Nette | VímVíc.cz
Nette je kompletní framework pro PHP, který výrazně zjednodušuje tvorbu webových aplikací. Jeho autorem je český vývojář David Grudl. Framework je kvalitně objektově navržený a v Čechách velmi rozšířený.