Git je v informatice distribuovaný systém správy verzí vytvořený Linusem Torvaldsem pro vývoj jádra Linuxu.