Kooperativa povinné ručení online | koop.cz | VímVíc.cz

Kooperativa povinné ručení

 • Limit plnění až 200 milionů Kč
 • Aplikace KOOPILOT dává odměny za bezpečnou jízdu
 • Základní asistence v ceně autopojištění
 • K nové smlouvě s limity od 70/70 milionů Kč úraz řidiče v ceně
Spočítat cenu
Limit plnění 200 / 200 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 50 %

Výhody:

 • 5 možných limitů plnění
 • 4 asistenční programy na výběr
 • Základní asistence v ceně
 • Široký výběr možných připojištění
 • Díky aplikaci KOOPILOT ušetří klient až 40 % pojistného formou cashbacku
 • Při sjednání povinného ručení slevy na další produkty od Kooperativy
 • K nové smlouvě s limity od 70/70 milionů Kč v ceně úraz řidiče

Reprezentativní příklad:

„Řidič ve věku 30 let si u Kooperativa pojišťovny pojistil svůj vůz Škoda Fabia. Výkon automobilu je 81 kW a objem motoru je 1,2 l. Řidič vozu zaplatí za rok 5.663 Kč.“

Připojištění:

 • Asistenční služby
 • Pojištění skel
 • Poškození vozidla zvířetem
 • Živelní pojištění
 • Kooperativa havarijní pojištění TOTÁLKA
 • Nezaviněná nehoda
 • Úrazové pojištění
 • Náhradní vozidlo
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění VÝMOL
 • Pojištění právní ochrany

Povinné ručení auta

Povinné pojištění auta je jedno z řady zákonných pojištění v České republice. Kooperativa zákonné pojištění auta je celým názvem správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Základní účel povinného pojištění auta je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy zákonného pojištění auta v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž kromě jiného stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Pojištění auta do zahraničí je zčásti veškeré autopojištění. Zelená karta uvádí, v jakých zemích platí povinné pojištění auta (pojištění auta do zahraničí Kooperativa).

Kooperativa pojišťovna je velkým hráčem na trhu s pojištěním. Patří mezi největší pojišťovny poskytující autopojištění a produkty pojištění v České republice. Dalšími produkty pojišťovny Kooperativa jsou cestovní pojištění, životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění pro malé a střední podnikatele, pojištění měst a obcí a pojištění průmyslu. Klienti volí Kooperativa pojištění auta díky záruce spolehlivosti a promyšleným produktům tvořeným na míru každému zákazníkovi.

Kooperativa povinné ručení auta

Povinné ručení Kooperativa je zákaznicky oblíbeným autopojištěním, které si sjednalo více než 1,5 milionu řidičů. Povinné ručení Kooperativa je pro klienty zárukou produktu od ověřené společnosti fungující mnoho let. Kooperativa pojišťovna pojistí automobil, motocykl, nákladní automobil, autobus, přívěs či flotilu.

Kooperativa povinné ručení auta je velmi variabilní, také proto je zákazníkům nabízeno jako „povinné ručení na míru“. Zákazníci si mohou sestavit Kooperativa pojištění auta přesně podle svých požadavků a určit si výši limitů pojištění Kooperativa, rozsah asistence i různá připojištění přesně podle svých představ.

Nabídka připojištění u povinného ručení Kooperativa je opravdu široká a pokrývá všechna možná rizika, jež mohou řidiče na cestách potkat. Ať už je to výmol, živelná pohroma, havárie, odcizení zavazadel nebo dokonce celého automobilu, Kooperativa pojišťovna v takových případech poskytne klientovi pojistné plnění. Novinkou je aplikace KOOPILOT, díky které může klient ušetřit až 40 % pojistného formou cashbacku. Aplikace KOOPILOT odměňuje za bezpečnou jízdu. Podle toho, jak klient řídí, získává skóre a za dobré skóre získá zpět část celkového ročního pojištění Kooperativa. Autopojištění NAMÍRU poskytuje odměnu za bezpečnou jízdu.

Varianty povinného ručení Kooperativa

Kooperativa povinné ručení je pojištění auta na míru. Povinné ručení Kooperativa není rozděleno do několika balíčků, jak bývá zvykem u jiných poskytovatelů. Klient si sám vybírá konkrétní limit a rozsah služeb, který mu vyhovuje. Nejlevnější pojištění auta Kooperativa má nízké limity plnění a neobsahuje rozšíření do připojištění.

Naopak pro náročné řidiče jsou připravené varianty povinného ručení Kooperativa s vysokým limitem plnění s možností sjednat si některé ze širokého výběru připojištění. Přehled, jaké služby jsou spojeny s jednotlivými limity plnění, ukazuje následující tabulka.

Limity pojistného plnění
V ceně Kooperativa zákonného pojištění: 35/35 70/70 100/100 150/150 200/200
Pojištění asistenčních služeb ZÁKLAD ANO ANO ANO ANO ANO
Úrazové pojištění řidiče NE ANO ANO ANO ANO
Pojištění nezaviněné nehody NE NE ANO ANO ANO
Pojištění VÝMOL (je-li na smlouvě i havarijní pojištění) NE NE ANO ANO ANO
BENEFIT
Garance ceny autopojištění na 3 roky NE NE NE ANO ANO

Pokud klientům nevyhovuje Kooperativa pojištění auta, mohou zkusit třeba ČPP povinné ručení, anebo povinné ručení Allianz.

Parametry Kooperativa pojištění auta

Vybírá-li si klient povinné ručení auta, povinné ručení srovnání je nezbytné pro správný výběr. Kooperativa pojištění auta je nabízeno klientům s několika variantami limitů plnění, různým rozsahem asistenční služby a širokou nabídkou možných připojištění.

Klient by měl zvážit, jaká rizika ho mohou na cestách potkat a podle toho si vybrat to nejlepší povinné ručení Kooperativa. Důležité je pamatovat na to, že Kooperativa zákonné pojištění chrání řidiče i jeho spolucestující. Ne vždy se proto vyplatí vybírat nejlevnější povinné ručení auta.

Limity plnění

Limit plnění povinného ručení udává minimální a maximální částku, ve které je pojištěnému poskytnuto pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Limity plnění se u různých poskytovatelů pojistek na auto liší. Kooperativa pojišťovna a její pojištění auta Kooperativa nabízí výběr z 5 možných limitů pojistného plnění. Rozsah je na výběru klienta.

 • 35 mil./35 mil. Kč
 • 70 mil./70 mil. Kč
 • 100 mil./100 mil. Kč
 • 150 mil./150 mil. Kč
 • 200 mil./200 mil. Kč

Nejvyšší limit plnění se hodí jako pojištění auta do zahraničí Kooperativa.

Připojištění k povinnému ručení Kooperativa

Připojištění k povinnému ručení umožňuje řidiči zajistit komplexní ochranu na největší možná rizika. Připojištění je možné sjednat k pojištění auta Kooperativa za roční poplatek lišící se podle druhu připojištění a limitu, do kterého se klient rozhodne připojistit.

 • Nadstandardní asistenční služby, které zajistí klientovi komplexní servis v případě havárie či poruchy vozidla. Jedná se o služby IDEÁL, MAX nebo MAX+. Asistenční program MAX+ je bez limitů.
 • Pojištění skel ve 2 variantách: Pojištění čelního skla nebo všech výhledových skel automobilu s volitelným limitem plnění od 4.000 Kč do 500.000 Kč. Spoluúčast při výměně skla je 500 Kč.
 • Poškození vozidla zvířetem vztahující se na střet se zvěří i poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla nebo motocyklu zvířetem (okus drátů, kabelů aj.). Limit pojistného plnění je 100.000 Kč a spoluúčast minimálně 1 %, tedy 1.000 Kč.
 • Živelní pojištění vozidla platí na území ČR a poskytuje ochranu proti škodám v důsledku požáru, povodní, vichřice, krupobití, úderu blesku, sesuvu půdy, laviny, pádem stromů nebo stožárů. Pojišťovna při poškození proplatí opravu.
 • Kooperativa havarijní pojištění TOTÁLKA je určené pro starší vozidla do 3,5 t (8 až 15 let). Pojištění vozidla kryje riziko havárie, odcizení, živlu nebo vandalismu v případě velké škody a výplata plnění nemá vliv na bonus. Sjednává se vždy na 3 roky, platí po celé Evropě a je bez spoluúčasti.
 • Nezaviněná nehoda poskytuje klientovi ochranu v situaci, kdy není viníkem vzniklé dopravní nehody na území ČR. Kooperativa pojišťovna garantuje 100% proplacení nákladů na opravu vozidla ve smluvním servisu. Zároveň nemusí klient nic řešit s pojišťovnou viníka, Kooperativa vše vyřídí.
 • Úrazové pojištění řidiče i přepravovaných osob v rámci něhož lze pojistit trvalé následky úrazu, smrt v důsledku úrazu, pobyt v nemocnici po úrazu a tělesné postižení v důsledku úrazu. K dispozici jsou 3 varianty limitů.
 • Náhradní vozidlo: Pojišťovna proplatí pojištěnému náklady za náhradní vozidlo v případě, že byl pojištěný automobil odcizen, poškozen vandalem, v důsledku havárie či živlem. Připojištění lze sjednat k pojistce na auto i ke Kooperativa havarijnímu pojištění. Cena se odvíjí od počtu dnů zapůjčení náhradního vozidla (5 až 20 dnů) a výše denního limitu půjčovného (od 900 Kč do 5.000 Kč).
 • Pojištění zavazadel po celé Evropě od 5.000 Kč do 100.000 Kč, které poskytuje ochranu proti odcizení, poškození i úplnému zničení zavazadel ve vozidle nebo na motocyklu. Spoluúčast je v tomto případě 10 %, minimálně 1.000 Kč.
 • S pojištěním VÝMOL pojišťovna Kooperativa zajistí úhradu nákladů vozidla poškozeného vjetím do neoznačeného výtluku na silnici. Platí na území ČR do limitu plnění 10.000 Kč, spoluúčast je ve výši 1.000 Kč.
 • Pojištění právní ochrany v rámci kterého zajišťuje Kooperativa pojišťovna právní poradenství a úhradu soudních poplatků spojených s ochranou právních zájmů majitele automobilu. Pojištění vozidla se vztahuje na řidiče, vlastníka, provozovatele i na přepravované osoby. Limit pojistného plnění je 500.000 Kč bez spoluúčasti.

Asistenční služby

Asistenční služba pomáhá řidičům v případě, že dojde k pojistné události a řidič zůstane na cestách s havarovaným či porouchaným autem. V takovém případě volá asistenční službu, která dopraví řidiče i automobil do nejbližšího servisu, popřípadě na jiné místo (podle rozsahu a podmínek sjednaných mezi klientem a pojišťovnou). Základní asistenční služby Kooperativa povinné ručení zahrnuje v ceně. Pokud si však chce řidič rozšířit rozsah služeb, musí za to připlatit. Kooperativa pojišťovna nabízí 4 programy asistenčních služeb:

 • Asistenční program ZÁKLAD
 • Asistenční program IDEÁL
 • Asistenční program MAX
 • Asistenční program MAX+

Každý z programů má svá specifika, ZÁKLAD má limit jedné pojistné události za rok, IDEÁL má maximálně 3 pojistné události za jeden pojistný rok. MAX a MAX+ mají neomezený počet pojistných událostí. Příjezd a odjezd mechanika je u všech programů jak v ČR, tak v zahraničí.

Limitovaná je časová náročnost mechanikovy práce, kdy u ZÁKLADu je to 30 minut, u IDEÁLu 1 hodina, u MAX 3 hodiny a MAX+ má neomezený čas. Podobně jsou rozdělené například odtah vozidla, vyproštění vozidla, úschova vozidla, výměna pneumatiky aj. Přehledná tabulka rozšířených asistenčních služeb je ve formátu .pdf na stránkách Kooperativa pojišťovny.

Bonus povinného ručení

Bonus povinného ručení je určován na základě řidičské zkušenosti klienta. Bonus je vypočítáván podle počtu měsíců, po které má klient sjednané povinné ručení, a to u jakékoliv pojišťovny. Bonusy povinného ručení se sčítají u všech poskytovatelů pojistek na auto. Vliv na výši bonusu má také fakt, zda byl pojištěný v minulosti účastníkem nehody. Za účast při nehodě jsou bonusy klientům kráceny v řádu měsíců. Kooperativa povinné ručení je nabízeno s maximálním bonusem 50 %, přičemž za každých 12 měsíců bez nehody je klientovi připsán bonus povinného ručení 5 % z pojistného.

Jak sjednat povinné ručení Kooperativa

Před samotným sjednáním povinného ručení Kooperativa, by se měl klient zamyslet nad tím, jaké povinné ručení potřebuje. Pro výběr správného povinného ručení je nutné zvážit, jaká rizika mohou klienta na cestách potkat. Nejlevnější povinné ručení sice může klientovi ušetřit krátkodobě peníze, při vzniku pojistné události však může litovat, že nerozšířil své Kooperativa autopojištění.

Rizika se mohou různit podle toho, v jaké lokalitě se řidič pohybuje. Například řidič, který jezdí spíše po vesnicích, by měl zvážit připojištění proti srážce se zvěří. Je nutné vzít v úvahu, jak často řidič používá automobil. Používá-li řidič automobil denně a na dlouhé cesty, měl by si sjednat povinné ručení s vyšším limitem plnění. Naopak příležitostnému řidiči stačí povinné ručení, které kryje základní rizika. Sjednání povinného ručení Kooperativa je možné přes online prostřednictvím internetového formuláře a cenu vypočítá pojištění auta kalkulačka.

Pro výběr vhodného produktu je dobré využít povinné ručení srovnání, případně pročíst Kooperativa recenze minulých i současných klientů pojišťovny. Kooperativa recenze a hodnocení firem mohou mít pro některé potenciální klienty vysokou hodnotu. Hodnocení firem a zkušenosti se dají najít na internetových fórech a diskuzích.

Kooperativa povinné ručení kalkulačka

Má-li klient v plánu sjednat si povinné ručení, Kooperativa povinné ručení kalkulačka může být velkým pomocníkem při orientaci v cenách autopojištění a jeho rozsahu. Nejlevnější pojištění auta často nemusí pro klienta znamenat nejlepší povinné ručení. Pokud chce klient vybrat kvalitní nejlevnější povinné ručení, využití služeb povinného ručení srovnání by mělo být jeho prvním krokem.

Klientovi může s rozhodováním pomoci Kooperativa pojištění auta kalkulačka, která po zadání potřebných údajů vyčíslí cenu Kooperativa autopojištění přesně pro jeho vůz. Úvěrová kalkulačka slouží klientovi, stačí do ní zadat údaje o automobilu, jako je tovární značka, model, objem a výkon motoru, typ paliva, rok výroby, datum uvedení do provozu atd. Požadované údaje se mohou u jednotlivých kalkulaček v malé míře lišit. Dále klient zadá údaje o sobě, hlavně uvede dobu, po kterou má na své jméno sjednáno povinné ručení, případně nehody, kterých byl účastníkem.

Kooperativa online povinné ručení

Kooperativa online povinné ručení přináší klientovi velkou výhodu v možnosti sjednání povinného ručení Kooperativa prostřednictvím internetu. Ke sjednání povinného ručení Kooperativa nemusí klient navštívit žádnou pobočku pojišťovny. Stačí, když vyplní potřebné údaje do internetového formuláře a sjedná si pojištění kompletně online.

Kooperativa pojišťovna má na webových stránkách www.koop.cz seznam smluvních autoservisů a autopůjčoven. Seznam obsahuje kompletní kontakty, název, lokaci využití, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Ptá-li se klient, jak zrušit povinné ručení, nemusí si nad tím příliš lámat hlavu. Jak zrušit povinné ručení Kooperativa je totiž stejné, jako zrušení kteréhokoliv jiného pojištění auta. Důvody zrušení jsou například při vzniku nové smlouvy, když se blíží konec období již uzavřené smlouvy nebo při prodeji vozidla.

Výhody povinného ručení Kooperativa

Kooperativa povinné ručení přináší klientům mnoho výhod. Povinné ručení Kooperativa je pro klienty připraveno v několika variantách limitů plnění. Klient si může vybrat takové pojistné plnění, které bude odpovídat četnosti jeho cest a prostředí, ve kterém se pohybuje. Mezi výhody patří i nová aplikace KOOPILOT, díky které je možné ušetřit až 40 % na pojistném.

Velkou výhodou, které Kooperativa povinné ručení zákazníkům poskytuje, je také možnost sjednání online. Celý proces sjednání povinného ručení Kooperativa je možné vyřídit prostřednictvím internetu. Kooperativa povinné ručení nabízí klientům široký výběr možných připojištění a 4 programy asistence. Pojišťovna Kooperativa se snaží vytvářet klientům produkty na míru. Parametry povinného ručení Kooperativa si klient volí na základě vlastních potřeb.

Je půjčka na auto jediný způsob, jak si koupit nový vůz? Kalkulačka půjčky na auto může pomoci v rozhodování o konkrétním produktu. Funguje podobně jako povinné ručení srovnání.

Kooperativa pojišťovna

Pojišťovna Kooperativa je součástí skupiny Vienna Insurance Group, která je předním specialistou na poskytování pojištění ve střední a východní Evropě. Kooperativa pojišťovna se kromě jiného angažuje v podpoře různých projektů a dodržuje zásady společenské odpovědnosti. Na prvním místě je v Kooperativě zákazník a jeho spokojenost. Proto pojišťovna Kooperativa poskytuje klientům kvalitní zákaznický servis.

Pojišťovna Kooperativa je na českém trhu už 30 let, má téměř 2,5 milionů klientů a přes 4 000 zaměstnanců. V roce 2022 vyplatila klientům přes 25 miliard Kč. Kromě autopojištění nabízí Kooperativa pojišťovna cestovní pojištění, životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění pro malé a střední podnikatele, pojištění měst a obcí a pojištění průmyslu.

Kooperativa vystupuje jako generální partner mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, Svátky hudby v Praze, Aviatická pouť a dalších. Pojišťovna Kooperativa podporuje dlouhodobé a stabilní projekty s potenciálem pro další rozvoj, podporuje také sport (NBL, Kolo pro život).

Kooperativa pobočky

Kooperativa pobočky se nachází v každém větším městě České republiky. Kooperativa pojišťovna disponuje širokou sítí poboček, kde si klienti mohou sjednat pojištění, řešit problémy týkající se pojištění či vznášet své dotazy. Pracovníci Kooperativa pobočky jsou klientům vždy k dispozici. Návštěva Kooperativa pobočky je vhodná například pro klienty, kteří rádi řeší záležitosti osobně a nevyhovuje jim telefonická či elektronická komunikace.

Kooperativa kontakt

Klient může kontaktovat společnost na Kooperativa infolince 957 105 105, jež je v provozu každý všední den od 8 do 18 hodin. Další možností kontaktu je prostřednictvím internetového formuláře na stránce www.koop.cz, do kterého klient popíše své požadavky, popřípadě uvede číslo smlouvy a své kontaktní údaje. Pracovník Kooperativy ho bude na základě formuláře kontaktovat nejpozději do 3 dnů.

Pokud volá Kooperativa klientům, tak z telefonních čísel 957 113 113, 910 124 483 a mnohých dalších. Non stop Kooperativa infolinka asistenční služby je pro volání z ČR na čísle +420 1220 a pro volání ze zahraničí +420 266 799 779. E-mailová adresa je info@koop.cz. Kooperativa kontakt má také datovou schránku n6tetn3.

Kontaktní adresa společnosti je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice. Centrála pojišťovny se nachází na adrese Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. IČO pojišťovny Kooperativa je 47116617. Telefon na centrálu pojišťovny je 956 421 111, 120, 121.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.