Biotechnologie | VímVíc.cz

Hledám firmy v:

Obecně jsou pod pojem biotechnologie zahrnovány postupy, které využívají metabolismu (přeměny látek) živých organismů pro různé, především hospodářské účely.