HVP povinné ručení online | hvp.cz | VímVíc.cz

HVP povinné ručení

 • Úrazové pojištění posádky v ceně
 • Sleva za věk a místo pojištění
 • Bonus povinného ručení ve výši až 60 %
 • Základní asistenční služba v ceně pojištění
 • Výrazné rozšíření asistenčních služeb
Spočítat cenu
Limit plnění 150 / 150 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 60 %

Výhody:

 • Bonus povinného ručení ve výši až 60 %
 • Kompletní sjednání online
 • Sleva za věk a místo pojištění
 • Možnost připojištění
 • Sleva pro členy SDH
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP
 • Komplexní pojištění vozidla na jedné smlouvě
 • Rozsáhlá segmentace vedoucí až k individuálnímu pojištění
 • Základní asistence v ceně pojištění
 • Úrazové pojištění posádky v ceně

Reprezentativní příklad:

„Karel F. si sjednal povinné ručení na automobil Volkswagen Golf VII s objemem motoru 1252 ccm a výkonem 89 kW. Cena vozu byla 400.000 Kč. Karel nikdy nebyl účastníkem dopravní nehody. Protože je Karel příležitostným řidičem, sjednal si HVP povinné ručení Standard s limitem 35 mil. Kč/35 mil. Kč. Karel zaplatí ročně 1.949 Kč.“

Připojištění:

 • Pojištění čelního skla nebo všech skel
 • Pojištění odcizení vozidla
 • Živelní pojištění
 • Pojištění střetu se zvěří
 • Pojištění zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Úrazové pojištění posádky nad základní limit
 • Pojištění osobních věcí i věcí určených k podnikání
 • Dvě varianty nadstandardní asistence

Zákonné pojištění auta v ČR

Povinné pojištění auta je jedno z řady zákonných pojištění v České republice. Zákonné pojištění auta je celým názvem správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Základní účel povinného pojištění auta je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy zákonného pojištění auta v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž kromě jiného stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Pojištění auta do zahraničí je zčásti veškeré autopojištění. Zelená karta uvádí, v jakých zemích platí povinné pojištění auta (pojištění auta do zahraničí).

Nabídka pojištění u HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP, Hasičská pojišťovna,) může nabídnout klientům dlouhou tradici na trhu a zároveň záruku spolehlivé a fungující společnosti. HVP pojišťovna má v nabídce pojištění osob (rodinné pojištění, skupinové pojištění, krátkodobé skupinové pojištění, JSDH OBCE – úraz a pojištění mladých hasičů), pojištění občanů (komplexní pojištění a pojištění odpovědnosti zaměstnance), pojištění podnikatelů (pojištění staveb, movitého majetku, zemědělské pojištění, pojištění podnikatelů FORTEL, pojištění přepravy, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů),

pojištění vozidel (autopojištění, pojištění motocyklů a pojištění oprav pozáruční vady) a pojištění organizací (pojištění samosprávných celků, bytových domů, jednotek SDH obcí, pojištění dobrovolných hasičů, pojištění myslivců a pojištění odpovědnosti charitativních a sociálních organizací). Na webových stránkách www.hvp.cz jsou veškeré HVP kontakty.

HVP povinné ručení auta

HVP povinné ručení je produktem Hasičské vzájemné pojišťovny. Je nabízeno ve 4 variantách, spíše s nižšími limity plnění. Varianta PREMIUM je výhradně pro flotilové pojištění do 150 milionů Kč. Nabídka asistenčních služeb je pestrá – klientovi zajistí součinnost pojišťovny při havárii či poruše na území České republiky i v zahraničí. HVP povinné ručení auta poskytuje různé slevy. Slevy jsou poskytovány za komplexnost (pojištění vozu a havarijní pojištění zároveň), členům SDH (Sdružení dobrovolných hasičů) a držitelům průkazu ZTP.

Havarijní pojištění od HVP pojišťovny platí na území Evropy a klient získá základní asistenční službu. Havarijní pojištění je nabízeno ve 4 variantách pod názvy: KARAMBOL (živel, střet, náraz), JISTOTA (živel, odcizení), KOMFORT (střet, náraz a odcizení) a MAX (živel, střet, náraz, odcizení, vandalismus, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem). I havarijní pojištění nabízí klientům možnost sjednat doplňková pojištění.

Varianty autopojištění od HVP pojišťovny

HVP povinné ručení je nabízeno klientům ve 4 variantách autopojištění s odlišnými limity plnění, rozsahem asistence a dalších služeb spojených s pojistkou na auto. Díky tomu si může vybrat povinné ručení HVP každý klient na míru. Hasičská pojišťovna nabízí pojištění vozu v těchto variantách:

 • STANDARD s limitem plnění 35 mil. Kč/35 mil. Kč, základní asistenční službou a úrazovým pojištěním posádky vozidla.
 • NADSTANDARD s limitem plnění 70 mil. Kč/70 mil. Kč, základní asistenční službou a úrazovým pojištěním posádky vozidla.
 • EXKLUZIV s limitem plnění 100 mil. Kč/100 mil. Kč, základní asistenční službou a úrazovým pojištěním posádky vozidla.
 • PREMIUM s limitem plnění 150 mil. Kč/150 mil. Kč, základní asistenční službou a úrazovým pojištěním posádky vozidla. Jedná se pouze o flotilové pojištění.

Nevyhovují-li klientům parametry povinného ručení HVP pojišťovny, možná je zaujme například netradiční pojištění Pillow, Direct povinné ručení nebo třeba povinné ručení Allianz.

Povinné ručení HVP a jeho parametry

Parametry povinného ručení by měly být pro klienta jedním ze směrodatných faktorů, podle čeho vybírat povinné ručení auta. Velká část řidičů hledá zejména nejlevnější pojištění na auto, to však nebývá nejlepším povinným ručením. Právě parametry pojistky na auto určují, do jaké míry bude klient uspokojen při řešení pojistné události a v jakém rozsahu bude poskytnuta asistence. V neposlední řadě parametry povinného ručení určují i jeho cenu, rozhodně se však na pojištění auta nevyplatí šetřit.

Aby mohla být pojistná událost vyřešena co nejrychleji a nejefektivněji, je třeba, aby klienti věnovali nahlášení pojistné události a následně poskytnutí všech potřebných informací a dokladů náležitou péči. Pro lepší orientaci jsou zde základní informace, ak postupovat v případě pojistné události. Pojistné události z povinného ručení se oznamují výhradně smluvnímu likvidátorovi, kterým je společnost CONTIN s.r.o. Telefonní čísla jsou 539 011 854, 539 011 858, případně e-mailová adresa hvp-pov@contin.cz.

Limity plnění

Limity plnění jsou jedním z nejdůležitějších parametrů autopojištění. Jedná se o maximální částku, která bude vyplacena klientovi v případě vzniku pojistné události. Limity plnění jsou v souvislosti s povinným ručením uváděny ve tvaru se dvěma hodnotami, přičemž první hodnota udává maximální plnění v případě újmy na zdraví, druhá hodnota pak maximální plnění v případě vzniku škody na majetku. Hasičská pojišťovna nabízí klientům tyto možnosti limitů plnění:

 • 35 mil. Kč/35 mil. Kč
 • 70 mil. Kč/70 mil. Kč
 • 100 mil. Kč/100 mil. Kč
 • 150 mil. Kč/150 mil. Kč

K povinnému ručení HVP mají řidiči v ceně základní asistenční službu a úrazové pojištění posádky vozidla. Čtvrtá varianta autopojištění, PREMIUM, je určená jen pro flotilová pojištěná aut.

Připojištění k povinnému ručení

Připojištění k povinnému ručení umožňují rozšířit balíček pojištění auta o další služby, které budou krýt řidiče v případě vzniku pojistných událostí. Připojištění je možné sjednat s různými limity plnění. Hasičská pojišťovna nabízí k povinnému ručení tato připojištění:

 • Pojištění čelního skla nebo všech skel
 • Pojištění odcizení vozidla
 • Živelní pojištění
 • Pojištění střetu se zvěří
 • Pojištění zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Úrazové pojištění posádky nad základní limit
 • Pojištění osobních věcí i věcí určených k podnikání
 • Dvě varianty nadstandardní asistence

Asistenční služby

Asistenční služby jsou poskytovány klientům v momentě, kdy vznikne pojistná událost v podobě havárie nebo poruchy auta. Základní asistenční služby jsou obsaženy v ceně autopojištění. HVP povinné ručení však může být rozšířeno o další asistenční služby poskytující vyšší limity plnění asistenčních služeb. Rozsah poskytovaných asistenčních služeb se liší podle toho, zda došlo k pojistné události v České republice nebo v zahraničí.

Při poruše nebo havárii vozidla v zahraničí jsou služby poskytovány v širším rozsahu, navíc je například telefonická pomoc v nouzi, právní a administrativní informace, ubytování v případě uvěznění příslušníka po nehodě delším než 14 dní, pomoc při ztrátě dokladů atd. Rozsah základních asistenčních služeb a možnosti jejich rozšíření může klient najít na webové stránce Hasičské pojišťovny HVP.

Bonus povinného ručení

Bonus povinného ručení je pro řidiče odměnou za bezproblémovou jízdu. Bonus je klientovi přiznáván za každých 12 po sobě jdoucích měsíců bez nehody v hodnotě 5 % z pojistného. Naopak v případě havárie jsou klientovi bonusy snižovány. HVP povinné ručení auta je poskytováno s vysokými bonusy, u řidičů s dlouholetou řidičskou zkušeností bez nehod dosahují až 60 %.

Povinné ručení srovnání

Povinné ručení srovnání by mělo být prvním krokem, který klient provede, ať už má v hledáčku HVP povinné ručení či nejlepší povinné ručení na míru. Právě povinné ručení srovnání od nejrůznějších poskytovatelů a pojištění auta kalkulačka umožní vybrat ideální produkt v závislosti na finančních možnostech klienta, a především rizicích, jež ho mohou na cestách potkat. V souvislosti s tím by měl klient zvážit, na jakých cestách se nejčastěji pohybuje a na jaké vzdálenosti cestuje.

Nejlevnější povinné ručení vs. kvalitní pojištění

Ačkoliv cena hraje pro mnoho klientů povinného ručení při výběru pojištění auta hlavní roli, není tento přístup úplně vhodný. Nejlevnější povinné ručení sice může klientovi ušetřit peníze na splátkách pojistného, dostatečně ho však neuchrání v případě pojistné události.

Nejlevnější povinné ručení je volbou pro řidiče, kteří jezdí pouze příležitostně a je pro ně zbytečné platit vysoké částky za autopojištění. Pravidelní řidiči by však měli zvážit variantu s vyššími limity plnění, popřípadě sjednání různých připojištění.

Povinné ručení kalkulačka anonymně

Ať už klient vybírá jakékoliv autopojištění, při počítání ročních nákladů pojistného může pomoci povinné ručení kalkulačka anonymně. Do nástroje pojištění auta kalkulačky klient jednoduše vyplní informace o sobě, svých řidičských zkušenostech a svém vozu. Obvykle je vyžadována tovární značka a model vozidla, obsah motoru, výkon, datum uvedení do provozu, rok výroby vozidla, řidičská zkušenost klienta v letech, případně počet nehod, kterých byl účastníkem.

A jak zrušit povinné ručení? Autopojištění se ruší z několika možných důvodů. Například se změní vlastník vozidla, auto se prodá, nesplňuje již technickou prohlídku, anebo chce vlastník změnit pojišťovnu kvůli lepším podmínkám. Odpověď na otázku „jak zrušit povinné ručení“ je pomocí formuláře či přímého e-mailu adresovaného konkrétní pojišťovně.

Povinné ručení HVP a jeho výhody

Povinné ručení HVP přináší klientům mnoho výhod, které šetří peníze i čas. Ačkoliv je povinné ručení HVP nabízeno s poměrně nízkými limity plnění ve srovnání s konkurenčními poskytovateli, přináší klientům další užitečné plusy, jimiž jsou například:

 • Možnost sjednání online
 • Široký rozsah asistenčních služeb a možnost jejich rozšíření
 • Rozsáhlá segmentace vedoucí až k individuálnímu pojištění
 • Bonus povinného ručení 60 %
 • Sleva za věk a místo pojištění
 • Slevy pro členy SDH a držitele průkazu ZTP
 • Sleva za komplexnost (povinné ručení a havarijní pojištění zároveň)
 • Možnost připojištění

Pro zcela nová vozidla lze sjednat pojištění oprav pozáruční vady vozidla. Pojištění je platné na území Evropy a lze je sjednat na zcela nové motorové vozidlo s přidělenou registrační značkou. Pojištění oprav pozáruční vady vozidla se sjednává na dobu určitou ve 3 možných variantách.

HVP povinné ručení online

Velkou výhodou, kterou Hasičská pojišťovna poskytuje, je možnost sjednat HVP povinné ručení online. Možnost sjednat povinné ručení online šetří klientovi čas i peníze. Sjednání obvykle nezabere více než několik minut času a klient nemusí navštěvovat pobočku pojišťovny. Ke sjednání stačí vyplnit online formulář s potřebnými údaji a zaslat pojišťovně elektronicky požadované dokumenty. Pokud klientovi nevyhovuje možnost sjednat povinné ručení online, může vše vyřídit telefonicky nebo osobně na pobočce.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna patří mezi nejstarší pojišťovny v České republice. K jejímu založení došlo už v roce 1900, v roce 1992 došlo k obnovení její činnosti díky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hasičská pojišťovna podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

Rozsah služeb nabízených Hasičskou vzájemnou pojišťovnou je velmi široký, poskytuje pojištění pro soukromé i pro právnické osoby. V nabídce pojištění Hasičské pojišťovny je pojištění organizací, pojištění vozidel, pojištění podnikatelů, pojištění občanů a pojištění osob.

Hasičská vzájemná pojišťovna recenze a hodnocení firem

V případě, že má klient zájem o povinné ručení HVP, ale není mu příliš známá samotná Hasičská vzájemná pojišťovna, recenze a hodnocení mohou pomoci udělat si přehled o fungování společnosti i jejím přístupu ke klientům. Recenze a hodnocení firem na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu zanechávají na různých internetových diskuzních fórech současní i minulí klienti pojišťovny. K dohledání těchto zkušeností postačí zadat do internetového vyhledávače slovní spojení „Hasičská vzájemná pojišťovna recenze“.

Hasičská vzájemná pojišťovna kontakt

Existuje hned několik způsobů, jak kontaktovat Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Mnoho klientů v dnešní době upřednostňuje online komunikaci přes webové stránky www.hvp.cz. Prostřednictvím internetu je možné sjednat i produkty pojišťovny. Dotazy je možné psát na e-mailovou adresu info@hvp.cz. Klienti mohou využít HVP kontakt po telefonu na čísle 222 119 119, případně navštívit jednu z poboček společnosti HVP.

Smluvní likvidátor povinného ručení je společnost CONTIN s.r.o. na telefonech 539 011 854 a 539 011 858 a na e-mailové adrese hvp-pov@contin.cz. Na kontakty CONTINU se musí klient obrátit v případě pojistné události. Asistenční služby zajišťuje AXA ASSISTANCE k pojištění majetku a vozidel. Telefonní číslo na AXA ASSISTENCE je 272 101 062. Hasičská vzájemná pojišťovna kontakt má datovou schránku 3ncedf2. Generální ředitelství se nachází na adrese Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

Hasičská vzájemná pojišťovna pobočky

Velkou výhodou pro klienty je dostupnost pojišťovny. Hasičská vzájemná pojišťovna pobočky rozmístila ve všech krajích po celé České republice. Pobočky HVP je možné navštívit například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni, v Praze, Ústí nad Labem a Žďáru nad Sázavou.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.