A/B či MVT testování je základní metodou realizace a následného vyhodnocování úspěšnosti provedených změn na webu.