Vrchní referent oddělení hygieny práce - pobočka Sever - Praha | VímVíc.cz
Tato nabídka již není aktivní

Zadavatel nabídku stáhl nebo je pozice již obsazená

Na VímVíc pro Vás máme dalších 82 717 nabídek

Zobrazit ostatní nabídky

Vrchní referent oddělení hygieny práce - pobočka Sever - Praha

Hlavní město Praha
Zkrácený úvazek, min. 20 hod. týdně
15 780 - 23 730 Kč
Výběrové řízení bylo ukončeno

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá pracovníky na pozici Vrchní referent oddělení hygieny práce - pobočka Sever. Jedná se o práci na zkrácený úvazek / min. 20 hod. týdně s platem 15 780 - 23 730 Kč. Minimální požadované vzdělání je vyšší odborné. Místo výkonu práce je Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9. Pokud vás nabídka práce zaujala, můžete zavolat na telefonní číslo ********* nebo poslat e-mail na *********. Kontaktní osoba je Gabriela Jurčíková.

Informace o firmě

Firma Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČ 71009256) nabízí volné pracovní místo na adrese Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9. Bližší informace naleznete v registru ekonomických subjektů ARES.

Informace o volném místě

Pozice:
Vrchní referent oddělení hygieny práce - pobočka Sever
Minimální stupeň vzdělání:
Vyšší odborné
Typ pracovního poměru:
Zkrácený úvazek, min. 20 hod. týdně
Nástup do zaměstnání:
1. 4. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
15 780 - 23 730 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 9. 2. 2017
Poslední uvedení nabídky: 19. 2. 2018

Poznámka

Místo výkonu práce: Praha. Kontaktní osoba paní Jurčíková Gabriela, tel.: *********, e-mail: ********* Posuzovány budou žádosti podané do 7.3.2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01, Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever."
Charakteristika činností služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním předpisy o ochraně veřejného zdraví
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací, určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce
- posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik
- kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou
- dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy
- výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů
- podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4709 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.