Asistenti ochrany veřejného zdraví - Referent pro OPVZ - odbor hygieny práce (11.tř.) | VímVíc.cz

Asistenti ochrany veřejného zdraví - Referent pro OPVZ - odbor hygieny práce (11.tř.)

Praha
Plný úvazek
18.590 – 27.950 Kč / měsíc
Mám zájem o nabídku Asistenti ochrany veřejného zdraví - Referent pro OPVZ - odbor hygieny práce (11.tř.)

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Popis pozice

Místo výkonu práce: Němčická 1112/8, Praha 4. Kontaktní osoba: paní Liána Pádrová tel.: *********, e-mail: *********. Životopisy zasílejte na email: ********* do 20.2.2017.
Charakteristika vykonávaných činností:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací, určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce
- posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik
- kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou
- dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy
- výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekontrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů
- podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
Požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru ochrana veřejného zdraví
- znalost práce na PC (MS Office)
- komunikační dovednosti
- řidičský průkaz sk. B
- výpis z RT
Bližší informace o této pozici Vám poskytne ředitelka odboru hygieny práce PhDr. Tomanová tel.: *********.

Doplňující informace k nabídce

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské

Typ úvazku:

Plný úvazek

Nástup:

15.03.2017

Kontaktní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Liána Pádrová

Místo výkonu práce

Praha 11000, okres Praha, Hlavní město Praha

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.