Redis je key-value databáze, která se v praxi začíná čím dál více uplatňovat.