Management změn v řízení firmy | VímVíc.cz
1 600 Kč
 • 30denní garance spokojenosti
 • Certifikát po absolvování kurzu
 • Neomezený přístup
 • Individuální poradenství zdarma

Popis kurzu

Tento kurz vám buď pomůže v rozvoji podnikání (byznysu), nebo si na základě jeho absolvování přiznáte, že vaše podnikání, podnikatelský záměr, schopnosti nebo prostě jen okolnosti a „nastavení“ hvězd vám zrovna TEĎ nepřejí. ALE určitě si můžete uvědomit také nové skutečnosti a příležitosti, do kterých se třeba pustíte s novým elánem. NIC tedy není ztraceno!

Kurz je koncipován do několika relativně samostatných celků, které je možné studovat v libovolném pořadí. Na druhou stranu suma všech částí poskytuje účastníkovi veškeré důležité oblasti, které je potřeba řešit a věnovat se jim při současném řízení podniku. Můžeme bez nadsázky hovořit o oblastech, které spadají do moderního managementu. V první části si ujasníme samotné uplatnění managementu v podniku. Zdá se, že tato věc je všem zřejmá, ale v realitě si ne každý manažer uvědomuje právě tuto skutečnost. Podstatnou částí kurzu je problematika realizace změn v podniku. Při současném turbulentním stavu prostředí je klíčové, jak podnik dokáže reagovat na vnější hospodářské a makroekonomické vlivy i na konkurenční tlaky. K úspěšné realizaci změn je důležitá kvalitní organizační kultura.

Kurz v dalším bloku vyzdvihuje důležitost konkurenceschopnosti, faktorů úspěšnosti a klíčových kompetencí a způsobilostí. V další fázi se „vrací“ k manažerské činnosti patřící do odpovědnosti vedení firmy nebo top managementu, a to je vytyčení podnikové inovační strategie. Dozvíte se také konkrétní možnosti a příklady, jak inovace financovat.

Důležitou částí celého kurzu je problematika tvorby podnikatelských modelů. Vysvětleny jsou zde otázky jako určení zákaznického segmentu a vztahy se zákazníky, generování příjmů, struktury nákladů. Nepodstatnou podkapitolou je řešení a uvědomění si, co ovlivňuje náš byznys a jak generovat nápady na nové podnikatelské příležitosti.

Poslední kapitola je věnována „Modelu tvorby konkurenční výhody“ a je určena zejména podnikatelům, kteří stojí před zásadním rozhodnutím o změně strategie a změně realizace svého byznysu.

Závěrem je zhodnocení vlivů na podnikání a myšlenek kurzu, tj. synergického efektu pro účastníka. Cílem bylo uvědomění si případných nedostatků v rámci chodu organizace nebo význam využití příležitostí na domácím, případně zahraničním trhu.

Tento kurz nenahrazuje přednášky na vysokých školách ekonomického zaměření ani škol podobných. Předpokládají se alespoň dílčí znalosti z oblasti teorie a praxe managementu, částečné z problematiky řízení firem a ze strategického managementu.

Co se v kurzu naučím?

 • Lépe porozumět byznysu
 • Vědět, co dělat dál
 • Co a proč měnit
 • Odlišit se od konkurence
 • Uvědomit si své postavení na trhu
 • Umět se lépe rozhodovat
 • Vědět, jak rozvíjet byznys, a mít tak náskok před konkurencí

Pro koho je kurz určen?

 • Pro OSVČ
 • Pro majitele menších společností
 • Pro podnikatele řešící provozní problémy
 • Pro podnikatele potřebující „radu“

Osnova kurzu

O lektorovi

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
Absolvent inženýrského studia na Fakultě dopravní ČVUT a doktorského studijního programu na Fakultě podnikohospodářské na VŠE. Praxi z oblasti financí sbírá od roku 2001. Pracoval v bankovním i nebankovním sektoru.

Doporučené kurzy

Jak psát blog, kam se lidé vracejí v zástupech

Chcete znásobit počet přečtení článků deseti…

Jak psát blog, kam se lidé vracejí v zástupech

Chcete znásobit počet přečtení článků deseti? Naučit se, jak se dělá hromadně sdílený (virální)…
Detail

Jak psát blog, kam se lidé vracejí v zástupech

Chcete znásobit počet přečtení článků deseti? Naučit se, jak se dělá hromadně sdílený (virální)…

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky?…

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky? Umět najít obchodní potenciál v kanálech Vaší…
Detail

Google Analytics - najděte zlato tam, kde opravdu je

Chcete začít analyzovat Vaše návštěvníky? Umět najít obchodní potenciál v kanálech Vaší…
Nahlédněte s námi do zákulisí firem