LESS | VímVíc.cz

Hledám firmy v:

LESS, tedy Leaner CSS, je knihovna, která je známa programátorům v Ruby. Zavádí do CSS některé vlastnosti, známé z programovacích jazyků, jako jsou „proměnné“, „výrazy“ nebo „makra“ (termíny berte, prosím, v uvozovkách).