Všechny webináře

Webinář je živá přednáška přes internet, která se koná v předem stanovený čas. Posluchači se mohou aktivně zapojit a klást přednášejícímu doplňující otázky nebo s ním dělat praktická cvičení. Slovo „webinář“ vzniklo spojením slov webový seminář.