Testing | VímVíc.cz

Hledám firmy v:

Testing je šetrně proveditelný proces s cílem poskytnout tázajícímu co nepřesnější a reálné informace o produktu (o softwaru).