Pillow pojištění auta online | VímVíc.cz

Pillow pojištění auta

 • Nulová spoluúčast u některých připojištění
 • 11 různých připojištění
 • Sleva 20 % pro prvních 100 tisíc vozidel
 • Proklientský přístup odlišný od jiných pojišťoven
Spočítat cenu
Limit plnění 150 / 150 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 50 %

Výhody:

 • Sestavení pojištění auta na míru
 • Nízká spoluúčast i při velkých škodách
 • Sleva 20 % pro prvních 100 tisíc vozidel
 • Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
 • Přehledné smluvní podmínky
 • Kompletní sjednání online
 • Podíl na zisku pojišťovny za rok bez nehody
 • 11 různých připojištění
 • Nulová spoluúčast u některých připojištění

Reprezentativní příklad:

Cena pojištění se odvíjí od počtu ročně najetých kilometrů. Roční pojistné tedy závisí na tom, kolik kilometrů klient najede za 12 měsíců.

Připojištění:

 • Dopravní nehoda
 • Pojištění zavazadel
 • Střet se zvířetem
 • Přírodní událost
 • Vandalismus
 • Krádež vozidla
 • Nezaviněná nehoda
 • Pojištění skel
 • Právní asistence
 • Rozšířené asistenční služby
 • Úrazové pojištění

Pillow pojištění auta je trochu jiné povinné ručení ve srovnání s jinými pojišťovnami. Pojišťovna Pillow je nejrychleji rostoucí českou pojišťovnou a dvojnásobný vítěz soutěže o nejlepší novinku v pojištění. Má více než 110 000 šťastných klientů. Pillow pojišťovna připravila pro nové klienty velmi zajímavé slevy na povinné ručení Pillow. Pojišťovna si zakládá na transparentnosti, lidském přístupu a produktech ušitých klientovi na míru.

Pillow pojištění auta

Pillow pojištění auta je poměrně netradičním produktem na českém trhu s povinným ručením. Jedná se o povinné ručení Pillow. Pojišťovna se zaměřuje především na spokojenost svých klientů. Nabízí velmi individuální produkt na základě parametrů stanovených přímo klientem.

Pillow pojištění auta není připravené do balíčků, obsah autopojištění si klient volí sám podle svých potřeb. Pojišťovna Pillow připravila 11 tzv. polštářů, což jsou vlastně doplňková pojištění. Velká část klientů hledá při výběru povinného ručení nejlevnější pojištění na auto. Pojišťovna Pillow nabízí svým prvním klientům zajímavé slevy a zvýhodňováni jsou především řidiči, kteří najedou za rok málo kilometrů.

Od počtu najetých kilometrů se odvíjí cena Pillow pojištění auta. Klient si sám stanoví počet najetých kilometrů za rok. Pokud najede méně, pojišťovna vyplatí klientovi přeplatek, najede-li řidič více kilometrů, doplatí pojišťovně odpovídající peníze. Pojištění Pillow funguje na principu: ,,Čím méně jezdíte, tím méně platíte”. Klient fotí do mobilní aplikace Pillow stav tachometru, podle kterého se následně vypočítá cena za najeté kilometry (doplatek či přeplatek).

Kvůli zjištění stavu vozidla není nutné jezdit do servisu. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Pillow, kde může klient nafotit vozidlo i stav tachometru. Aplikace Pillow dále klienta provází v procesu focení a radí, z jakého úhlu jak a co nafotit. Stav tachometru je možné poslat i pomocí webové stránky pojišťovny Pillow www.mypillow.cz.

Proč nejlevnější povinné ručení auta od Pillow

Pojišťovna Pillow zvolila jiný koncept než zavedené pojišťovny. Neinvestuje peníze do televizních reklam a jiných drahých marketingových nástrojů a nemá ani kamenné pobočky. Peníze ušetřené za tyto nákladné položky využívá na bonusy nabízené klientům. Díky této úspoře například Pillow pojišťovna nabízí pro prvních 100 tisíc vozidel 20% slevu na všechny polštáře, pojištění rodičů za volantem za 1 Kč měsíčně a dvojnásobný limit povinného ručení za cenu základního.

Z klienty hrazeného pojistného jsou vyplácené škody a nerozdělené peníze Pillow pojišťovna dělí mezi sebe a klienty, kteří nebyli daný rok účastníkem dopravní nehody. To zní jako nejlepší povinné ručení auta. Pojišťovnu Pillow kryjí nejsilnější světové zajišťovny a stojí za ní i jedna z největších českých finančních skupin (RSJ).

Povinné ručení online

Velkou výhodu představuje pro klienta možnost sjednat si povinné ručení online. Pillow pojišťovna ani jiný způsob sjednání Pillow pojištění auta nenabízí. Klienti si veškeré informace najdou online a následně sjednávají Pillow nejlevnější pojištění na auto prostřednictvím internetového formuláře nebo mobilní aplikace Pillow.

Poté, co klient poskytne pojišťovně veškeré náležitosti a informace, je sjednané Pillow pojištění auta. Celý proces obvykle nezabere více než několik minut času a kvůli vyřízení nemusí klient vážit cestu na pobočku pojišťovny. V případě Pillow pojišťovny neexistují žádné kamenné pobočky.

A jak zrušit povinné ručení auta? Autopojištění se ruší z několika možných důvodů. Například se změní vlastník vozidla, auto se prodá, nesplňuje již technickou prohlídku, anebo chce vlastník změnit pojišťovnu kvůli lepším podmínkám. Odpověď na otázku ,,jak zrušit povinné ručení" je pomocí formuláře či přímého e-mailu adresovaného konkrétní pojišťovně.

Další výhody Pillow pojištění auta

Pillow pojišťovna připravila pro své klienty hned několik výhodných akčních nabídek. Kromě toho sestavila pojištění vozu tak, aby opravdu vyhovovalo potřebám různých klientů. Mezi největší výhody, které jsou klientům v rámci Pillow pojištění auta poskytovány, patří:

 • Možnost sestavit si povinné ručení podle svých představ
 • Neměnná spoluúčast i při velkých škodách
 • Nulová spoluúčast u některých pojistných událostí pro prvních 100 tisíc klientů
 • 20% sleva na pojištění vozu pro prvních 100 tisíc klientů
 • Široký výběr různých připojištění
 • Ovládání klientského účtu pomocí mobilní aplikace
 • Přehledné pojistné podmínky
 • Kvalitní zákaznický servis

Varianty Pillow pojištění auta

Pillow pojištění auta není pro klienty připraveno v přednastavených balíčcích, jak tomu bývá zvykem u jiných pojišťoven. Klient si vybírá z 11 tzv. ,,polštářů” (připojištění) a přidává si do svého povinného ručení ty, které opravdu využije. Jednotlivé polštáře představují rizika, jež mohou potkat české řidiče na cestách a na které Pillow pojišťovna poskytuje ochranu. Klient si sestaví pojištění Pillow na míru přesně podle svých požadavků a v závislosti na rizicích, která jsou pro jeho cesty pravděpodobná. Mezi tyto polštáře patří:

 • Dopravní nehoda: Kryje poškození vlastního vozidla řidičem (například nabourání do lampy při jízdě či couvání, náraz do vozidla před sebou, vjetí do vody, rybníka apod.).
 • Střet se zvířetem: Kryje škody vzniklé zvířetem na zaparkovaném vozidle (překousané kabely kunou) i škody vzniklé srážkou se zvířetem během jízdy.
 • Přírodní událost: Pokryje škody způsobené sesuvem půdy, zemětřesením, krupobitím, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, povodní, záplavou, vichřicí, pádem stožáru, sloupu i stromu.
 • Vandalismus: Kryje škody na zaparkovaném vozidle v případě úmyslného poškození vozidla či části vozidla cizí osobou.
 • Krádež vozidla: Pojistné plnění je vyplaceno v případě krádeže vozidla či jeho poškození v době, kdy je evidováno jako kradené nebo je užíváno neoprávněně.
 • Nezaviněná nehoda: Kryje pojištěného při nezaviněné nehodě. Výplata pojistného je provedena pojišťovnou Pillow, která si celou záležitost vyřídí s pojišťovnou viníka sama.
 • Skla: Kryje škody na výhledových sklech vozidla, včetně střešního okna či prosklené střechy. Do nákladů na výměnu skla se započítávají i části, které jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (například senzory) a náklady na kalibraci těchto zařízení.
 • Právní asistence: Právní asistence po telefonu je poskytována každý den v roce 24 hodin denně. Lze ji využít při dopravní nehodě, během jednání s celními orgány a dopravní policií, při řešení přestupků a při koupi, opravě nebo prodeji vozidla.
 • Asistence: Asistenční služby je možné využít několikrát za rok bez omezení. Klient může vybrat několik variant asistence, třeba odtah vozidla v rámci ČR, vyproštění a naložení vozu, opravu na místě, dopravu do servisu apod.
 • Úraz: Kryje smrt obou rodičů, smrt řidiče, invaliditu řidiče a pracovní neschopnost řidiče.
 • Zavazadla: Kryje do stanoveného limitu škody vzniklé na zavazadlech přepravovaných ve vozidle nebo na střešním boxu vozidla, dětské autosedačky a věci osobní potřeby.

Jestliže klientům nevyhovuje tento způsob autopojištění, mohou zkusit tradiční povinné ručení ČPP online.

Pillow povinné ručení a jeho parametry

Parametry povinného ručení jsou nejdůležitějšími faktory, jež by měl klient pečlivě zvážit před sjednáním povinného ručení. Určují nejen cenu povinného ručení, ale zároveň i pojistné plnění, které bude klientovi vyplaceno při vzniku pojistné události. Jedním z nejdůležitějších parametrů autopojištění je limit pojistného plnění.

Limit se skládá ze dvou částí, z nichž první udává maximální pojistné plnění v případě škody na majetku a druhá pojistné plnění v případě újmy na zdraví. Zákonem stanovený minimální limit činí 35 mil. Kč/35 mil. Kč. Další nezbytnou součástí Pillow pojištění auta jsou asistenční služby. Asistenční služby mají za úkol krýt pojištěného v případě, že dojde k poruše či nehodě vozidla. Služby asistence u Pillow pojištění auta zahrnují:

 • Opravu na místě
 • Vyproštění a naložení vozidla
 • Odtah vozidla v ČR i zahraničí
 • Dopravu vozidla ze zahraničí
 • Dopravu do servisu
 • Úschovu vozidla
 • Likvidaci vraku v zahraničí
 • Přeložení a strážení vozu v zahraničí
 • Náhradní dopravu
 • Ubytování posádky
 • Náhradní vozidlo

Povinné ručení je obvykle spojeno s možností připojištění. Vzhledem k celkovému konceptu Pillow pojištění auta, kdy si klient sestavuje celé povinné ručení sám, už není nutná nabídka připojištění. Připojištění totiž představují jednotlivé ,,polštáře”. Některými pojišťovnami je řidičům nabízen bonus povinného ručení za bezproblémovou jízdu. Pojišťovna Pillow má nastavený jiný koncept. Řidičům, kteří najedou 12 po sobě jdoucích měsíců bez nehody, je vyplácena část ze zisku pojišťovny.

Povinné ručení srovnání

Pokud má klient zájem o sjednání autopojištění, prvním krokem by mělo být provedení povinného ručení srovnání. Povinné ručení srovnání je nezbytné proto, aby si klient sjednal nejlepší povinné ručení a zároveň nejlevnější povinné ručení vzhledem ke svým finančním možnostem, počtu ročně najetých kilometrů a dalším podmínkám, ve kterých vozidlo využívá. 

Povinné ručení srovnání umožňuje porovnat nabídky pojišťoven nejen podle ceny, ale i podle parametrů povinného ručení. Klient by měl pamatovat na to, že nejlevnější povinné ručení nemusí být vždy správnou volbou, pokud je cena na úkor kvalitního pojistného krytí.

Povinné ručení kalkulačka anonymně

V momentě, kdy klient srovnává povinné ručení, kalkulačka povinného ručení bude nezbytným pomocníkem. Povinné ručení kalkulačka anonymně je internetová kalkulačka, která po zadání požadovaných údajů vypočítá cenu ročního pojistného u jednotlivých pojišťoven. Do kalkulačky je nutné zadat údaje o pojišťovaném automobilu, jako je značka, model, obsah motoru, výkon, rok výroby, datum uvedení do provozu, popř. další údaje. Obvykle je nutné také zadat údaje o řidičské zkušenosti klienta.

Pillow pojišťovna

Pillow pojišťovna dříve fungovala pod názvem První klubová pojišťovna. Byla založena v roce 2015 a od roku 2019 funguje pod názvem Pillow. V nabídce Pillow pojišťovny je povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku a pojištění úrazu a nemoci. Zakládá si především na transparentním přístupu ke svým klientům, což dokazují i krátké a velmi srozumitelné smluvní podmínky. Pillow pojišťovna se snaží značně omezovat náklady, aby mohla svým klientům poskytovat část peněz vybraných na pojistném.

Nejsilnější světové zajišťovny kryjí záda pojišťovně Pillow a stojí za ní jedna z největších českých finančních skupin (RSJ). Pojišťovna Pillow má mobilní aplikaci, přes kterou může klient nafotit stav kilometrů a ušetřit si čas při sjednávání povinného ručení. Do budoucna chce Pillow pojišťovna mobilní aplikaci vylepšit tak, aby měl klient přehled o smlouvách, měl k dispozici chat s pojišťovnou a přehled o všech sjednaných smlouvách.

Pillow pojišťovna kontakt

Pro každý jeden požadavek má Pillow pojišťovna kontakty rozdílné. Neodkladná pomoc non stop asistence je na telefonním čísle +420 251 032 862. Číslo je určené pro auta a motorky. Pillow pojišťovna kontakt pro oznámení škody je na telefonním čísle +420 295 562 333 a e-mailová adresa info@mypillow.cz. Telefonní linka funguje ve všední dny od od 8 do 17:30 hodin. Dotaz k nahlášené škodě je možné podat na telefonním čísle, které bylo zaslané klientovi při registraci škody. Případná e-mailová adresa je skoda@mypillow.cz. Telefon pro dotaz k nahlášené škodě je dostupný ve všední dny od 8 do 17:30 hodin.

Datová schránka pojišťovny je 93z6xmv a e-mailová adresa info@mypillow.cz. Speciální e-mailové adresy jsou vytvořené pro stížnosti a pro pochvaly. Klienti mohou psát na pochvala@mypillow.cz nebo na stiznost@mypillow.cz. Sídlo společnosti se nachází na adrese Pillow pojišťovna, a. s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov. Adresa slouží i pro posílání dokumentů. IČO pojišťovny je 042 57 111.

Pillow pojišťovna recenze a hodnocení firem

Pillow povinné ručení recenze obvykle obsahují chválu produktů a kladný přístup pojišťovny k řešení problémů. Klienti jsou spokojení hlavně s rychlostí vyřízení pojištění a s reakcí pojišťovny Pillow, která reaguje skutečně na všechny podněty. Pozitivní hodnocení firem i způsob focení tachometru a vozidla pomocí mobilní aplikace Pillow. Pro dohledání hodnocení konkrétního produktu je třeba hledat ,,Pillow povinné ručení recenze" nebo obecně Pillow pojišťovna recenze.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.