Strategie pro úspěšný business | VímVíc.cz
1 300 Kč
 • 30denní garance spokojenosti
 • Certifikát po absolvování kurzu
 • Neomezený přístup
 • Osobní konzultace a poradenství do 30 min zdarma
 • Emailová komunikace o strategickém řešení do 30 min zdarma

Popis kurzu

Kurz Strategie pro úspěšný business je zaměřen na prezentaci teoretických základů tvorby podnikové strategie, které jsou nezbytné pro její praktickou aplikaci.

Na počátku kurzu se seznámíte s historií tvorby strategie jako nástroje úspěšného podnikání a s pojmy strategického managementu a strategického plánování, které končí grafickým vyjádřením všech prvků strategického řízení.

Kurz pokračuje jednotlivými prvky strategické analýzy a detailním popisem STEP analýzy a jejích jednotlivých faktorů (sociálně-kulturní, technologický, ekonomický a politicko-právní). Po výkladu výhod a nevýhod STEP analýzy je zmíněna teorie definování strategických scénářů a jejich jednotlivých variant. Pro vypracování adekvátní strategie je třeba mít znalosti hlavních hybných sil v daném odvětví, kterými se zabývá Porterův model. V závěru této části se dozvíte, proč je model pro management vhodný a k čemu má sloužit.

Důležitou součástí strategických rozhodnutí je také znalost tzv. bariér vstupu do nového tržního prostředí (úspory z rozsahu, kapitálová náročnost, diferenciace produkce, nákladové znevýhodnění, distribuční kanály, politka vlád). S touto analýzou souvisí i potřebná analýza konkurence, analýza vnitřního prostředí a analýza atraktivity podnikatelského prostředí. Dále je představena analýza SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threads) a její výhody i nevýhody.

Závěrečná část je věnována aspektu strategie jako externího a interního pohledu na podmínky rozvoje podnikání. Seznámíte se s potřebou alokace zdrojů, potřebou vytvoření jedinečné pozice. Strategie je podmíněna nezbytnou integrací do života organizace, vytvářením akčních plánů a vlastní koncepcí.

Následuje popis specifických detailů strategie pro podniky kategorie SME a požadovaných prvků očekávané výkonnosti (finanční a obchodní). Kurz se dále věnuje plánovacímu cyklu strategie, definici strategických cílů, cenové politice, komunikačním zásadám, požadavkům na distribuci, výrobě a rozvojovým opatřením.

Úplný závěr kurzu je věnován pojmu kombinovaná strategie a závěrečných praktickým doporučením.

Co se v kurzu naučím?

 • Jaké jsou základní prvky strategického řízení
 • Co je Bostonská matice
 • Co je analýza SWOT a jaké má výhody / nevýhody
 • Co je STEP analýza a jaké jsou její jednotlivé faktory
 • Co je Porterův model

Pro koho je kurz určen?

 • Pro studenty a začínající podnikatele
 • Pro manažery a vedoucí pracovníky
 • Pro vrcholové vedení

Osnova kurzu

O lektorovi

Roman Lindauer Dipl. Mgmt.
Roman Lindauer Dipl. Mgmt.
Roman Lindauer má za sebou více než 25 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG, Accenture, SAP, ABB a Novartis) a pravidelně přednáší pro Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Doporučené kurzy

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky?…

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky? Umět najít obchodní potenciál v kanálech Vaší…
Detail

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky? Umět najít obchodní potenciál v kanálech Vaší…

Jak úspěšně obchodovat kryptoměny

V kurzu se dozvíte vše podstatné o…

Jak úspěšně obchodovat kryptoměny

V kurzu se dozvíte vše podstatné o obchodování kryptoměn. Vše v ryze praktické podobě včetně…
Detail

Jak úspěšně obchodovat kryptoměny

V kurzu se dozvíte vše podstatné o obchodování kryptoměn. Vše v ryze praktické podobě včetně…
Nahlédněte s námi do zákulisí firem