Testing | VímVíc.cz
Testing je šetrně proveditelný proces s cílem poskytnout tázajícímu co nepřesnější a reálné informace o produktu (o softwaru).