Pillow pojištění auta online | VímVíc.cz

Pillow pojištění auta

 • Povinné ručení na míru
 • 11 různých připojištění
 • Vyřízení online
 • Podíl na zisku pojišťovny
Spočítat cenu
Limit plnění 150 / 150 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 50 %

Výhody:

 • Sestavení pojištění auta na míru
 • Nízká spoluúčast i při velkých škodách
 • Nulová spoluúčast pro prvních 100 000 klientů
 • Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
 • Přehledné smluvní podmínky
 • 20% sleva pro prvních 100 000 klientů
 • Podíl na zisku pojišťovny za rok bez nehody

Reprezentativní příklad:

Cena pojištění se odvíjí od počtu ročně najetých kilometrů. Roční pojistné tedy závisí na tom, kolik kilometrů klient najede za 12 měsíců.

Připojištění:

 • Dopravní nehoda
 • Pojištění zavazadel
 • Střet se zvířetem
 • Přírodní událost
 • Vandalismus
 • Krádež automobilu
 • Nezaviněná nehoda
 • Pojištění skel
 • Právní asistence
 • Rozšířené asistenční služby
 • Úrazové pojištění

Pillow pojištění auta je “tak trochu jiné” povinné ručení. Pojišťovna Pillow na českém trhu nefunguje dlouho a stále si buduje důvěru u nových zákazníků. Díky tomu jsou pro nové klienty připraveny zajímavé slevy na povinné ručení. Pojišťovna si zakládá na transparentnosti, lidském přístupu a produktech ušitých klientovi na míru.

Pillow pojištění auta

Pillow pojištění auta je na českém trhu s povinným ručením poměrně netradičním produktem. Jedná se o povinné ručení od pojišťovny Pillow, která se zaměřuje především na spokojenost klientů. Nabízí proto velmi individuální produkt na základě parametrů stanovených přímo klientem. Pillow pojištění auta tedy není připravené do balíčků, obsah pojištění si klient volí sám podle svých potřeb.

Pojišťovna Pillow nabízí svým prvním klientům zajímavé slevy a zvýhodňováni jsou především řidiči, kteří ročně najednou málo kilometrů. Od počtu najetých kilometrů se totiž odvíjí cena Pillow pojištění auta. Klient si stanoví odhad najetých kilometrů za rok. Pokud najede méně, vyplatí mu pojišťovna přeplatek, najede-li více kilometrů, doplatí klient peníze pojišťovně. Koncept tedy funguje na principu: “Platíte pouze za to, co najedete”.

Proč nejlevnější povinné ručení od Pillow?

Pojišťovna Pillow zvolila jiný koncept než fungující zavedené pojišťovny. Neinvestuje peníze do televizních reklam a jiných drahých marketingových nástrojů a nemá ani kamenné pobočky. Peníze ušetřené za tyto nákladné položky pak využívá na bonusy, které jsou nabízeny klientům. Díky úspoře například Pillow pojišťovna nabízí pro prvních 100 000 klientů 20% slevu na povinné ručení. Z pojistného hrazeného klienty jsou vypláceny škody a nerozdělené peníze pak Pillow pojišťovna dělí mezi sebe a klienty, kteří nebyli daný rok účastníkem dopravní nehody.

Povinné ručení online

Velkou výhodu představuje pro klienta možnost sjednat si povinné ručení online. Pillow pojišťovna navíc ani jiný způsob sjednání Pillow pojištění auta nenabízí. Klienti si veškeré informace najdou online a následně sjednávají Pillow pojištění auta prostřednictvím internetového formuláře. Poté, co klient poskytne pojišťovně veškeré náležitosti a informace, je Pillow pojištění auta sjednáno. Celý proces obvykle nezabere více než několik minut a kvůli vyřízení klient nemusí vážit cestu na pobočku pojišťovny.

Další výhody Pillow pojištění auta

Pillow pojišťovna připravila pro své klienty hned několik výhodných akčních nabídek. Kromě toho sestavila povinné ručení tak, aby opravdu vyhovovalo potřebám různých klientů. Mezi největší výhody, které jsou klientům v rámci Pillow pojištění auta poskytovány, patří:

 • Možnost sestavit si povinné ručení podle svých představ,
 • neměnná spoluúčast i při velkých škodách,
 • nulová spoluúčast u některých pojistných událostí pro prvních 100 000 klientů,
 • 20% sleva na povinné ručení pro prvních 100 000 klientů,
 • široký výběr různých připojištění,
 • ovládání klientského účtu pomocí mobilní aplikace,
 • přehledné pojistné podmínky,
 • kvalitní zákaznický servis.

Varianty Pillow pojištění auta

Pillow pojištění auta není pro klienty připraveno v přednastavených balíčcích, jak tomu bývá zvykem u jiných pojišťoven. Klient si vybírá z jedenácti tzv. “polštářů” a přidává si do svého povinného ručení ty, které opravdu využije. Jednotlivé polštáře představují rizika, která mohou české řidiče na cestách potkat a na které Pillow pojišťovna poskytuje ochranu. Klient si tak sestaví povinné ručení na míru přesně podle svých požadavků a v závislosti na rizicích, která jsou pro jeho cesty pravděpodobná. Mezi tyto polštáře patří:

 • Dopravní nehoda – kryje poškození vlastního vozidla řidičem.
 • Střet se zvířetem – kryje škody vzniklé zvířetem na zaparkovaném vozidle i škody vzniklé srážkou se zvířetem během jízdy.
 • Přírodní událost – pokryje škody způsobené sesuvem půdy, zemětřesením, krupobitím, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, povodní, záplavou, vichřicí, pádem stožáru, sloupu i stromu.
 • Vandalismus – kryje škody na zaparkovaném vozidle v případě úmyslného poškození vozidla cizí osobou.
 • Krádež vozidla – pojistné plnění je vyplaceno v případě krádeže vozidla či jeho poškození v době, kdy je evidováno jako kradené nebo je užíváno neoprávněně.
 • Nezaviněná nehoda – kryje pojištěného při nezaviněné nehodě. Výplata pojistného je provedena pojišťovnou Pillow, která si celou záležitost vyřídí s pojišťovnou viníka sama.
 • Skla – kryje škody na výhledových sklech vozidla.
 • Právní asistence – právní asistence po telefonu je poskytována každý den v roce 24 hodin denně. Lze ji využít při dopravní nehodě, během jednání s celními orgány a dopravní policií, při řešení přestupků a při koupi, opravě nebo prodeji vozidla.
 • Asistenční služby – asistenční služby je možné využít několikrát za rok bez omezení.
 • Úraz – kryje smrt obou rodičů, smrt řidiče, invaliditu řidiče a pracovní neschopnost řidiče.
 • Zavazadla – kryje do stanoveného limitu škody vzniklé na zavazadlech přepravovaných ve vozidle nebo na střešním boxu vozidla.

Nevyhovuje vám tento způsob pojištění auta? Zkuste tradiční Kooperativa povinné ručení.

Pillow povinné ručení a jeho parametry

Parametry povinného ručení jsou nejdůležitějšími faktory, které by měl klient před sjednáním povinného ručení pečlivě zvážit. Určují totiž nejen jeho cenu, ale zároveň i pojistné plnění, které bude klientovi vyplaceno při vzniku pojistné události. Jedním z nejdůležitějších parametrů pojištění auta je limit pojistného plnění. Limit se skládá ze dvou částí, z nichž první udává maximální pojistné plnění v případě škody na majetku a druhá pojistné plnění v případě újmy na zdraví. Zákonem stanovený minimální limit činí 35 mil. Kč/35 mil. Kč.

Další nezbytnou součástí Pillow pojištění auta jsou asistenční služby. Asistenční služby mají za úkol krýt pojištěného v případě, že dojde k poruše či nehodě vozidla. Služby asistence u Pillow pojištění auta zahrnují:

 • Opravu na místě,
 • vyproštění vozidla,
 • odtah vozidla v ČR i zahraničí,
 • dopravu vozidla ze zahraničí,
 • dopravu řidiče do zahraničního servisu,
 • úschovu vozidla,
 • likvidaci nepojízdného vozidla v zahraničí,
 • náhradní dopravu,
 • ubytování posádky, 
 • náhradní vůz.

Povinné ručení je obvykle také spojeno s možností připojištění. Vzhledem k celkovému konceptu Pillow pojištění auta, kdy si celé povinné ručení klient sestavuje sám, už není nabídka připojištění nutná. Připojištění totiž představují jednotlivé “polštáře”. Některými pojišťovnami je také řidičům nabízen bonus za bezproblémovou jízdu. Pojišťovna Pillow má nastavený jiný koncept. Řidičům, kteří najedou 12 po sobě jdoucích měsíců bez nehody, je vyplácena část ze zisku pojišťovny.

Povinné ručení – srovnání

Má-li klient zájem o sjednání pojištění svého vozu, jeho prvním krokem by mělo být provést pro povinné ručení srovnání. Srovnání povinného ručení je nezbytné proto, aby si klient sjednal to nejlepší a zároveň nejlevnější povinné ručení vzhledem ke svým finančním možnostem, počtu ročně najetých kilometrů a dalším podmínkám, ve kterých vozidlo využívá. 

Srovnání povinného ručení umožňuje porovnat nabídky pojišťoven nejen podle ceny, ale i podle parametrů povinného ručení. Klient by totiž měl pamatovat na to, že nejlevnější povinné ručení nemusí být vždy správnou volbou, pokud je cena na úkor kvalitního pojistného krytí.

Povinné ručení – kalkulačka

V momentě, kdy klient srovnává povinné ručení, kalkulačka povinného ručení mu bude nezbytným pomocníkem. Kalkulačka povinného ručení je internetová kalkulačka, která po zadání požadovaných údajů klientovi vypočítá cenu ročního pojistného u jednotlivých pojišťoven. Do kalkulačky je nutné zadat údaje o pojišťovaném automobilu, jako je značka, model, obsah motoru, výkon, rok výroby, datum uvedení do provozu, popř. další údaje. Obvykle je nutné také zadat údaje o klientově řidičské zkušenosti.

Pillow pojišťovna

Pojišťovna Pillow dříve fungovala pod názvem První klubová pojišťovna. Založena byla v roce 2015 a od roku 2019 funguje pod názvem Pillow. V nabídce Pillow pojišťovny je zatím pouze povinné ručení a havarijní pojištění. Zakládá si především na transparentním přístupu ke svým klientům, což dokazují i krátké a velmi srozumitelné smluvní podmínky. Pojišťovna Pillow se snaží značně omezovat náklady, aby svým klientům mohla poskytovat část peněz vybraných na pojistném.

Pojišťovna Pillow – kontakty

Klienti mohou pojišťovnu Pillow kontaktovat na telefonním čísle +420 734 510 530, a to od pondělí do pátku v čase 8:00 až 17:30. Dále je možné Pillow kontaktovat na e-mailu info@mypillow.cz. Sídlo pojišťovny se nachází v Praze, nedisponuje však žádnými kamennými pobočkami.

Pillow pojišťovna – recenze

Pojišťovna Pillow si za dobu svého působení zatím nestihla vybudovat silné zákaznické portfolio, dostupných recenzí na společnost je proto zatím k nalezení velmi málo. V těchto málo recenzích jsou obvykle vyzdvihovány produkty a kladný přístup pojišťovny k řešení problémů, naopak potíže mají klienti s používáním mobilní aplikace.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.