Práce v zahraničí | VímVíc.cz

Práce v zahraničí může být lákadlem nejen díky vidině vyššího zisku, ale také díky možnosti získání cenných zkušeností, zlepšení cizího jazyka, novým zážitkům a poznáním. Práce v zahraničí se stala nejvíce populární mezi mladými lidmi, kteří nemají tolik závazků. Hledají ji ale i dlouholetí profesionálové svého oboru.

Práce v zahraničí

Nabídka práce v zahraničí

Práce v zahraničí je stále více poptávanou prací. Lidé mohou najít uplatnění v každém oboru, dokonce i ve sférách, které nejsou v České republice dostupné. Práce v zahraničí zároveň mnohdy slibuje lepší platové ohodnocení, a to i v kratším časovém úseku. V zahraničí lze najít jak práci dlouhodobou, u které však může trvat budování kariéry déle, nebo pouhou letní brigádu či práci na částečný úvazek. Nejčastěji je práce v zahraničí poptávaná v letních měsících, kdy mají studenti volno a rádi se tak vydají do cizí země vydělat si peníze a zároveň si užít volna v zahraničí. Práci v zahraničí seženou jak muži, tak i ženy. Shánět lze přes agentury, které Vás na vše předem připraví nebo se můžete vydat hledat práci do zahraničí na vlastní pěst, avšak to může být často velmi obtížné a časově náročnější.

Trvalá práce v zahraničí

Lidé mají různé ambice pro hledání práce v zahraničí a poptávka po práci mimo domovskou zemi stále roste. Ve většině zemí Evropy jsou za stejných pracovních podmínek mzdy vyšší. Nejpopulárnějšími zeměmi jsou sousední Německo a Rakousko, které mohou být lákavé pro lidi žijící blízko hranic. Nemusí si tak hledat práci v zahraničí s ubytováním. Z Německa a Rakouska se dá zároveň i dojíždět domů, ve většině případů tedy není nutné zcela měnit bydliště. Práci na hlavní pracovní poměr Češi hledají i ve Spojeném království, zaoceánském USA nebo Asii. Poptávány a nabízeny jsou pracovní odvětví od průmyslu přes služby až po zdravotnictví.

Dalšími možnostmi práce v zahraničí, je práce na výletních, zaoceánských nebo rybářských lodích. Na lodích je zajištěna strava, ubytování i nové zážitky. Práce pro letecké společnosti, cestovní kanceláře, mezinárodní firmy a další může být alternativou pro lidi, kteří se pouze chtějí vydat do zahraničí v rámci práce v Česku.

Dobře placenou zahraniční práci seženeme nejen v Evropských zemích, ale i v zámoří.

Work and Travel

Každý rok stoupá počet studentů a mladých lidí, kteří chtějí odjet či odletět na prázdniny do ciziny, užít si léto a zároveň si vydělat nějaké peníze. Proto si hledají práci v zahraničí pro studenty. Jednou z možností, které mohou studenti využít je tzv. work and travel. Tohoto programu se mohou účastnit osoby starší 18ti let, které studují na VŠ nebo VOŠ a mají pokročilou znalost anglického jazyka. Student si vybere jednu z nabízených destinací, nejčastěji se jedná o USA. Uchazeč pracuje zhruba dva měsíce na předem sjednané pozici za dohodnuté platové ohodnocení a poslední měsíc cestuje za vydělané peníze po celé zemi. Druhou možností může být případ, kdy si student hledá po příjezdu práci sám. Častými pracovními pozicemi na work and travel jsou plavčík, obsluha v pohostinství a gastronomii, zábavním průmyslu nebo národních parcích. Na work and travel potřebuje uchazeč pracovní vízum pro práci v dané zemi, zároveň si sám shání letenku, pojištění bývá zajištěno sjednávací agenturou.

Work and Travel je úspěšný program, díky kterému procestujete USA, vyděláte si u toho slibné peníze a zlepšíte si angličtinu.

Working Holiday

Druhou variantou práce v zahraničí pro studenty je kombinace práce s cestováním a prázdninami tzv. working holiday. Working holiday bývají populární pro Kanadu, Nový Zéland a Austrálii. Tyto země nabízejí uchazečům o práci speciální víza pro lidi v rozmezí 18 až 35 let, kteří chtějí pracovat v zahraničí, případně i studovat. Víza jsou platná až 12 měsíců, to znamená, že uchazeč může pracovat a cestovat v dané zemi celý rok. Zprostředkovávací agentura opět zajišťuje některé důležité dokumenty a pojištění. Letenku si uchazeč shání sám. Alternativou může být i vízum nabízené těmito zeměmi pro tzv. work and study. Uchazeč v dané zemi studuje 6 až 12 měsíců a je mu umožněno vykonávat pracovní činnost v rozsahu až 20 hodin týdně. Výhodou této možnosti je studium a zároveň práce v zahraničí s ubytováním.

Do netradičních zemí se můžete vydat pracovat až na jeden rok.

Brigáda v zahraničí

Další možností práce v zahraničí nejen pro studenty je zahraniční brigáda. Nejsnadnější je hledat brigádu v zahraničí v rámci Evropské unie. Uchazeč, jako člen EU, se může svobodně pohybovat v rámci zemí Evropské unie, nepotřebuje žádné povolení k pobytu či víza, postačí jen prokázání se občanským průkazem nebo pasem. Není vyžadováno ani žádné z pracovních povolení, každá země může však individuálně vyžadovat určitou registraci, či ohlášení místa pobytu. Nabízena je nejčastěji práce od 18 let, uchazeč by měl mít alespoň minimální znalost určitého jazyka. Populárními zeměmi bývají Španělsko, Itálie, Spojené království, Německo či Řecko.

Výše mzdy se může v každé zemi lišit, stejně tak náklady na bydlení, jídlo i dopravu. I daně a daňový systém si každá země upravuje jinak. Proto je lepší se vždy předem pečlivě o dané zemi informovat. V tomto ohledu může práci uchazeči ulehčit agentura, která poskytuje veškeré potřebné informace i dokumenty.

Nejčastěji nabízenými brigádami v zahraničí jsou v oblastech hotelnictví, gastronomie, zábavního průmyslu, zemědělství a sklízení ovoce.

Práce v zahraničí bez znalosti jazyka

Velmi vyhledávanou je práce v zahraničí bez znalosti jazyka. Není však tak často nabízenou. Pro všechny výše zmíněné programy a práce potřebuje uchazeč buď minimální, nebo pokročilou znalost jazyka, záleží na práci, kterou chce vykonávat. Práce v kombinaci se studiem v zahraničí vyžaduje jazykovou znalost jazyka dané země na úrovni B2/C1. To samé platí pro pracovní pozice, kde je nutné aktivní používání cizího jazyka. Znalost jazyka uchazeč dokazuje vstupním testem, nejčastěji však legitimním jazykovým certifikátem. Práce v zahraničí bez znalosti jazyka tedy je možná v oblastech, kde je vyžadována pouze manuální práce či manuální práce ve skupině za předpokladu, že alespoň jeden člen skupiny daný jazyk ovládá.

Pro práci v zahraničí si připravte alespoň minimální znalost daného jazyka.

Platy podle zemí

Nejvyšší průměrné roční platy se pohybují v rámci Evropy v zemích jako je Dánsko, Irsko nebo Belgie. Průměrný roční plat tu dosahuje výše v přepočtu asi 1 500 000 Kč. O něco nižší, avšak stále vysoké průměrné roční platy kolem 1 000 000 Kč, bychom našli v severských zemích nebo Německu a Rakousku. Dobře si vede i Nizozemsko, Spojené království nebo Francie. Česká republika je mírně pod průměrem, průměrný roční plat je lehce nad 300 000 Kč.