Knihovna Retrofit je vhodná pro REST klient pro Android. Pomocí tohoto nástroje můžete síťování dělat jednodušeji.