Technologie

Pod pojmem technologie se neskrývají jen počítače, servery nebo mobilní aplikace. Jsou to i ostatní obory, které se zabývají tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů.