Testing je šetrně proveditelný s cílem poskytnout tázajícímu co nepřesnější a reálné informace o produktu (o softwaru).