Měnová kalkulačka – převod měn online | VímVíc.cz

Převod měn online je díky měnové kalkulačce mnohem jednodušší. Měnová kalkulačka online převede požadovanou částku z jedné měny do druhé, a to během několika sekund. Pro výpočet je nutné znát pouze převáděné měny, případně částku, kterou uživatel požaduje převést. Vypočítat online kurzy měn kalkulačka dokáže velice rychle, je to pohodlné a zejména před návštěvou směnárny to může ušetřit peníze.

Převod měn euro, libra nebo dolar – k čemu vlastně slouží?

Převod měn online je v dnešní době, kdy mnoho lidí často cestuje za hranice, pro každého téměř nezbytnou záležitostí. Před odjezdem na dovolenou si většina lidí zajišťuje měnu země, do které cestuje, aby mohli v dané zemi pohodlně platit. Požadovaná měna se samozřejmě liší od země, do které se cestuje. Pokud například někdo cestuje do Anglie, bude si vyhledávat termíny jako "převod měn libra", v případě cesty do Ameriky "převod měn dolar" apod. U měn, jako je dolar, je také nutné dát pozor na to, pro jaký stát je daná měna vyhledávána. Dolar je pro platební styk využíván nejen v Americe, ale také například v Austrálii, v Singapuru, na ostrovech Fidži atd. Při vyhledávání je proto nuté uvést, jaká konkrétně měna je vyhledávána a místo "převod měn dolar" vyhledávat například "převod měn australský dolar".

Hotovostní platební styk již v dnešní době ve velké míře sice nahradily platební karty a další bezhotovostní možnosti plateb, nicméně na tržištích v exotických zemích je stále nutné platit pouze hotovostí. Právě pro tyto případy je dobré vědět, jak převod měn funguje, znát měnové kurzy a před výměnou měny za jinou si důkladně ověřit, zda se tato výměna vyplatí. Převod měn je také nezbytný při realizaci mezinárodních obchodních transakcí, které již dnes nejsou žádnou výjimkou.

Převod měn online a hotovostně

V oblasti převodu měn je nutné objasnit dva důležité pojmy, a těmi jsou devizy a valuty. Označení valuty se používá pro cizí měnu, která je v hotovosti. Jedná se tak například o hotovost, kterou obdrží při výměně za české koruny návštěvník směnárny. Naopak devizy jsou bezhotovostní finanční prostředky, například peníze na bankovních účtech. Pokud tedy někdo vyhledává online kurzy měn, je důležité vědět, jaký kurz vlastně potřebuje znát – zda kurz devizový nebo valutový.

Co je měnový kurz

Stručně řečeno je měnový kurz poměr, ve kterém je možné směnit jednotku jedné měny za jednotku jiné měny. V podstatě se jedná o cenu dané měny. Oficiálně se udává jako poměr měny domácí k měně zahraniční. Pokud tedy na vývěsce směnárny uvádí, že kurz eura je 25 korun, znamená to, že 1 euro má hodnotu těchto 25 korun. Jinými slovy, za 25 českých korun je možné si koupit jedno euro. Pokud má tedy zájemce o směnu k dispozici 100 korun, může si za ně koupit 4 eura.

Jaké měnové kurzy existují

V praxi je možné se setkat s několika druhy měnových kurzů. Jedno z možných dělení je založeno na míře, s jakou jsou měnové kurzy regulovány. Měnový kurz může být pevný, což znamená, že se mění pouze regulací ze strany státu. Jedná se o pevně stanovený kurz jedné měny vůči jiné měně. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je volně pohyblivý. Plovoucí měnový kurz je možné dále rozdělit na:

  • Řízený plovoucí měnový kurz – je stanoven na základě výkyvů v nabídce a poptávce na devizových trzích a státem je regulován pouze v případě, že dojde k velkým výkyvům.
  • Volný plovoucí měnový kurz – nedochází k žádné regulaci ze strany státu, kurz je stanoven pouze na základě působení nabídky a poptávky na devizových trzích. 

Dále je možné dělit měnové kurzy na nominální a reálné:

  • Nominální měnový kurz je definován jako počet jednotek měny domácí, za které je možné nakoupit jednu jednotku zahraniční měny. Dojde-li k poklesu nominálního měnového kurzu, jedná se o nominální posílení domácí měny, které je v režimu plovoucího kurzu označováno jako apreciace a v režimu pevného kurzu jako revalvace. Pokud dojde k růstu nominálního měnového kurzu, jedná se o oslabení domácí měny, tedy depreciaci v režimu plovoucího měnového kurzu a devalvaci v režimu pevného kurzu.
  • Reálný měnový kurz je definován jako podíl domácí a zahraniční cenové hladiny. Je určován převodem zahraniční cenové hladiny na domácí cenovou hladinu přes aktuální nominální měnový kurz. Jinak řečeno je reálný měnový kurz nominální měnový kurz vynásobený poměrem cenových hladin – domácí a zahraniční. Reálný kurz je vždy pouze plovoucí a důležité jsou především jeho změny v čase.

Jak určuje kurzy měn ČNB

O kurzy měn se v České republice stará Česká národní banka. Měnový kurz se neustále mění, proto jsou měnové kurzy ČNB vyhlašovány každý pracovní den nové. Kurzy devizového trhu vyhlašuje Česká národní banka pravidelně po půl třetí odpoledne. Aktuální kurz je vždy platný pro daný pracovní den, ve kterém byl vyhlášen, případně pro následující sobotu, neděli nebo státní svátek. V těchto dnech nové kurzy vyhlašovány nejsou. Kurzy devizového trhu jsou Českou národní bankou vyhlašovány pro běžně obchodované měny, jakou jsou například dolary, eura, kuny, rupie, zloté, koruny, rubly, libry, franky apod.

Kurzovní lístek

Měnové kurzy ČNB i dalších institucí jsou zveřejňovány na tzv. kurzovním lístku. Kurzovní lístek České národní banky zveřejňuje kurzy pro platební služby poskytované klientům Českou národní bankou. Svůj kurzovní lístek mají ale i komerční banky a směnárny. Právě na kurzovním lístku je možné se dozvědět, kolik stojí nákup a prodej deviz nebo valut určité měny.

Pro běžného návštěvníka směnárny je důležitý kurz valut, tedy kurz hotovostní směny. Dále je nutné se zorientovat ve sloupcích “nákup” a "prodej”. V případě, že návštěvník směnárny jede do zahraničí, kde potřebuje eura a chce je vyměnit za koruny, bude sledovat sloupec prodej. V obvyklé situaci, kdy si někdo potřebuje směnit české koruny za zahraniční měnu, je tedy podstatné sledovat prodej valut. Za tuto cenu v korunách bude daná měna návštěvníkovi prodána. V případě, že chce návštěvník směnárny směnit zahraniční měnu za české koruny, situace je opačná a sleduje měnový kurz pro nákup valut.

Devizový kurz je využíván pro bezhotovostní transakce, které se provádí například na bankovních účtech a obvykle při transakcích s vyššími částkami. Kromě uvedených se na kurzovním lístku uvádí také tzv. kurz střed. Jedná se o průměr kurzu pro nákup a prodej. Středový kurz je využíván při bezhotovostních transakcích v zahraničí například při platbách kartou. Dále jej sledují pojišťovny pro stanovení výše pojistných výloh na pojistnou událost.

Kurzy měn online

Pokud kdokoliv potřebuje znát měnový kurz určité měny, může si jednoduše najít kurzy měn online. Kurzy měn ČNB každý den zveřejňuje na svých webových stránkách. Kromě toho je také možné zjistit kurzy měn pomocí měnové kalkulačky, která zajistí převod měn – dolaru, libry i dalších. Na internetu je také možné vyhledat kurz v konkrétních směnárnách, například blízko bydliště, a porovnat tak, v jaké se převod měn vyplatí nejvíce. 

U malých částek nemusí hrát poplatky přiražené směnárnami velkou roli, u velkých částek je ale vždy nutné sledovat, jak výhodný je kurz převodu měn a jak vysoké jsou poplatky stanovené směnárnou. Za převod měny je bohužel právě kvůli přirážkám často možné zaplatit zbytečně vysoké částky. Před výběrem směnárny je proto srovnání směnných kurzů nezbytné.

K čemu slouží online měnová kalkulačka

Online měnová kalkulačka neboli kalkulátor převodu měn, je nástroj, který dokáže vyčíslit přibližnou, obvykle středovou hodnotu převodních cen mezi měnami. Měnová kalkulačka online je internetový formulář, do kterého je nutné zadat potřebné údaje, jakou jsou informace, z jaké měny a na jakou měnu se bude převádět a konkrétní částka, která má být převedena. Kalkulátor převodu měn obvykle pracuje s aktuálním kurzovním lístkem České národní banky, některé však umožňují také přepočet měny k určitému dni zpětně.

Jak kalkulátor převodu měn funguje

Online měnová kalkulačka funguje jako automatický formulář, který dokáže převést určitý počet jednotek jedné měny na hodnotu jiné měny. Výpočet je velmi rychlý a jednoduchý, stačí znát pouze měny, které se budou vzájemně převádět. V případě, že uživatel kalkulačky potřebuje vypočítat, jakou konkrétní částku v jedné měně dostane za určitou hodnotu druhé měny, pouze zadá do kalkulačky údaj o hodnotě částky, kterou požaduje převést. Pokud tedy například uživatel potřebuje vědět, kolik euro dostane za 1 000 korun, zadá do kalkulačky převod z Kč na Eur a jako částku uvede 1 000. Online měnová kalkulačka převod měn provede ihned a poskytne uživateli výsledek během několika sekund.