Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum - Praha | VímVíc.cz

Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum - Praha

Hlavní město Praha
Plný úvazek
17 100 - 25 740 Kč
Mám zájem o nabídku Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum - Praha

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Nabídka práce Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum pro organizaci Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČ 71009256). Od uchazeče očekáváme mininální stupeň vzdělání - bakalářské. Nabízíme stálou práci, zajímavou finanční odměnu 17 100 - 25 740 Kč a práci na plný úvazek (jednosměnný provoz). Adresa pracoviště je Dukelských hrdinů 347/11, Holešovice, 170 00 Praha 7. Zájemci o toto volné pracovní místo se mohou obrátit na kontaktní osobu - Gabriela Jurčíková, a to na telefonním čísle ********* nebo na e-mail *********.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze detaily

Další informace o společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vedené pod IČ 71009256 si můžete snadno dohledat v registru ekonomických subjektů ARES.

Informace o volném místě

Pozice:
Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum
Minimální stupeň vzdělání:
Bakalářské
Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Nástup do zaměstnání:
15. 12. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
17 100 - 25 740 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 11. 4. 2018
Poslední uvedení nabídky: 12. 4. 2018

Poznámka

Místo výkonu práce: Dukelských hrdinů 347/11, 170 00, Praha 7
Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum. V Praze 13. 10. 2017. Č.j.: HSHMP 52131/2017.
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo
Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 = Potravinářská výroba a péče o potraviny
Charakteristika činností služebního místa:
-posuzovací a konzultační činnost v oborech 28 a 58;
-komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání na základě oprávnění podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně vykonávání sankční a správní činnosti;
-vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
-zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a podezření na výskyt onemocnění nebo poškození zdraví z pokrmů a potravin.
Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 15. 12. 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 13. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě do

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4709 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet. Odesláním formuláře uzavřete s VimVic.cz, s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.