod facility management můžeme zařadit správu ploch, správu a údržbu budov, provoz budovy, správa vozového parku, řízení energií, řízení nájmů, apod. Obecně můžeme říct, že se jedná o podpůrné činnosti firmy, které je potřeba vykonat. Jedná se o činnosti k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu základní činnosti firmy. Níže naleznete galerii zaměstnavatelů v oboru facility management, jejich hodnocení a nabídku pracovních míst.

Průměrné hodnocení:
2.9
23 firem