Allianz povinné ručení online | allianz.cz | VímVíc.cz

Allianz povinné ručení

 • 4 balíčky Allianz autopojištění
 • Limit plnění až 200 milionů Kč
 • Bonus povinného ručení až 50 %
 • Jednoduchá a rychlá kalkulace
Spočítat cenu
Limit plnění 200 / 200 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 50 %

Výhody:

 • Limit plnění až 200 milionů Kč
 • Bonus povinného ručení až 50 %
 • Základní asistenční služba v ceně pojištění
 • Právní poradenství na telefonu 24 hodin 7 dní v týdnu
 • Jednoduchá a rychlá kalkulace
 • Možnost pojištění GAP
 • Možnost přímé likvidace škod
 • Sleva pro řidiče s nízkým počtem najetých kilometrů
 • Možnost doplňkových pojištění

Reprezentativní příklad:

„Karlovi F. je 30 let a sjednal si povinné ručení na osobní automobil Škoda Fabia. Výkon automobilu je 81 kW a objem 1,2 l. Karel může získat povinné ručení 35/35 mil. Kč od 6.384 Kč/rok, nebo povinné ručení 150/150 mil. Kč od 7.344 Kč/rok.“

Připojištění:

 • Právní poradenství
 • Asistence
 • Úrazové pojištění
 • Přírodní události
 • Požár a výbuch
 • Poškození zvířetem
 • Služby rozšířené asistence
 • Krádež
 • Pojištění skel
 • Vandalismus
 • Havárie
 • Pojištění GAP

Zákonné pojištění auta: Povinné ručení

Povinné pojištění auta je jedno z řady zákonných pojištění v České republice. Zákonné pojištění auta je celým názvem správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Základní účel povinného pojištění auta je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy zákonného pojištění auta v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž kromě jiného stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Pojištění auta do zahraničí je zčásti veškeré autopojištění. Zelená karta uvádí, v jakých zemích platí povinné pojištění auta (pojištění auta do zahraničí).

Allianz povinné ručení auta

Allianz pojišťovna je akciová společnost a součást koncernu Allianz Group, který byl založen už v roce 1890. Jedná se o mezinárodní společnost s dlouhou historií fungování nejen ve světě, ale i v České republice. Allianz pojišťovna poskytuje klientům záruku stabilní společnosti, což se odráží v hodnocení firem na Allianz. Nabízí širokou nabídku produktů, mezi něž patří i Allianz pojištění auta, havarijní pojištění a pojištění elektromobilů. Další nabídka produktů Allianz pojišťovny je pojištění majetku a odpovědnosti, penzijní pojištění, životní pojištění, cestovní pojištění a finanční produkty.

Allianz povinné ručení auta je pro klienty, kteří vsadí na produkt od zavedené a spolehlivé společnosti. Povinné ručení Allianz nabízí klientům možnost sjednat si různá připojištění a doplňkové služby. Samozřejmostí je asistenční služba a započítávání řidičských bonusů povinného ručení. Allianz povinné ručení je možné sjednat v několika variantách, aby si každý klient našel vhodné pojištění auta Allianz podle svých požadavků.

Allianz recenze mluví za vše, shrnují všechny plusy od zákazníků pojišťovny. Povinné ručení Allianz představuje pro klienty několik zajímavých výhod, jako je možnost GAP pojištění, právní poradenství zdarma po telefonu 7 dní v týdnu 24 hodin denně, náhradní vozidlo či slevy na pojištění auta Allianz řidičům, kteří najedou málo kilometrů. Povinné ručení Allianz lze sjednat nejen na automobil, ale i na motocykl, traktor, nákladní vozidlo, přívěsný vozík, obytný vůz a elektromobil. V nabídce ja také povinné ručení vozíků.

Varianty povinného ručení Allianz

Allianz pojištění auta nabízí 4 varianty rozsahu pojištění upravené podle specifických požadavků klientů. Jednotlivé varianty jsou upravené na základě dlouhodobého průzkumu tak, aby si každý zákazník mohl vybrat nejvýhodnější pojištění auta dle svých potřeb. Balíčky povinného ručení Allianz.cz se liší rozsahem služeb a samozřejmě i cenou.

Balíček KOMFORT

Balíček KOMFORT je určen spíše „občasným“ řidičům, kteří nenajedou velký počet kilometrů a spokojí se se základní variantou autopojištění Allianz. Takovým řidičům obvykle stačí základní ochrana, jež zajišťuje pojištění auta KOMFORT. Jedná se o nejlevnější variantu, která obsahuje právní poradenství, asistenční služby a základní úrazové pojištění.

Balíček PLUS

Varianta pojistky na auto Allianz PLUS je pro řidiče, kteří chtějí své vozidlo pojistit také pro případ neočekávaných přírodních událostí. Balíček PLUS obsahuje právní poradenství, asistenci, základní úrazové pojištění, pojištění proti neočekávaným přírodním událostem: poškození zvířetem nebo poškození vozidla v důsledku výbuchu či požáru. Součástí balíčku je rozšířená asistence.

Balíček EXTRA

Balíček EXTRA obsahuje právní poradenství, asistenci, základní úrazové pojištění, pojištění proti přírodní události, požáru a výbuchu, poškození zvířetem, rozšířenou asistenci, pojištění auta proti krádeži, poškození automobilu z důvodu vandalismu a pojištění skel automobilu. Balíček EXTRA je určený řidičům, kteří používají auto denně, například na cesty do zaměstnání.

Balíček MAX

Balíček MAX je nejvíce komplexní balíček a je nabízený řidičům, jež tráví na cestách velké množství času. Balíček MAX obsahuje pojištění proti všem možným rizikům, která mohou řidiče potkat na cestách. Balíček MAX obsahuje právní poradenství, asistenční služby, základní úrazové pojištění, pojištění proti přírodní události, požáru a výbuchu, poškození zvířetem, rozšířenou asistenci, pojištění auta proti krádeži, poškození automobilu z důvodu vandalismu a pojištění skel automobilu, pojištění proti havárii (škoda způsobená například nárazem do stromu, padajícím kamením apod.) a pojištění GAP, díky kterému klient obdrží při totální škodě částku, za kterou koupil nové vozidlo.

Pokud klientům nevyhovují varianty povinného ručení Allianz, mohou zkusit například Direct povinné ručení nebo ČPP povinné ručení.

Pojištění elektromobilů Allianz

Allianz pojišťovna jako první na trhu pojištění vozidel nabízí produkt pojištění elektromobilů Allianz. Pokud se vybije baterie, Allianz odtáhne klienta k nejbližší nabíjecí stanici, abys mohl baterii nabít a pokračovat v cestě. Nabíjecí kabely, wall box, adaptéry a další vybavení zajistí pojištění auta Allianz pro případ poškození, požáru nebo krádeže. Protože je baterie jednou z nejdražších součástí elektromobilu, Allianz pojistka na auto kryje i škody v důsledku jejího poškození, požáru nebo krádeže.

Program Allianz PLUS

Allianz pojišťovna má pro své klienty vždy něco navíc. Čím více produktů sjedná klient u pojišťovny Allianz, tím více výhod a slev získá. S programem Allianz PLUS může klient získat slevu až 21 %. Sjedná-li si klient u Allianz druhou (či další) pojistnou smlouvu, bude automaticky zařazen do programu. Výhodnou cenu za pojištění auta může klient ponížit o dalších 21 % díky Allianz PLUS. Za každé další pojištění pojišťovna odmění klienta slevou ve výši 7 %.

Od dvou sjednaných produktů získá klient s programem Allianz PLUS další výhody. Patří sem třeba přednostní vyřízení škody či mobilní aplikace. Klienti mohou výhodnou cenu za pojištění auta ponížit o dalších 21 %. Za každé další pojištění pojišťovna odmění klienty slevou ve výši 7 %. Allianz ŽIVOT, MAJETEK, PENZE: čím více produktů má klient u Allianz, tím méně bude platit za pojištění auta.

Parametry Allianz povinného ručení

Parametry, podle kterých by měl klient vybírat Allianz povinné ručení auta, jsou limit plnění, možnost připojištění, rozsah asistenčních služeb a výše bonusů povinného ručení. Tyto parametry se mohou lišit u jednotlivých variant pojištění auta u Allianz. Z toho důvodu připravila pojišťovna 4 balíčky autopojištění Allianz, které byly sestaveny na základě dlouholetých zkušeností. Právní poradenství i asistence na telefonu je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Limit plnění povinného ručení Allianz

Povinné ručení Allianz nabízí klientům 4 varianty limitů plnění pojistky na auto. První číslo udává maximální plnění v případě újmy na zdraví nebo usmrcení, druhé číslo udává maximální finanční plnění v případě škody na majetku:

 • 35 mil./35 mil. Kč
 • 70 mil./70 mil. Kč
 • 150 mil./150 mil. Kč
 • 200 mil./200 mil. Kč

Připojištění k povinnému ručení Allianz

Povinné ručení Allianz je možné rozšířit o různá doplňková pojištění. Připojištění by měl klient volit na základě počtu kilometrů, které ročně najede (u příležitostných řidičů není nutné sjednávat všechna připojištění), stáří a ceny svého automobilu, ale i prostředí, v němž nejčastěji jezdí (zda je pro něj relevantní například pojištění střetu se zvěří apod.). K Allianz pojištění vozidla je možné sjednat tato doplňková pojištění:

 • Pojištění skel vztahující se na čelní sklo, zadní sklo, střešní okno, prosklenou střechu a boční skla. V případě výměny skla je vždy uplatněna spoluúčast ve výši 1.000 Kč. Maximálním limitem plnění u pojistné události je obvyklá cena konkrétního vozidla. V rámci pojistného plnění uhradí pojišťovna náklady na opravu. Není-li oprava možná, uhradí nové sklo a jeho výměnu.
 • Služby rozšířené asistence nabízející například ubytování a přepravu posádky, náhradní vozidlo nebo pomoc v případě ztráty či zabouchnutí klíčů. Rozšířená asistence je součástí balíčků PLUS, EXTRA a MAX. Operátoři asistenční služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Úrazové pojištění je možné sjednat v několika variantách s různými limity plnění. Všechny varianty kryjí trvalé následky, smrt následkem úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici a po dobu nezbytného léčení. Allianz pojišťovna také nabízí pojištění nezletilých dětí ve vozidle. 
 • Havarijní pojištění kryje poškození na voze klienta, když způsobí havárii. Podle zvoleného balíčku pojišťovna uhradí škody v důsledku havárie, přírodních událostí (například povodně a záplavy, vichřice, úderu blesku, pádu sněhu), požáru, poškození zvířetem, vandalismu, i krádeže. Havarijní pojištění je ve třech balíčcích PLUS, EXTRA nebo MAX. Limity spoluúčasti jsou dva. Klient vždy předem ví, kolik platí.
 • Pojištění GAP, při kterém pojišťovna vyplatí částku, kterou klient zaplatil za vůz při koupi. Pro čerpání pojistného plnění je nutné doložit fakturu od prodejce nových vozidel. Nárok na vyplacení pojistného má klient v případě, že se totální škoda na vozidle stane do 2 let od začátku pojištění. U pojištění GAP se neodečítá spoluúčast. Pojištění GAP je součástí balíčku Allianz autopojištění MAX.

Allianz havarijní pojištění začíná tam, kde končí pojištění vozidla. Kromě škody, kterou při havárii způsobí řidič někomu jinému totiž hradí škody vzniklé na vozidle klienta (řidiče). Zejména pro novější vozy je Allianz havarijní pojištění nezbytným doplňkem povinného ručení. Allianz havarijní pojištění nabízí 4 balíčky sestavené podle stupně ochrany. Havarijní pojištění v různém rozsahu je součástí balíčků Allianz autopojištění PLUS, EXTRA a MAX.

Asistenční služba

Základní asistenční služba je obsažena v každé ze čtyř variant povinného ručení Allianz zdarma. Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu na Allianz infolince + 420 241 170 000. Pokud má klient zájem si asistenční službu rozšířit, je to možné za poplatek. Základní asistenční služba zařídí odtah vozidla, najde vhodný servis pro opravu nebo poradí, jak postupovat v případě havárie (pomoc s vyplněním Záznamu o dopravní nehodě).

Odveze posádku v případě záměny paliva a opraví vůz při nepojízdnosti vozidla z důvodu nehody nebo jeho poškození čí zničení do 1 hodiny na místě. Rozšířená asistence je součástí balíčků PLUS, EXTRA a MAX. Příkladem rozšířené asistence je kupříkladu:

 • Náhradní vozidlo při nepojízdnosti
 • Ubytování a přeprava posádky
 • Pomoc v případě ztráty nebo zabouchnutí klíčů od vozu

Stejně jako pomáhá srovnání povinného ručení, při půjčce na auto může pomoci podnikatelský úvěr kalkulačka. Povinné ručení srovnání je skvělým pomocníkem při výběru vhodného produktu na míru.

Bonus povinného ručení

Výše bonusu povinného ručení Allianz je určována řidičskou zkušeností, tedy počtem let, po která má klient na své jméno sjednané povinné ručení. Nezáleží na tom, zda měl klient v minulosti sjednané povinné ručení u jiné pojišťovny, než je Allianz, bonus se počítá za celkovou dobu pojištění auta u všech pojišťoven. Bonus povinného ručení je snižován v řádu měsíců za každou nehodu. Pojišťovna Allianz poskytuje bonus ve výši až 50 %.

Allianz povinné ručení kalkulačka

Díky nástroji Allianz povinné ručení kalkulačka si klient vybere beze strachu, že zvolí nevhodný produkt. Pojištění auta je poskytovateli nabízeno v několika variantách. Vybírá-li klient Allianz pojištění auta, kalkulačka mu pomůže zvolit nejlepší povinné ručení právě pro něj. Srovnání povinného ručení je online nástroj, který porovná několik produktů pojištění auta a klient si vybere nejlepší povinné ručení na míru a nejlevnější pojištění auta.

Při výběru pojištění auta je nutné zamyslet se nejen nad nabízeným pojištěním, ale také nad situací daného klienta. Jeho řidičskými schopnostmi, dobou, po kterou je majitelem automobilu atd. Allianz pojištění auta kalkulačka vypočítává se zohledněním všech těchto údajů. Před sjednáním nejlevnějšího pojištění auta je doporučeno provést povinné ručení srovnání.

Jaké výhody přináší povinné ručení Allianz

Pojišťovna Allianz je spolehlivým poskytovatelem služeb a stabilní firmou na trhu, což klientovi poskytuje záruku sjednání kvalitního produktu od společnosti s dlouhou historií fungování. Velkou výhodou je pro klienty právní poradenství zdarma, které automaticky získávají jako dárek při sjednání povinného ručení Allianz. Pojišťovna Allianz nabízí k povinnému ručení široký výběr možných připojištění a doplňkových služeb.

Včetně právníka na telefonu a možnosti pojištění GAP pro nové automobily. Klientům, kteří najednou menší počet kilometrů za rok, jsou společností Allianz poskytovány slevy na povinné ručení. Velmi zajímavým bonusem pojištění auta od Allianz je náhradní vozidlo v základní variantě asistenčních služeb povinného ručení. Allianz nabízí svým klientům samofocení vozidla, na webových stránkách je návod, jak postupovat při samofocení.

Povinné ručení online

Pojištění auta od společnosti Allianz je povinné ručení online. To znamená, že si klient může sjednat povinné ručení Allianz z pohodlí svého domova bez toho, aniž by musel navštívit pobočky Allianz. Vše, co klientovi stačí ke sjednání, je počítač, tablet či jiné zařízení a připojení k internetu. Sjednání povinného ručení online je hotové do 2 minut. Žádné sledovací zařízení není nutné, stačí pouze fotografie tachometru. Díky mobilní aplikaci Allianz klient vše nahraje rychle a jednoduše.

Nejlevnější povinné ručení

Klienti často vyhledávají nejlevnější povinné ručení. Pravdou je, že nejlevnější povinné ručení ještě nemusí být to nejvýhodnější a v mnoha případech tomu tak je. Pro zákazníky, kteří upřednostňují levnější variantu pojištění auta, Allianz připravil speciální balíček KOMFORT, jež zajišťuje dostatečnou ochranu automobilu i řidiče a zároveň nezruinuje klientův rozpočet. Allianz dokazuje, že i nejlevnější povinné ručení může být kvalitní a obsahovat vše, co je k provozu automobilu potřeba.

Allianz povinné ručení zkušenosti klientů a hodnocení

Je-li v klientovo hledáčku Allianz povinné ručení, zkušenosti klientů mu mohou být velkou pomocí při rozhodování o sjednání produktu. Allianz pojištění auta si již sjednalo mnoho klientů a někteří z nich své zkušenosti s tímto pojištěním sdíleli na internetu v nejrůznějších fórech i na jiných webových stránkách. Stačí do internetového vyhledávače zadat spojení jako „Allianz povinné ručení zkušenosti“ a klient si může přečíst relevantní Allianz recenze na produkty Allianz. Sama pojišťovna Allianz sdílí hodnocení firem svých klientů na oficiálních webových stránkách.

Jak zrušit povinné ručení auta? Allianz zrušení povinného ručení

Pokud by klient chtěl provést Allianz zrušení povinného ručení, postupuje se standardně jako u kteréhokoliv jiného poskytovatele pojištění auta. Allianz zrušení povinného ručení je možné provést bez udání důvodu, pokud bylo pojištění auta sjednané kratší dobu než 2 měsíce.

Jak zrušit povinné ručení? Pokud je Allianz povinné ručení sjednané déle než dva měsíce, je nutné oznámit Allianz pojišťovně odstoupení od smlouvy 6 týdnů před uplynutím lhůty platnosti smlouvy. Výpověď povinného ručení, respektive Allianz zrušení povinného ručení končí fyzickým zánikem automobilu nebo jeho prodejem.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna se může pochlubit titulem třetí největší pojišťovny v České republice, kde poskytuje pojišťovací služby od roku 1993. Allianz pojišťovna nabízí širokou nabídku pojištění nejen pro soukromé osoby, ale i firmy. Pro soukromé osoby nabízí možnost pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti, životní pojištění, cestovní pojištění, penzijní pojištění a finanční produkty. Allianz pojišťovna má v nabídce produktů pro firmy speciální varianty pojištění: pro podnikatele, korporátní rizika, vozidla a flotily, pro zaměstnance a ostatní produkty.

Pojišťovna Allianz se kromě jiného angažuje v podpoře moderních technologií. Například mistrovství světa dronů či závody elektrických formulí. Skupina Allianz Group, jejíž součástí je Allianz pojišťovna, a. s., zaměstnává celosvětově přibližně 140 tisíc zaměstnanců po celém světě a působí ve více než 70 zemích.

Allianz pobočky

Allianz pobočky jsou klientům k dispozici v každém větším městě. Ve velkých městech, jako je například Praha, se obvykle nachází několik poboček. Allianz pobočky poskytují zákazníkům kvalitní poradenský servis. Klienti se mohou obracet na pracovníky Allianz pobočky se svými problémy i požadavky na sjednání jednotlivých produktů. V České republice je přes 1 500 poradců Allianz.

Allianz kontakt

Pojišťovna zveřejňuje Allianz kontakt na svých webových stránkách www.allianz.cz. Jsou zde k nalezení kontakty na vedení společnosti, jednotlivé pobočky Allianz i na poradce. Na webu je také k nalezení bankovní spojení, pokud klient potřebuje uhradit splátku za některý z produktů Allianz pojišťovny. Allianz pojišťovna je k dohledání na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube a Linkedin).

Klient může využít Allianz kontakt na Allianz infolince po telefonu, e-mailový kontakt či prostřednictvím osobní schůzky na některé z poboček. Telefonní číslo pro informace o pojistných smlouvách je +420 241 170 000. Telefonní čísla pro sjednání schůzky na klientském centru jsou +420 224 405 182 a +420 224 405 286.

Otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 hodin a v pátek od 9 do 16 hodin. Datová schránka Allianz pojišťovny má ID vfycqvw. Sídlo společnosti Allianz pojišťovny, a. s. se nachází na adrese Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8. IČO společnosti je 47 11 59 71. Allianz penzijní společnost, a.s. má stejné telefonní číslo a shodnou adresu jako Allianz pojišťovna, a.s. Datová schránka je jiná, a to knpcqv2. IČO je 25 61 26 03.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.