Vrchní referent oddělení protiepidemického - Praha | VímVíc.cz

Vrchní referent oddělení protiepidemického - Praha

Hlavní město Praha
Plný úvazek
18 590 - 27 950 Kč
Mám zájem o nabídku Vrchní referent oddělení protiepidemického - Praha

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Nabídka práce Vrchní referent oddělení protiepidemického pro organizaci Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČ 71009256). Od uchazeče očekáváme mininální stupeň vzdělání - bakalářské. Nabízíme stálou práci, zajímavou finanční odměnu 18 590 - 27 950 Kč a práci na plný úvazek (jednosměnný provoz). Adresa pracoviště je Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9. Zájemci o toto volné pracovní místo se mohou obrátit na kontaktní osobu - Gabriela Jurčíková, a to na telefonním čísle ********* nebo na e-mail *********.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze detaily

Další informace o společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vedené pod IČ 71009256 si můžete snadno dohledat v registru ekonomických subjektů ARES.

Informace o volném místě

Pozice:
Vrchní referent oddělení protiepidemického
Minimální stupeň vzdělání:
Bakalářské
Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Nástup do zaměstnání:
1. 8. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
18 590 - 27 950 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 11. 4. 2018
Poslední uvedení nabídky: 12. 4. 2018

Poznámka

Místo výkonu práce : Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mail : *********
Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
známení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

V Praze 18. 5. 2017
Č.j.: HSHMP 24786/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

v oboru služby:
*28 - zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika činností služebního místa:
* výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností v oblastech ochrany veřejného zdraví, nad dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie; hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
* provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
* příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování stanoviska;
* příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění
* uplatňování sankčních opatření, vydávání rozhodnutí, povolení;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocení;
* metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci;
* samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend;
* vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů
či situací;
* samostatné provádění nejnáročnějších úkolů vysoce specializované odborné práce orgánu ochrany veřejného zdraví v lékařském oboru epidemiologie, v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění se zaměřením na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 8. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy,

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evrop

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4709 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet. Odesláním formuláře uzavřete s VimVic.cz, s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.