Asistenti ochrany veřejného zdraví - Vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Západ | VímVíc.cz

Asistenti ochrany veřejného zdraví - Vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Západ

Praha
Plný úvazek
22.500 – 33.830 Kč / měsíc
Mám zájem o nabídku Asistenti ochrany veřejného zdraví - Vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Západ

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Popis pozice

Místo výkonu práce: Štefánikova 247/17, Praha 5, 150 00
Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Západ
V Praze 8. 11. 2017
Č.j.: HSHMP 57597/2017
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na služební místo Vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Západ
v oboru služby:
-28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví
-58 = Potravinářství a péče o potraviny
Charakteristika činností služebního místa:
-posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
-hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin;
-tvorba koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti;
-stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru;
-plánování, organizování, řízení, metodické vedení a kontrola práce oddělení hygieny výživy;
-zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
-vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
-zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení;
-provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví z potravin a pokrmů;
-metodické vedení a doškolování podřízených pracovníků, vedení potřebné dokumentace a evidence.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 1. 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 12. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové

Doplňující informace k nabídce

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské

Typ úvazku:

Plný úvazek

Nástup:

15.01.2018

Kontaktní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Gabriela Jurčíková

Místo výkonu práce

Praha 11000, okres Praha, Hlavní město Praha

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.