OmniGraffle lze zjednodušeně charakterizovat jako nástroj na zachycení libovolných myšlenek do různých schémat.