Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví - Praha | VímVíc.cz

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví - Praha

Hlavní město Praha
Služební poměr, min. 40 hod. týdně
15 780 - 23 730 Kč
Mám zájem o nabídku Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví - Praha

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Nabídka práce Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví pro organizaci Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČ 71009256). Od uchazeče očekáváme mininální stupeň vzdělání - vyšší odborné. Nabízíme stálou práci, zajímavou finanční odměnu 15 780 - 23 730 Kč a práci na služební poměr / min. 40 hod. týdně (jednosměnný provoz). Adresa pracoviště je Rybalkova 293/39, Vršovice, 101 00 Praha 101. Zájemci o toto volné pracovní místo se mohou obrátit na kontaktní osobu - Gabriela Jurčíková, a to na telefonním čísle ********* nebo na e-mail *********.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze detaily

Další informace o společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vedené pod IČ 71009256 si můžete snadno dohledat v registru ekonomických subjektů ARES.

Informace o volném místě

Pozice:
Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Minimální stupeň vzdělání:
Vyšší odborné
Typ pracovního poměru:
Služební poměr, min. 40 hod. týdně
Nástup do zaměstnání:
1. 5. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
15 780 - 23 730 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 3. 3. 2017
Poslední uvedení nabídky: 19. 2. 2018

Poznámka

Místo výkonu služby: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela, tel.: *********, e-mail: *********. Posuzovány budou žádosti podané do 27.3. 2017 zaslané prostřednictvím poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12,p.s. 203, Praha 1, 110 01, nebo osboně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebnního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení hygieny práce." k žádosti dále žadatel předloží: strukturovaný životopis,
1. žádost o přijetí do služebního poměru
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.
Charakteristika činností služebního místa:
-posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací, určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce.

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4618 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.