Vrchní referent oddělení hygieny práce - Praha | VímVíc.cz

Vrchní referent oddělení hygieny práce - Praha

Hlavní město Praha
Plný úvazek
15 780 - 23 730 Kč
Mám zájem o nabídku Vrchní referent oddělení hygieny práce - Praha

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Volné místo Vrchní referent oddělení hygieny práce ve společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Pracoviště se nachází na adrese Rybalkova 293/39, Vršovice, 101 00 Praha 101. Jedná se o práci na plný úvazek (jednosměnný provoz) s počátečním platem / mzdou 15 780 - 23 730 Kč. Na tuto pracovní pozici máme požadavky: minimální dosažené vzdělání vyšší odborné. Nabízíme stabilní práci a možnost dalšího uplatnění. Kontaktní osoba je Gabriela Jurčíková. Můžete zavolat na telefonní číslo ********* nebo poslat e-mail na *********.

Více o zaměstnavateli

Firma Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze nabízí volné pracovní místo na adrese Rybalkova 293/39, Vršovice, 101 00 Praha 101. Další informace o této společnosti si můžete dohledat v registru ekonomických subjektů ARES pod IČ 71009256.

Informace o volném místě

Pozice:
Vrchní referent oddělení hygieny práce
Minimální stupeň vzdělání:
Vyšší odborné
Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Nástup do zaměstnání:
15. 6. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
15 780 - 23 730 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 11. 4. 2018
Poslední uvedení nabídky: 12. 4. 2018

Poznámka

Místo výkonu práce : Rybalkova 293/39, 101 00 Praha
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení
Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Vrchní referent oddělení hygieny práce

V Praze 11. 4. 2017
Č.j.: HSHMP 17753/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní referent oddělení hygieny práce
v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví,


Charakteristika činností služebního místa:

* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28;
* komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění
a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
* vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce;
* posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik;
* kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou;
* dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi, biocidy;
* výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů
* podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 6. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. 5. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránk

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4637 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.