Spotřebitelský úvěr | VímVíc.cz

V dnešní době mohou člověka potkat nečekané výdaje. Ne vždy je k dispozici dostatečná finanční rezerva, která by pokryla rekonstrukci domu či bytu, poruchu automobilu nebo domácího spotřebiče a další nečekané výdaje. V takových případech je pro většinu lidí volbou spotřebitelský úvěr.

Co je spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je úvěr určený jednotlivcům. Jedná se o úvěr, který není možné využít pro podnikatelské účely. Nejčastěji se jedná o bezúčelové půjčky na cokoliv, využívané na nákup automobilů, vybavení domácnosti, nákup spotřebního zboží atd. Bezúčelový spotřebitelský úvěr může klient využít na cokoliv. Je-li klientem sjednána účelová spotřebitelská půjčka, musí klient použít finanční prostředky k účelu určenému povahou úvěru. Obecně nesmí být peníze získané spotřebitelským úvěrem použity na pořízení předmětu, který by pak sloužil jako zdroj příjmů pro splácení sjednaného úvěru.

Zákon o spotřebitelském úvěru

Spotřebitelský úvěr je upraven zákonem č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost 1.12.2016. Zákon upravuje podmínky pro všechny druhy úvěrů. Jeho novela upravila podnikatelské prostředí v oboru poskytování spotřebitelských úvěrů a podmínky úvěrů ve prospěch spotřebitele.

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje, co je a není spotřebitelský úvěr, vymezuje pojmy v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů a upravuje výjimky, charakterizuje osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr včetně pravidel a postupů pro získání tohoto oprávnění. Zákon také upravuje informační povinnost vůči spotřebiteli a náležitosti, které musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru.

Důležité parametry spotřebitelského úvěru

Před sjednáním spotřebitelského úvěru je nutné zvážit všechny parametry, které daná spotřebitelská půjčka klientům nabízí. Právě tyto parametry totiž určují, zda je spotřebitelská půjčka pro klienta výhodná či nikoliv a jak se mu v budoucnu bude dařit její splácení. Před tím, než klient učiní rozhodnutí o sjednání spotřebitelského úvěru, měl by zvážit:

 • Výši poskytnutého úvěru,
 • výši úroků,
 • výši RPSN,
 • dobu splatnosti úvěru,
 • úroky z prodlení a další poplatky či sankce spojené s úvěrem.

Všechny tyto uvedené náležitosti rozhodují o tom, zda bude spotřebitelský úvěr pro klienta výhodný a zda ho bude v budoucnu schopen splácet. 

Druhy spotřebitelských úvěrů

Spotřebitelské úvěry je možné rozdělit do několika kategorií podle různých měřítek. Jedním ze způsobů, jak jsou spotřebitelské úvěry rozlišovány, je podle druhu poskytovatele úvěru, a to na bankovní a nebankovní. Bankovní úvěry jsou klientům poskytovány bankovními institucemi, nebankovní úvěry společnostmi nebankovními. 

Obecně je možné říci, že bankovní úvěry poskytují záruku spolehlivějšího poskytovatele spotřebitelské půjčky, nemusí to však být pravidlem. Spotřebitelský úvěr od bankovní instituce by měl klient volit v případě, že jde o sjednání dlouhodobého úvěru na vyšší částku. Je však nutné počítat s tím, že u bankovní instituce může být získání úvěru náročnější. Naopak nebankovní úvěry si často vybírají klienti, kteří mají zápis v rejstříku dlužníků, nízký příjem či potřebují krátkodobou půjčku do výplaty. V takových případech nemají často jinou možnost, protože bankovní společností by jim nebyla spotřebitelská půjčka poskytnuta.

Dále je možné spotřebitelské úvěry dělit například:

 • Podle typu výplaty:
  • Hotovostní – spotřebitelská půjčka je klientovi vyplacena v hotovosti na pobočce poskytovatele nebo jsou peníze klientovi doručeny domů.
  • Bezhotovostní – finance jsou klientovi převedeny na bankovní účet.
 • Podle účelovosti:
  • Účelové – finance získané ze spotřebitelského úvěru musí klient použít na předem stanovený účel a toto doložit poskytovateli půjčky. 
  • Bezúčelové – klient může poskytnuté finance využít na libovolné účely.
 • Podle doby splatnosti:
  • Krátkodobé – délka splácení spotřebitelského úvěru je obvykle do jednoho měsíce.
  • Střednědobé – spotřebitelský úvěr je splacen v řádu několika měsíců, maximálně let.
  • Dlouhodobé – doba splácení se pohybuje v řádu několika let, často déle než 4 roky.
 • Podle nutnosti zajištění:
  • Zajištěné – pro získání spotřebitelského úvěru je nutné, aby klient poskytl věřiteli zástavu.
  • Nezajištěné – k získání úvěru není nutná zástava.

Nejčastější spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry mohou mít různou podobu. Nejedná se pouze o tradiční formu úvěrů nabízených bankovními i nebankovními společnostmi například v televizních reklamách, rádiích či na internetu. Klient někdy může využívat spotřebitelský úvěr, aniž by o tom věděl, jak to často bývá například v případě kontokorentu.

Nebankovní úvěr

Nebankovní úvěr je spotřebitelský úvěr poskytovaný nebankovní institucí. Nebankovní instituce musí stejně jako banky dodržovat pravidla stanovená zákonem, tato pravidla jsou však v případě nebankovních společností benevolentnější. Klienti tak mohou získat spotřebitelské úvěry bez kontroly v registru dlužníků, nutnosti doložení pravidelného příjmu, bez ručitele i zástavy. Nebankovní spotřebitelské úvěry jsou poskytovány i klientům, kteří jsou v insolvenčním či exekučním řízení či mají z minulosti zápis v registru dlužníků. 

Nebankovní spotřebitelské úvěry jsou velmi často využívány jako krátkodobé půjčky do výplaty, které mají klientům poskytnout rychlou finanční injekci a poté jsou ihned splaceny. Výhodou takových spotřebitelských úvěrů je rychlost a jednoduchost sjednání a velmi rychlá výplata finančních prostředků. Většinu nebankovních spotřebitelských úvěrů je možné sjednat online.

Kontokorent

Kontokorent je krátkodobý neúčelový úvěr poskytovaný klientovi bez zástavy a je možné ho čerpat opakovaně. Kontokorent je poskytován bankou, u které má klient zřízený bankovní účet. Dojdou-li klientovi na tomto bankovním účtu peníze, může čerpat finance dál v rámci kontokorentu. Úroky za kontokorentní úvěr jsou klientovi účtovány pouze v případě, že došlo k čerpání kontokorentu.

Koupě zboží na splátky

Také koupě spotřebitelského zboží na splátky v kamenném či internetovém obchodě je považována za spotřebitelský úvěr. Ačkoliv se může zdát, že by zboží na splátky klientovi poskytoval přímo prodejce, není tomu tak. Klientovi je v takovém případě zprostředkován úvěr od konkrétní banky nebo nebankovního poskytovatele. Za takový úvěr klient platí úroky, musí proto počítat s faktem, že hodnota zboží bude v případě koupě na splátky přeplacena.

Kdo může zažádat o sjednání spotřebitelské půjčky

Přesné podmínky poskytnutí spotřebitelského úvěru si stanovují jednotliví poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sami. Podmínky získání spotřebitelského úvěru se tedy liší podle poskytovatele půjčky, ale i u jednotlivých produktů. Dlouhodobé úvěry mají například obecně přísnější podmínky získání než krátkodobé spotřebitelské půjčky.

Obecně je pro získání spotřebitelské půjčky nutné dosáhnout věku 18 let (někdy bývá poskytovatelem stanovena i horní věková hranice) a české státní občanství či trvalé bydliště na území České republiky.

Srovnání spotřebitelských úvěrů

Rozhoduje-li se klient o sjednání spotřebitelského úvěru, měl by před sjednáním konkrétního produktu provést srovnání úvěrů. Je důležité nejen porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů půjček, ale i samotné produkty mezi sebou. Klient by měl u každé spotřebitelské půjčky zvážit všechny její parametry a uvědomit si, zda je pro něj takový spotřebitelský úvěr do budoucna únosný.

Aby klient nemusel procházet stovky nabídek nejrůznějších poskytovatelů úvěrů, může využít nástroj s názvem úvěrová kalkulačka. Kalkulačka úvěrů pomůže klientovi s výpočtem měsíčních splátek, popřípadě i výběrem konkrétního úvěru. Jedná se o online formulář, kam klient vyplní požadované parametry úvěru, nejčastěji výši půjčky a dobu splácení. Na základě zadaných informací mu kalkulačka úvěru najde vhodný spotřebitelský úvěr přímo pro něj.