Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever - Praha | VímVíc.cz

Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever - Praha

Hlavní město Praha
Plný úvazek
17 100 - 25 740 Kč
Mám zájem o nabídku Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever - Praha

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá pracovníky na pozici Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever. Jedná se o práci na plný úvazek s platem 17 100 - 25 740 Kč. Minimální požadované vzdělání je vyšší odborné. Místo výkonu práce je Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9. Pokud vás nabídka práce zaujala, můžete zavolat na telefonní číslo ********* nebo poslat e-mail na *********. Kontaktní osoba je Gabriela Jurčíková.

Informace o firmě

Firma Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (IČ 71009256) nabízí volné pracovní místo na adrese Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9. Bližší informace naleznete v registru ekonomických subjektů ARES.

Informace o volném místě

Pozice:
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever
Minimální stupeň vzdělání:
Vyšší odborné
Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Nástup do zaměstnání:
1. 10. 2017
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Mzda:
17 100 - 25 740 Kč

Informace o pracovní nabídce

Počet volných míst: 1
Poslední změna nabídky: 11. 4. 2018
Poslední uvedení nabídky: 12. 4. 2018

Poznámka

Místo výkonu práce : Měšická 646/5, Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mailem - *********
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Upřesňující informace :
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

V Praze 3. 8. 2017
Č.j.: HSHMP 38864/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
v oboru služby:
* 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 - Potravinářství a péče o potraviny

Charakteristika činností služebního místa:
* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
* hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí pro děti a mladistvé,
* podílení se na tvorbě koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti;
* zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti
pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví;
* vedení potřebné dokumentace a evidence.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 10. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy,

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. 9. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever"
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním s

Úřad práce

Nabídka práce z Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.
Evidujeme 4709 nabídek volných míst pro Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Praha 2.

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet. Odesláním formuláře uzavřete s VimVic.cz, s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.