SASS | VímVíc.cz

Hledám firmy v:

Sass je kompilovaný jazyk, který rozšiřuje syntaxi CSS o proměnné, cykly, podmínky, mixiny, funkce aj. Šetří čas, množství napsaného kódu, je přehlednější a snadněji se udržuje.